Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Bericht van de werkgroep A16/HSL (22.6)
Onlangs heeft de vijfde inhoudelijke bijeenkomst van de werkgroep A16/HSL bundel plaatsgevonden. Als eerste is gesproken over de door bewoners ingediende klachten en de afhandeling daarvan. Veel van deze klachten spreken van hinder en geen directe schade. Dit zijn klachten waar Prorail naar eigen zeggen niet veel mee kan. Afgesproken is, dat voortaan via de wijk- en/of dorpsraden algemene informatie aan de bewoners gegeven kan worden.
Vervolgens is gesproken is over de onlangs gedane uitspraak van de Raad van State betreffende de handhaving op het gebied van de geluidhinder. Bevestigd is nog eens, dat de huidige wetgeving geen mogelijkheden biedt om handhavend op te treden in geval van geluidsoverlast. Echter de politiek heeft toegezegd om te handelen naar de te verwachten nieuwe wetgeving (wetsvoorstel SWUNG) die wel goede mogelijkheden op dit terrein gaat bieden. 

<- Het lawaaiierige kunstwerk
Naar aanleiding van het kunstwerk in het park Overbos wordt opgemerkt, dat de gemeente wel veel aandacht besteedt aan de klachten hierover van wel vijf bewoners maar zich ten aanzien van de veel talrijkere klachten over hinder van de HSL veel terughoudender opstelt.

Wat betreft de nog openstaande geluidmetingen aan gevels van daarvoor in aanmerking komende panden wordt afgesproken dat deze zullen plaatsvinden zodra er voldoende nieuwe treinstellen van het type V250 beschikbaar zijn om een behoorlijk aantal metingen te kunnen uitvoeren. Dit mede om verschillen tussen de diverse treinstellen te kunnen onderkennen. Naar verwachting zijn deze treinstellen eind 2011 beschikbaar. Er wordt dus niet gewacht op de uitvoering van een volledig dienstrooster zoals eerst was afgesproken. De realisatie hiervan, in het bijzonder de diensten richting België, laat nog lang op zich wachten. De dienstregeling met Breda heeft de nodige kinderziektes gekend, ondanks al het testen deden zich er toch problemen voor. Op dit moment verloopt alles zeer behoorlijk en hebben de treinen ook een betere bezetting.

Tot slot nog een opmerking over de A16: Rijkswaterstaat is de effecten als gevolg van het verhogen van de maximumsnelheid aan het meten. De gemeente wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal de werkgroep daarover te zijner tijd inlichten.

 

De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 22 november 2011.

Historie
Tijdens de informatie bijeenkomst op 22 april 2010 in gemeenschapshuis de Kievitslaar te Effen over de overlast van de hoge snelheidstrein heeft wethouder Willems de A16/HSL werkgroep in het leven geroepen. Op 7 juli 2010 is die werkgroep op het stadskantoor geïnstalleerd. De werkgroep bestaat uit de voorzitters van de Dorpsraden Prinsenbeek en Princenhage en van de Wijkraden Haagse Beemden en Buitengebied Breda Zuid-West. Daarnaast hebben ook twee bewonersdeskundigen uit het werkgebied, vertegenwoordigers van de gemeente Breda, Prorail, NS Hispeed en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zitting in de werkgroep. Het doel is om in goed overleg met elkaar de klachten en problemen die zijn ontstaan door de aanleg en het gebruik van de A16/HSL bundel te bespreken, de behandeling ervan op de voet te volgen en afspraken te maken over te nemen maatregelen.

Overige nieuwsberichten