Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Breda zoekt oplossing voor verkeers- en parkeeroverlast in het Mastbos
De Gemeente Breda gaat samen met alle belanghebbenden zoeken naar de meest optimale oplossing voor de verkeers- en parkeeroverlast in en rondom het Mastbos. Het bos en directe omgeving zijn erg populair, wat tot veel verkeersbewegingen en veel geparkeerde auto’s leidt. Dat wordt al geruime tijd als een probleem ervaren.

Wethouder Willems: “We hebben besloten om samen met partijen in de omgeving van het Mastbos dit probleem aan te pakken. Het is de bedoeling dat alle mogelijke oplossingen in beeld komen. Daarmee willen we ervoor zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan blijven genieten van dit aantrekkelijk stukje natuur in Breda.”

De nieuwbouw bij Bouvigne en andere ontwikkelingen langs de Galderseweg en de parkeeroverlast bij horecavoorzieningen en de vele vragen die bij de gemeente zijn binnengekomen om een oplossing te zoeken hiervoor vormen de aanleiding voor dit initiatief.
Partijen in de directe omgeving van het Mastbos, zoals horecavoorzieningen, Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta, sportverenigingen, de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker, de Klokkenberg en omwonenden worden gevraagd om plaats te nemen in een klankbordgroep. Samen met hen wordt een eerste analyse van het probleem gemaakt en gekeken welke bijdrage zij zouden kunnen leveren aan mogelijke oplossingen. Naast onderzoek naar parkeerbehoefte en parkeercapaciteit in het gebied, zal ook bekeken worden welke voorzieningen voor alternatieve vormen van vervoer, zoals fiets en bus een rol kunnen spelen.

Naar verwachting gaat de inventarisatie in augustus van start en zal die zo’n vier maanden in beslag nemen. Op basis daarvan zullen mogelijke oplossingen verder worden uitgewerkt.


Overige nieuwsberichten