Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Gemeente honoreert 40 projecten in tweede ronde

Het College van burgemeester en wethouders honoreert 40 van de in totaal 55 behandelde subsidieverzoeken in de tweede ronde 2008 van de campagne Hart voor je buurt. Het totaalbedrag van de gehonoreerde aanvragen bedraagt € 73.589,55. Het betreft verzoeken tot maximaal € 5.000,= voor initiatieven van bewoners. Zij dragen bij aan een groter saam-horigheidsgevoel door zelf mee te werken aan een prettige, leefbare en veilige buurt. Dat is de kernboodschap van de campagne Hart voor je buurt, een gezamenlijk initiatief van maat-schappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente Breda. In 2007 zijn in totaal 126 aanvragen ingediend; in de eerste en de tweede ronde 2008 zijn dat er al in 104. De derde ronde sluit op 1 oktober van dit jaar.

Er zijn in deze tweede ronde 55 subsidieverzoeken behandeld, waaronder 3 aangehouden verzoeken uit de derde ronde 2007. Deze zijn alle drie afgewezen. Van de 52 nieuw ingediende verzoeken zijn er 9 afgewezen, 3 verzoeken zijn aangehouden voor nader onderzoek en 40 zijn er positief beoordeeld.

Van de 40 gehonoreerde verzoeken om een bijdrage te verkrijgen van Hart is een onderscheid te maken in de soort aanvragen, namelijk: 

3 verzoeken om een speel-, groen- of andere voorziening in de buitenruimte;
31 verzoeken voor een viering en/of organisatie van een buurtfeest/straatfeest;
6 diverse verzoeken.

De verdeling over de wijken is als volgt:
- Centrum : 2 aanvragen;
- Noord-West : 7 aanvragen;
- Noord-Oost : 5 aanvragen;
- Zuid-West : 10 aanvragen;
- Zuid-Oost : 16 aanvragen.

Natuurlijk ontbreken de buurt- en straatfeesten in deze ronde niet. Er zijn feesten met thema’s van Olympische spelen, de Middeleeuwen tot wild-west, Pasar Malam en SaturdayNight Fever. Er zijn jamsessies, workshops, talentenjachten en steptochten. Daarnaast is er een toneelvereniging die belangeloos een toneelvoorstelling gaat geven in een zorgcentrum en er is een basisschool die een verkeersproject met de leerlingen gaat doen om de verkeerssituatie om de school te verbeteren . Natuurlijk ontbreken de verzoeken om aanpassing of verbetering van speelvoorzieningen ook niet. Kortom, deze maanden staat Breda weer bol van de Hart voor je buurtactiviteiten.

De indieners van een subsidieverzoek hebben intussen persoonlijk bericht ontvangen. Bij een afwijzing ontvangt de indiener bericht met de motivatie op grond waarvan deze beslissing is genomen. Met de initiatiefnemers van de gehonoreerde verzoeken wordt door Hart voor je buurt een overeenkomst gesloten waarin de afspraken over de afrekening is vastgelegd.

Breda, 9 juli 2008

Overige nieuwsberichten