Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Mededelingen van de Stichting Wijkraad Buitengebied Breda zuid-West
Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Secretariaat: Rithsestraat 187, 4838 GA Breda
076 5200785
www.wijkraadbredazw.nl Email: info @ wijkraadbredazw.nl

Leefbaarheid in uw directe woonomgeving en in de wijk is iets dat mede bepaald wordt door ons als bewoners, daar waar mogelijk met behulp en hulpmiddelen van de diverse gemeentelijke instanties en de wijkagent. Laatst kon u in Effen in letters lezen hoe en wanneer de onlangs verplaatste glasbak gebruikt dient te worden. Dit artikel is geplaatst naar aanleiding van de praktijk van alledag. Want wat blijkt: men zet het glas dat niet past of er niet in mag gewoon er naast en laat voor het gemak de dozen waarin het wordt gebracht er ook maar bij staan met als gevolg een rommeltje rond de glasbak en een uitdaging voor de spelende kinderen.

De tijd van het snoeien is er weer, binnenkort zal er dan ook meer informatie komen over het verantwoord afvoeren van snoeihout met de daarbij behorende regels en mogelijkheden. 

Hondenpoep, naast een heuse hondenuitlaat plaats (HUP) wonen wij wat dat betreft in een omgeving met onbegrensde mogelijkheden voor het uitlaten van onze trouwe viervoeter. Vervelend is het om dan toch nog klachten te moeten ontvangen van mensen van wie trottoir of tuin vervuild word door uitwerpselen van andermans hond, welke het overigens zelf niet snapt, dus aan u als baasje het verzoek! Mocht het u overkomen ruim het dan direct op.
Het uitlaten van de hond heeft zo ook zijn voordelen. Tijdens uw wandeling door de buurt kan daar immers een preventieve werking van uitgaan zeker omdat niet iedereen op het zelfde moment op straat is. Een vorm van wijkpreventie waar we onbewust mee bezig zijn. 

Voor de jeugdigen onder ons, ongebruikte bouwsels zoals hutten en skate/fietshellingen van bouwmaterialen: breek ze af als je ze niet meer gebruikt en ruim ze ook op. Dat geldt ook voor de vuurwerkresten die achterblijven na de jaarwisseling.
Snelheid: zoals uit registraties blijkt worden de meeste verkeers- en snelheidsovertredingen begaan door de bewoners zelf. Met zijn allen kunnen wij daar waar nodig door kleine aanpassingen in ons gedrag en door anderen op hun gedrag aan te spreken een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze omgeving.

Ontwerp Bestemmingsplan buitengebied Breda Zuid.
Voor diegenen aan wie het mogelijk ontgaan mocht zijn melden wij u dat sinds donderdag 5 maart tot 15 april ter inzage ligt het concept bestemmingsplan Breda Zuid. Zoals in de jaarvergadering van de wijkraad reeds werd aangegeven door de ambtenaren van Bouw en Woningtoezicht zal dit bestemmingsplan de toekomstige (on)mogelijkheden vastleggen. Het kan voor u dan ook belangrijk om te kijken wat de wijzigingen zijn in uw directe omgeving. 

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt gedurende de genoemde termijn ter inzage in het stadskantoor bij de infobalie. U kunt het ook downloaden van de website van de gemeente Breda. (Rechterkolom direct naar bestemmingsplannen -ontwerpbestemmingsplan Breda Zuid.) Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn van 6 weken kan eenieder bij de gemeenteraad zowel mondeling als schriftelijk gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen tegen dit plan. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente Breda, postbus 3920, 4800 DX, Breda. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor op werkdagen telefonisch contact opnemen via nummer (076) 529 91 67.

Overige nieuwsberichten