Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Jos Schlangen overleden

Jos Schlangen, de laatste burgemeester van Princenhage -want door de vele verdiensten van hem voor de wijk Princenhage werd hij ook wel zo genoemd- is op vrijdag 22 september 2017 op 79-jarige leeftijd overleden. 

Jos kwam na zijn carrière als militair -het laatst als attaché bij de ambassade in Washington in de rang van kolonel- in de jaren 90 in Princenhage wonen en hij heeft door zijn leiding en organisatietalent veel voor ons allen betekend. Samen met zijn in juni 2009 overleden echtgenote Rea promootte hij Princenhage als geen ander. Serieus, hij was jarenlang voorzitter van de Dorpsraad, stond aan de wieg van de Haeghse Heerlyckheid, was steun bij het ontplooien van sport en verenigingen en vertoonde zich overal waar iets gebeurde dat met Princenhage te maken had. Frivool, veel teksten van de nieuwjaarsact Tante Sjaan en Christian kwamen van zijn hand. Enige jaren terug bracht Lieneke weer geluk in zijn leven. 

We wensen Lieneke, Jacqueline en Suzy en de familie veel sterkte met dit grote verlies. Moge hij rusten in vrede.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 30 september om 11 uur in de Martinuskerk in Princenhage. Samenkomst bij de kerk vanaf 10:15.


JOS SCHLANGEN DRAAGT VAANDEL OVER.
“HIJ NEEMT WAARDIG AFSCHEID NET ALS, ZEG MAAR, TONY BLAIR”

PRINCENHAGE -“Hij neemt waardig afscheid, zeg maar net als Tony Blair”, merkt Henk Sillekens complimenteus op. Hij is een van de vele Princenhagenaars die, vertrouwd met zijn aanwezigheid en de stem die hij gaf aan plaatselijke issues, node afscheid neemt van zijn voorzitter van de dorpsraad Princenhage. “Hij blies leven in de brouwerij, hij was democratisch en straalde gezag uit!”, voegt Henk eraan toe. Hoewel hij zijn afscheid nu al aankondigt neemt hij formeel afscheid tijdens de ledenvergadering mei a.s. De vertolker van gevoelens in het dorp wordt opgevolgd door een vrouw: Marian Verheij.

Artikel door Rinie Maas, bij gelegenheid van het afscheid van Jos als voorzitter van de Dorpsraad. 

Jos deed er alles aan om voor buurten en verengingen inspanningen te verrichten, te traag lopende regelingen met de gemeente Breda te bevorderen, subsidies los te krijgen, hart voor je buurt positief te beïnvloeden met extra aandacht voor sociale veiligheid. De scouting St. Martinus kon op hem rekenen. Maar ook de Pitstop, een thuishaven voor puberende jongeren.

Zijn handelsmerken!
En altijd verzon Schlangen wel iets om harde werkers zoals Rinus Labee van de Pitstop, Kees van Oosterhout van de scouting, Frans Langen en Boudewijn van de Calseyde, de werkers van het inmiddels befaamde Princenhaagse Museum een goed gevoel te geven voor hun activiteiten. En dan waren er de opvallende Princenhagenaars. Ze kregen door toedoen van de dorpsraad een lintje of waren “Bijzondere Princenhagenaar” op de Nieuwjaarsreceptie. Het gaf extra lading! Jos Schlangen, Limburger van geboorte, heeft op expressieve wijze zijn stempel op de sociale infrastructuur van Princenhage gedrukt èn op het uiterlijk van het dorp!

Schaduwburgemeester
Sfeer wist de flamboyante Limburger met een hoofdletter te schrijven gedurende de jaren dat hij de regie over de dorpsraad had. Het is meteen ook de sterkste kant van Jos Schlangen. Zijn presentie als “schaduwburgemeester” van het dorp maakte het evenement of de actie extra waardevol. Een topjaar was 1998. Dat was vóór zijn aantreden als voorzitter van de dorpsraad. Tijdens het 800-jarig bestaan van Princenhage zette hij het dorp zo op de kaart dat niemand nog om Princenhage heenkon. Het jubileumboek Gaode meer door ’t Aogje, waarop tot op heden vraag naar is, bereikte meer lezers dan het dorp bevat! Jos schreef dit boek wel niet maar nam het initiatief om het op de juiste toon te laten schrijven, wat hetzelfde is.

De uitlopers
Zijn paradepaardje tot nu toe is de reconstructie van de Haagse markt. Leilinden keerden terug, mooie oude lantaarnpalen en het straatplaveisel werd het tektoniek van weleer. Een berustend, lijdzaam man is Schlangen niet. Wie A zegt moet ook B zeggen. Belofte maakt schuld is zijn adagium. De oude dorpskern moet volledig worden gereconstrueerd, dus met de uitlopers De Dreef en Liesbosstraat, zoals in navolging van de stad Breda, de belangrijke straten heten die de stromen mensen naar en buiten het dorp brengen. Het is de dorpsraad en Schlangen een doorn in het oog dat je op een Markt staat uit een schilderij van Theuns en vervolgens terechtkomt in straten uit de postmoderniteit dat het zicht onaangenaam bepaalt.
Niet alleen staan overal auto’s geparkeerd. Maar nog onlangs toonden Schlangen en zijn opvolgster Verheij aan dat de stoepen bezaaid liggen met plots omhoogstekende tegels waarover men vandaag of morgen de nek breekt. Gezien de waarschuwingen die zijn gegeven door genoemden is het een oprechte juridische vraag wie bij een ongeluk aansprakelijk is.

“Knokken”
Tegen de eindredacteur van de Bredase Bode Addo Sprangers zei Jos Schlangen op 7 februari 2007 over die reconstructie: “Die herinrichting was vóór 2000 al aan de orde. Princenhage was één grote bouwput en de politieke leiders beloofden ter compensatie de herinrichting van de dorpskern die daar toen toch al aan toe was. Het plan bestreek de hèle dorpskern…Niet lang daarna werd het plan opgedeeld in twee fasen…De eerste fase is voltooid…Voor de tweede fase moeten we nu knokken en zelf dwang uitoefenen op de gemeente. Geen geld?

“Melkkoe”
Aan de Princenhaagse grond is de laatste jaren genoeg verdiend door de gemeente Breda. De gemeente Breda verdient geld aan de Meubelboulevard en uitbreidingsplan De Wig, het tegenwoordige Rithmeesterpark. Als we de melkkoe zijn dan ook graag de room”. Hoe groot die melkkoe is blijkt uit de campagne die de Meubelboulevard voert dat in Princenhage de grootste van dit land staat. Ook al uit de grenzen die zij heeft moeten vaststellen om ordenende redenen. Hoogbouw is inmiddels vervallen!

Gewraakte beloften
Princenhage mag dan een melkkoe zijn voor de gemeente Breda. Zijn opvolgster Marian Verheij – zij wordt formeel benoemd als tegenkandidaten zich niet hebben aangemeld vóór 22 mei 2007 a.s. – zal haar handen vol hebben vanuit de verdediging tot de aanval te komen. Er is politieke tegenstand. “Met forse medewerking van de PvdA heeft binnen het bestek van de kadernota Princenhage een uitbreiding van de Koe binnengehaald”, antwoordt Henk Haarhuis op zijn weblog hierover. De gewraakte beloften zijn niet gedaan door de PvdA en ook door het CDA is tijdens het politiek café voor de verkiezingen in de Koe, voorzichtigheid getoond”. Heel duidelijk is Haarhuis in zijn visie als hij héél Breda bekijkt. “Princenhage heeft behoorlijk wat binnengehaald. We moeten nu andere grote knelpunten oplossen”.

De jaarlijkse schouw
In een ultra korte zitting van 21 minuten sleepte onlangs voorzitter Jos Schlangen de nieuwe statuten door de ledenvergadering. Een vergadering die hij altijd plezierig en met humor leidde, met een goed oog voor degenen die achter in de zaal even naar voren gehaald moesten worden. Gezeur werd afgehamerd. Jos Schlangen in zijn blik op Princenhage: “Nu na zo’n vier jaar stel ik met genoegen vast dat er een goede overlegstructuur is ontstaan. Er wordt naar ons geluisterd en we krijgen antwoord op onze vragen. De nieuwe statuten zijn aangenomen.
En op de komende algemene vergadering van 24 mei a.s. zal het huishoudelijk reglement worden voorgelegd samen met een rooster van aftreden”. Jos acht dit het juiste moment om de voorzittershamer over te dragen. “Het bestuur van de dorpsraad heeft in Marian Verheij een goede kandiaat gevonden voor deze functie. Ze heeft veel ervaring in het overleg met zowel de bestuurders als de ambtenaren van onze stad. Ze is een expert bij de jaarlijkse schouw”.

Marian Verheij opvolgster
Gevraagd aan Marian Verheij wat haar het meeste aan Princenhage boeit antwoordt ze haar ruimtelijke aantrekkelijkheid waardoor de mensen graag in Breda West wonen. Daarbij volgt ze de lijn van haar voorzitter. De grote implicaties die de grootste Meubelboulevard van Nederland met zich meebrengt is te accepteren als daar een volledige reconstructie van de dorpskern tegenoverstaat. Niet als “afdoenertje”. Maar als blijk van goede bewoonbaarheid!


Overige nieuwsberichten