Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Geschikt Wonen voor Iedereen in Breda: volle kracht vooruit in 2009
Burgemeester en wethouders van Breda zijn akkoord met de aanpak voor GWI (Geschikt Wonen voor Iedereen)-activiteiten in 2009 en het daarbij horende bestedingsplan. Ook besloot het college de niet bestede middelen voor de GWI-gebieden in 2008 alsnog te bestemmen voor Geschikt wonen voor iedereen en zo te faseren dat tot 2012 jaarlijks een bedrag van € 300.000,- beschikbaar blijft voor de betreffende woongebieden.

In 2008 is begonnen met een aantal gebiedsanalyses- en visies volgens de aanpak Geschikt wonen voor iedereen. Vier daarvan zijn al vastgesteld, namelijk Brabantpark/Heusdenhout, Prinsenbeek, Tuinzigt/Westerpark en Hoge Vucht. Zeven andere komen voor juli 2009 beschikbaar. Het gaat om Belcrum/Doornbos/Linie, Bavel, Ulvenhout, Haagse Beemden Noordwest, Teteringen, Princenhage/Heuvel en Ginneken/Blauwe Kei/Overakker/IJpelaar. Het streven is ook de vier overige dit jaar af te ronden, namelijk Boeimeer/Ruitersbos, Centrum, Haagse Beemden Zuidoost en Zandberg/Sportpark.

De totstandkoming van een uitvoeringsplan en wijkconvenant vergt zorgvuldigheid en goed overleg met de verschillende partners. Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld omvang en samenstelling van de bevolking, sociale situatie, aanwezigheid van geschikte woningen, voorzieningenniveau en woonomgeving. Dit betekent dat het uitvoeringsplan per wijk verschillend kan zijn. Voor veel instellingen is het ook wennen om hun activiteiten in te brengen in een gezamenlijk wijkconvenant. Dit is echter wel een voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiële middelen die door de gemeente worden verstrekt.

GWI richt zich op de totstandkoming van levensloopgeschikte wijken in Breda. Daar wonen mensen van alle leeftijden die er de voorzieningen en zorg vinden die ze nodig hebben. Om dat goed te doen, werken veel organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn intensief samen.

Stichting Ouderen Breda
De Stichting Ouderen werk Breda (SOB) heeft vorig jaar een extra structurele subsidie van ruim € 4 ton gekregen om de welzijnsfuncties in de zorgkruispunten en/of zorgsatellieten uit te bouwen en verder te verbeteren. In acht gebieden (Prinsenbeek, Haagse Beemden Noordwest, Hoge Vucht, Doornbos, Centrum, Heusdenhout, Tuinzigt/Westerpark en Brabantpark) werkt het SOB bijvoorbeeld aan:

realisering van wijkrestaurants die vijf dagen in de week open zijnuitbreiding van open inloop naar zeven dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur;verbetering en uitbreiding van diensten aan huis door vrijwilligers;inrichting van een wijkinformatiecentrum; verdere vormgeving van dagbesteding in samenwerking met Thuiszorg.

NMa
Juristen hebben onderzocht of de uitvoeringsplannen/wijkconvenanten ‘NMa-proof ‘ zijn. De reden is dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vorig jaar boetes heft uitgedeeld aan vijf thuiszorgaanbieders in het land wegens het maken van kartelafspraken. De NMa ziet toe op eerlijke concurrentie en bestrijdt partijen die kartels vormen en prijsafspraken maken.

Door een aantal bepalingen op te nemen die dit probleem uitsluiten kunnen de Bredase GWI- uitvoeringsplannen/wijkconvenanten elke toets – indien nodig - van de NMa doorstaan.
Het kennis- en expertisecentrum van Aedus/Actiz, de landelijke brancheorganisatie, overweegt de Bredase aanpak op zijn website te zetten als voorbeeld voor organisaties in het land die samenwerken op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Overige nieuwsberichten