Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Bericht van de werkgroep A16/HSL d.d. 28.11
Inmiddels heeft al weer de zesde inhoudelijke bijeenkomst van de werkgroep A16/HSL bundel plaats gevonden. 

Er is stil gestaan bij de mogelijkheid dat ten tijde van de aanleg van de A16/HSL bundel op Overa er omissies zijn ontstaan in het akoestisch rapport, waardoor er huizen onvoldoende of niet geïsoleerd zijn en de geluidsschermen niet optimaal geconstrueerd zijn. Zowel vanuit Waterstaat als vanuit de werkgroep zal getracht worden dit opgehelderd te krijgen. 

Ook wordt onderzocht hoe binnenkomende klachten bij Prorail doorgelinkt kunnen worden naar de klankbordgroep c.q. wijkraden. Van de eerder ingediende klachten zijn er veel welke als hinder zijn geclassificeerd en als zodanig afgewerkt zijn door Prorail.

Het eerste kwartaal 2012 zullen er metingen plaats gaan vinden op het traject ter hoogte van Prinsenbeek en de Haagse Beemden waarbij zowel de Thalys als de V250 zullen rijden. De precieze lokaties welke in aanmerking komen om te meten zullen in overleg met de werkgroep worden vastgesteld.

De klachten rondom het HSL project op het park Overbos zijn afgehandeld. De handhavingsverzoeken zijn afgewezen en in goed overleg zijn de tijden van activiteit en verlichting aangepast.

De resultaten van het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat i.v.m. de verhoging van de maximum snelheid op de A16 naar 130 km per uur en de daarbij behorende gevolgen voor milieu en veiligheid zullen over enkele weken bekend worden gemaakt door de gemeente Breda.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel Swung (dat nieuwe wetgeving voor geluidsoverlast bevat en daarbij nieuwe mogelijkheden biedt om handhavend op te treden bij geluidsoverlast) medio januari 2012 naar de Raad van State gaan.
Inmiddels wordt er op provinciaal en gemeentelijk niveau al aan de Swung 2 gewerkt.

De ontwikkelingen rond de HSL (concessie) bestaat momenteel voornamelijk uit informatie welke allen uit de pers zullen moeten vernemen.

De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 27 maart 2012.

Historie
Tijdens de bijeenkomst op 22 april in gemeenschapshuis de Kievitslaar te Effen over de overlast van de hogesnelheidstrein heeft wethouder Willems de A16/HSL werkgroep in het leven geroepen. Op 7 juli 2010 is die werkgroep op het stadskantoor geïnstalleerd. De werkgroep bestaat uit de voorzitters van de Dorpsraden Prinsenbeek en Princenhage en die van de wijkraden Haagse Beemden en Buitengebied Breda Zuid–West. Daarnaast hebben ook twee bewonersdeskundigen uit het werkgebied, vertegenwoordigers van de gemeente Breda, Prorail, NS Hispeed en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zitting in de werkgroep. Het doel is om in goed overleg met elkaar de klachten en problemen die zijn ontstaan door de aanleg en het gebruik van de A16/HSL bundel te bespreken, de behandeling ervan op de voet te volgen en afspraken te maken over de te nemen maatregelen.

Overige nieuwsberichten