Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Gemeente beantwoordt raadsvragen met betrekking tot mega-supermarkt
Eind november heeft de PVDA fractie een aantal vragen gesteld (download hier de brief) over de verwachtingen en de effecten van de vestiging van een mega- of hyper- supermarkt in de buurt van het NAC stadion. Zo'n vestiging zou immers grote invloed kunnen hebben op de bestaande detailhandel in de aanpalende wijken waaronder Princenhage en Prinsenbeek.  Het Gemeentebestuur heeft inmiddels de vragen beantwoord en u vindt de uitkomst hieronder...

Raadsvragen PvdA inzake grootschalige detailhandel en buurteconomie.

Beantwoording d.d. 08-12-2006
.

Vraag 1.
Kunt u ons inzichtelijk maken wat het verwachte effect is van nieuwe grootschalige detailhandel (in het bijzonder supermarkten) op de Bredase economie?

Antwoord 1.
De detailhandelsnota 2002 spreekt de wens en de ambitie uit om enerzijds ruimte te bieden aan de dynamiek in de detailhandel en anderzijds de bestaande en gewenste detailhandelsstructuur te behouden. Het effect van nieuwe grootschalige detailhandelsontwikkelingen (waaronder een megasupermarkt) op de Bredase economie zal afhankelijk zijn van de gekozen branchering, de locatie en de te realiseren formules.

Vraag 2.
Welke gevolgen zal dit hebben voor de werkgelegenheid voor de Bredase detailhandel?

Antwoord vraag 2.
Het toevoegen van detailhandelsmeters zal effect hebben op de werkgelegenheid in de Bredase detailhandel. Daar waar koopkracht van buiten voor de stad gewonnen wordt kan het een uitbreiding betekenen, binnen een verdringingsmarkt zal het een verschuiving en mogelijk door rationalisering krimp van de werkgelegenheid betekenen. De exacte effecten op de werkgelegenheid moeten per initiatief worden onderzocht. Zo is in het verleden bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de derde en vierde fase van de Woonboulevard gebleken dat het toevoegen van detailhandelsmeters een positieve impuls aan de werkgelegenheid geeft.

Vraag 3.
Is er vanuit de consumentenkant bezien vraag naar extra detailhandel in Breda?

Antwoord vraag 3.
Wensen van de consument en koopgedrag veranderen voortdurend. Door ervaring en overvloed is de hedendaagse consument kritisch. In het koopgedrag wordt naast de prijs, steeds meer rekening gehouden met factoren als tijd, inspanning, gemak en plezier. De consument besteedt minder tijd aan winkelen en boodschappen. De consument zoekt en bezoekt ook steeds grotere winkels. Het toevoegen van extra detailhandelsmeters in de periferie geeft de consument naar verwachting meer keuzemogelijkheden en één die aansluit bij de gewenste kenmerken hetgeen een wenselijke ontwikkeling is vanuit de consument gezien. Ook voor de supermarkten geldt dat de consumenten een brede keuzemogelijkheid willen hebben in zowel de omvang van de supermarkt, de formule van de supermarkt en de nabijheid van de supermarkt. De weging van consumenten van dergelijke factoren is niet voor ieder segment detailhandel gelijk. Het toevoegen van een megasupermarkt geeft de consument een extra keuzemogelijkheid.

Vraag 4.
Is er een kans dat nieuwe grootschalige detailhandel ten koste gaat van de bestaande detailhandel en in het bijzonder van de kleine winkelier?

Antwoord vraag 4.
Schaalvergroting en filialisering zijn landelijke trends die onomkeerbaar zijn. Consumenten willen een breed aanbod in passend ingerichte winkelgebieden. Het toevoegen van detailhandelsmeters zal effecten hebben op de bestaande detailhandelsstructuur. Er zijn ook effecten te verwachten van de autonoom ingezette detailhandelsontwikkelingen.

Vraag 5.
Welke gevolgen heeft eventuele grootschalige detailhandel (in het bijzonder supermarkten) in het gebied van NAC voor de detailhandel in de binnenstad en op de buurteconomie van het dorp Prinsenbeek en de wijken Haagse Beemden, Westerpark en Tuinzigt?

Antwoord vraag 5.
Het toevoegen van een megasupermarkt zal effect hebben op de bestaande detailhandelsstructuur. Nabijheid speelt voor het doen van de dagelijkse boodschappen een grote rol, dus de effecten van een megasupermarkt worden met name verwacht op de omliggende buurt-, en wijkcentra zoals de Donk, Princenhage, Tuinzigt en op het nieuw te ontwikkelen Dr. Struyckenplein. Distributieplanologisch onderzoek zal de effecten van een megasupermarkt op de bestaande detailhandelsstructuur moeten kwantificeren.


Overige nieuwsberichten