Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Nieuwe uitstraling voor Stichting Ouderenzorg Breda


Vanaf 9 september 2010 heeft Stichting Ouderenwerk Breda (SOB) een nieuwe naam: WIJ. Behalve de naam verandert ook de missie: WIJ werkt niet alleen voor ouderen maar voor iedereen die hulp kan gebruiken. Waar mogelijk doet WIJ dit in samenwerking met andere organisaties die aan deze ambitie kunnen bijdragen.

De naamswijziging vloeit voort uit de wens om de mensen zo goed mogelijk te helpen. De stichting boekt mooie resultaten - een goed bereik, activiteiten die er toe doen, tevreden klanten - maar wil dit niet beperken tot ouderen. Niet dat er te weinig werk is, integendeel. Vooral door de bezuinigingen op de zorg blijven steeds meer kwetsbare ouderen thuis wonen en neemt de vraag naar diensten aan huis, contact en persoonlijk advies sterk toe.

Maar datzelfde geldt voor chronisch zieken en mensen met beperkingen. WIJ kan deze mensen even goed van dienst zijn. Verschoof in het verleden de focus al van oud naar oud en kwetsbaar, nu verschuift de focus naar kwetsbaar.

Bovendien zal WIJ, net als SOB, volop vrijwilligers inzetten - inmiddels meer dan 900 - en volop samenwerken met andere organisaties. WIJ zoekt vooral naar samenwerking die direct nut heeft voor de klanten. Goede voorbeelden zijn WijKWijS en Goed Geregeld. WIJ gaat samen met andere organisaties soortgelijke merken ontwikkelen voor bijvoorbeeld beweging, voeding en cliëntondersteuning.

De naam
De naam WIJ is gekozen om uitdrukking te geven aan de volgende vier kenmerken van WIJ.

 • WIJ maakt de diensten altijd samen met de klant. Dienstverlening is per definitie co-productie.
 • WIJ zet, als extra hulp nodig is, familieleden, vrienden en kennissen van klanten in, als dat althans kan en de klant dit goed vindt. Ook stemt WIJ de hulpverlening af met andere organisaties of specialisten.
 • WIJ zet voor de uitvoering van de werkzaamheden in veel gevallen vrijwilligers in. Betaalde medewerkers worden ingezet om de kwaliteit en continuïteit te borgen. Samen zorgen vrijwilligers en beroepskrachten voor goede dienstverlening. 
 • WIJ maakt veelvuldig gebruik van de expertise van andere organisaties. Uitgangspunt is dat niemand op alle terreinen de beste kan zijn. WIJ zoekt naar samenwerking waarin het beste van de samenwerkende organisaties wordt verenigd. 


  Begint bij jou
  Deze kenmerken zijn er niet ineens gekomen. Stichting Ouderenwerk Breda werkte altijd al volgens deze principes, alleen draagt de naam WIJ dit veel beter uit. WIJ wil zichtbaarder en toegankelijker zijn. WIJ wil een open organisatie zijn waar iedereen die hulp nodig heeft of hulp kan bieden van harte welkom is.

  Om het open karakter te onderstrepen is er niet alleen een nieuwe naam maar voert WIJ ook een slogan: WIJ begint bij jou. Enerzijds laat de slogan zien dat de klant, jij, centraal staat, anderzijds dat die klant een actieve rol heeft: jij levert ook een bijdrage.

  Wat geldt voor klanten geldt ook voor vrijwilligers, beroepskrachten en collega's bij andere organisaties: WIJ begint bij wat zij nodig hebben, maar vraagt in ruil daarvoor inzet en betrokkenheid. Geen WIJ zonder wederkerigheid, is de boodschap.

  Vergelijk het met thuis waar 'wij' stoelt op dezelfde principes van delen, bijdragen, openheid en respect. Het zijn de waarden waar het ouderenwerk sinds jaar en dag voor staat. De nieuwe naam accentueert deze ambitie.

  Meer informatie over wat WIJ is en wil zijn vind je hier.

  Contact
  WIJ is te vinden in het gebouw De Prins, Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC BREDA. Telefoon 076 5251500, email wij @ begintbijjou.nl, webadres wij.begintbijjou.nl (zonder www).

Overige nieuwsberichten