Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Beheer, toezicht en handhaving in Breda Zuid-West (12-1)
Het thema van de jaarvergadering van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West is dit keer beheer, toezicht en handhaving: op maandag 12 januari 2009 vindt de openbare jaarvergadering plaats van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West in gemeenschapshuis Kievitslaar aan de Rijsbergseweg in Effen. Aanvang om 19.30 uur. 

Deze Wijkraad is sinds eind 2005 actief voor de wijken Effen, De Rith en Liesbos waarin begrepen de buurtschappen Lies en 't Hout, met daarbij het buurtschap Overaa, de Dr. Batenburglaan en de Dr. Schaepmanlaan.

Het thema beheer, toezicht en handhaving wordt deze avond van twee kanten belicht. Enerzijds door Bouw en woningtoezicht van de gemeente Breda, zich richtend op bestemming, bouwen, wonen en werken, anderzijds door Waterschap de Brabantse Delta die dit in het licht van de waterhuishouding in ons gebied zal behandelen. Uiteraard is er bij beide presentaties volop gelegenheid voor vragen en discussies.

Er wordt natuurlijk ook -kort- teruggekeken op de zaken die zich in 2008 hebben afgespeeld en zijn gerealiseerd. Het meest in het oog springende was zonder twijfel de realisatie (na 30 jaar) van de rotonde Effen. Deze rotonde geniet inmiddels zeer grote bekendheid, alleen al door het grote aantal beboete snelheidsovertredingen tijdens de aanleg.
De in voorgaande jaren ontwikkelde wijkvisie op basis van het gepresenteerde rapport wijkvisie, krijgt een vervolg waarin de leefbaarheid in het buitengebied voor de toekomst wordt onderzocht. Via het activiteitenbudget wijk- en dorpsraden is hiervoor subsidie verkregen.

Tevens is subsidie verkregen ten behoeve van de bebording van de 60-km zone, waardoor deze snelheidslimiet voor het gehele buitengebied gaat gelden. Ook worden dan de zogenoemde buurtbordjes geplaatst, zodat de buurtschappen die vermeld staan op de kaart, nu door middel van deze bordjes herkenbaar zijn voor ondermeer de vele fietsers in ons mooie buitengebied.

De agenda en het jaarverslag zijn te lezen en te downloaden via onze website www.wijkraadbredazw.nl

Overige nieuwsberichten