Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Grote vernieuwingen in de Nazareth Parochie

Het vertrek van Pastor Schakenraad van parochie Prinsenbeek heeft een versnelling gebracht in het samenwerkingsverband tussen de Nazarethparochie en de O.L.V. Ten Hemelopneming van Prinsenbeek. Tijdens een vruchtbare 2-daagse conferentie van de parochiebesturen is men tot nieuwe gemeenschappelijke uitgangspunten gekomen aan de hand waarvan een gemeenschappelijk pastoraal beleidsplan zal worden uitontwikkeld. 'De Schakels' meldt dat per 1 januari 2012 de status als volgt zal zijn:

  • De beide parochies fuseren niet, maar sluiten een samenwerkingsovereenkomst.
  • De belangrijkste zaken worden via een besturenoverleg van beide parochies gecoördineerd. Het besturenoverleg wordt ingericht volgens een door het bisdom voorgeschreven model.
  • De pastores van beide parochies vormen één pastoraal team, werkzaam in beide parochies.
  • Binnen het team is Paul Heye eindverantwoordelijk priester/pastoor voor beide parochies.
  • Het pastoraaal ream zorgt voor een evenwichtig pastoraal aanbod dat recht doet aan vragen en behoeften van beide parochies
  • Alle leden van het pastoraal team vervullen taken in beide parochies, hebben er een 'gezicht' en gaan voor in vieringen.
  • Iedere parochiekern van de Nazarethparochie en de parochie Prinsenbeek heeft als eerst aanspreekbare een contactpastor. Voor Prinsenbeek is dit Giny van der Korput. Binnen de Nazarethparochie blijft de verdeling van de contactpastores zoals die in het verleden was: Paul Heye voor De Heuvel, Adrie Lint voor Effen en Liesbos, Nico Meurkens voor Anna Rozenkrans/Tuinzigt en Henny Spooren voor de Martinus.

Tot Pasen verandert er niets aan het liturgisch rooster. Op deze korte termijn is het wijzigen daarvan niet mogelijk. Na die datum wordt het aangepast aan de realiteit van vandaag met teruglopend kerkbezoek: het aantal weekeindvieringen wordt aangepast. Elk weekeinde is er in beide parochies één Eucharistieviering, ofwel zaterdag of zondag en de diensten die geen Eucharistieviering zijn worden bij toerbeurt door de pastores van het team verzorgd. Vanaf de zomervakantie verandert het verder en details daarover verschijnen te zijner tijd op de websites van de parochies en de wijkbladen.

Ook vernieuwen de activiteiten rond doop, eerste communie, vormsel en huwelijk. Het belangrijkste is op dit moment wel dat al in 2012 de voorbereiding voor het H. Vormsel gezamenlijk wordt opgepakt op weg naar de toediening in Prinsenbeek. Ook de voorbereidingsavonden huwelijk vinden afwisselend plaats in Princenhage en Prinsenbeek.

Bijzonderheden zullen begin 2012 verschijnen op de website van de parochies, http://www.rkbredawest.nlOverige nieuwsberichten