Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Minder inbraken, straatroven en overvallen in 2006
Prima resultaten in een hectische tijd

De politie in het district Breda heeft prima resultaten gehaald in het afgelopen jaar. In 2006 zijn nagenoeg alle incidenten op speerpunten afgenomen. Er werden minder auto-, woning- en bedrijfsinbraken en minder straatroven en overvallen gepleegd dan in 2005. Alleen mishandeling en bedreiging in Breda en omgeving namen toe. Het afgesproken aantal OM-verdachten (verdachten die door het OM worden vervolgd) is iets achtergebleven bij het doel (4019 bij 4224), maar ten opzichte van 2005 werden er bijna 200 meer gehaald. “Ik ben erg trots op mijn mensen. In een jaar waarin de reorganisatie van ons korps is voorbereid, heeft iedereen bijzonder hard gewerkt. Daardoor kunnen we nu prima cijfers laten zien”, zegt districtschef Paul Martens. In 2006 zijn 93 nieuwe medewerkers in het district Breda begonnen; totaal werken er nu circa 600 mensen.

Straatroven en auto-inbraken fors gedaald
Op basis van de cijfers zijn er diverse delicten waarbij een forse daling te noteren viel. Het aantal straatroven is gedaald van 210 in 2005 naar 124 afgelopen jaar, een daling van maar liefst 41 procent. Ook het aantal auto-inbraken is fors afgenomen: van 4460 in 2005 naar 3667 vorig jaar, dus minus 18 procent. De extra aandacht die de politie heeft gericht op veelplegers, ook in het ingezette Donkere Dagen Offensief, die vervolgens in samenspraak met het OM lang worden opgesloten (ISD) en diverse preventieve acties (flyeren en tegenhouden in het project ‘Niets erin, niets eruit’) lijken hun vruchten te hebben afgeworpen. Ook meer en betere informatiesturing tussen politieteams heeft een belangrijke bijdrage geleverd.

Minder overvallen
Het district Breda heeft in 2006 ook met fors minder overvallen te maken gehad dan het jaar daarvoor. Waren het er in 2005 nog 44, vorig jaar daalde dat aantal naar 36, een afname van 18 procent. Ook de woning- en bedrijfsinbraken daalden, van respectievelijk 1666 (2005) naar 1589 in 2006 en van 1225 (2005) naar 1132. Hiermee wordt de ingezette trend van daling van deze vorm van inbraken doorgezet en ook hierbij lijkt informatiesturing een rol gespeeld te hebben.

Toename mishandeling en bedreiging
Het aantal mishandelingen en bedreigingen is in 2006 toegenomen. Zo werden er vorig jaar 1274 aangiften van mishandeling opgenomen, terwijl er dat in 2005 nog 1139 waren, een stijging van bijna 12 procent. Meer gedetailleerde cijfers laten zien dat die toename vooral in het centrum en Breda-Noord op te tekenen valt. Wat betreft bedreigingen, dat cijfer steeg met bijna vier procent: van 559 in 2005 naar 580 in het afgelopen jaar. Ook hier springen het centrum en de Hoge Vucht er in negatieve zin uit. Een duidelijke verklaring voor deze toenames is niet te geven.

Tien TGO’s kosten 23.000 uur
De politie in het district Breda heeft vorig jaar tien Team Grootschalige Onderzoek (TGO) opgestart. Aan die verschillende onderzoeken, waarvan er overigens acht tot een goed eind zijn gebracht, is in het totaal 23.000 uur besteed tegenover 13.500 uur in 2005. Om een beeld te geven: 23.000 uur is 18,5 fte (het aantal uren omgerekend naar werknemers die een volledige werkweek werken)

Bron: Politie Midden- en Westbrabant

Overige nieuwsberichten