Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Rinie Maas sprak tijdens dodenherdenking Prinsenbeek (4.5)
Rinie Maas schrijver van Brabantse volksverhalen en verhalen over het oorlogsverzet w.o. de Vloeiweide in Rijsbergen - Janske Klopperman Bredase Bode PrincenhageHet Comité Dodenherdenking Prinsenbeek heeft de Bekenaar van geboorte Rinie Maas gevraagd om tijdens de komende herdenking te spreken. 

Schrijver Rinie Maas, de laatste jaren bekend geworden door zijn openbaringen over verzetshelden uit de streek, zal als leidend thema hebben het onderwerp VRIJHEID DIE JE AFSPREEKT GEEFT NIEUW ELAN. 

De bijeenkomst vond plaats bij de Vredeskapel Prinsenbeek op de kruising van de Kapelstraat en de Pasquelaan, aansluitend aan de oecomenische dienst in de kerk op de Markt die begint om 19 uur.

Beste mensen,

Vrijheid spreek je af. Dat is het welgekozen thema van dit jaar. In 1940 is er door Hitler en zijn trawanten niets afgesproken. Om die reden wil ik eer brengen aan 15 Poolse bevrijders van Beek en aan de in de Vredeskapel genoemden door het uitspreken van hun naam. Zodat zij in piëteit worden herinnerd. Door het geven van hun leven bij de slag om het Nieuwveer. Het gevecht aan de Mark, the Batlle of the Mark, was verschrikkelijk. Vanaf de hoger gelegen Noordkant waren de Poolse strijders mikpunt. Maar door deze tegenslag en de kogels te trotseren kon de overkant worden bereikt. Door dit offer is het Duitse Maasfront ontgrendeld. De door het 4 mei Comité Prinsenbeek uitgenodigde families Jurkiewicz, Nowak, Srokowski en Swider brengen wij dank voor hun inzet voor de vrijheid. Een inzet die ons doet beseffen, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Namens u allen noem ik de namen van enkele vrienden van onze bevrijders die we in de Vredeskapel herinneren. Door hèn te noemen herinneren we àllen.

F. BLOTKO
F. GRZYB
J. HAWRYSZCUK
S. KORNAS
W. MICHALIK
K. HELJASZ
J. SKSZYDLOWij herdenken 80 in Duitsland tewerkgestelde Beekse jongens; hun pijn en leed. We herinneren Jan Moerkens uit de Neelstraat die febr. 1945 in Neugengamme is overleden. Het Beeks verzet onder de oorlog wil ik noemen. Zij hebben vrijheid gebracht door afspraken onder de oorlog. Dat is een knap staaltje werk. Onderzoek heeft mij doen inzien dat zij allen te vroeg zijn overleden. Vanwege de stress onder de oorlog. Niettemin creëerden zij van het interneringskamp Boschdal een bolwerk van verzet. Dat verzet is landelijk uniek te noemen.

Laat ik een kort woord zeggen over het thema 2013, Vrijheid spreek je af. Liefde is het kind van de vrijheid nooit van de dominantie. Waar in alle geledingen, in het gezin, de familie, tussen partners en de staat, de liefde voorop zal staan zal medemenselijkheid en warmte de grond zijn waarop de verbinding, innerlijke beschaafdheid en democratie gedijt. Wie zegt hier héérst vrijheid, liegt. Want vrijheid héérst niet. Waar overheersing ontstaat zullen ontbinding en verscheurdheid in alle spectra van samenlevingsvormen merkbaar zijn.

In het persoonlijke leven is dat precies zo. Waar de een zijn vrijheid niet inperkt beschadigt hij de ander. Vrijheid is ook durven afwijken in verantwoordelijkheid van door de overheid geëntameerd beleid. Hoe schitterend is het antwoord van Prinsenbeek waardoor ze een voorbeeld is geworden voor de gemeente in de Baronie van Breda door aankoop van de Zilverberk en het behoud daarvan haaks op ambtelijke beleidsvorming. Het bestuur van de Zilverberk, die geschiedenis schrijft, moet haar vrijheid behouden door afspraken met bewoners Beek. We mogen in vrijheid blij zijn met verworvenheden. Zoals 50 jaar kerk, bloeiend Beeks verenigingsleven, de diverse scholen waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en de betrokkenheid van de Bekenaren zoals ook hier blijkt.
Laat ik ook iets zeggen over herdenken. Het is nodig om het lijden te voelen.
Ik ben het eens met Heldring van het NRC. Het verhaal is niet af. Opnieuw marcheren neo-nazi’s door Romadorpen. De mens is tot Auswitzch in staat.

HET ACTIEVE BEEKSE VERZET
Kom ik bij het verzet in Beek dat in de kern zich zodanig heeft gedragen in oorlogstijd met een interneringskamp op Boschdal voor gevangen genomen Duitsers dat het alle respect verdient. Het kwam afspraken na. Er is niet één dode gemaakt. Dit berust op een afspraak in oorlogstijd met kapelaan Fassaert. “Het is niet de bedoeling de vijand binnen enkele uren bij Onze Lieve Heer te zetten”. Laat ik met respect en met piëteit enkele verzetsmensen noemen, die door spanning in de oorlog, te kort geleefd hebben en door het 1e gebod van de 10 te eerbiedigen, ondanks een serie van acties, niet een dode hebben gemaakt. We spreken ook hier af een aantal van hen te noemen en daardoor allen. 

Eugène (Camiel Fassaert);
Verzetskapelaan Honoré Fassaert;
Verzetskapelaan Thomaes;
Dokter Piet van de Kar;
De Joodse verzetsman Guus Becht alias Arthur Achttienribbe;
De Joodse verzetsman Ivan Katan alias Harry de Jager;
Toon Vonk sr. en jr; Harry Vonk; André Vonk; Koos Boot; 
Piet Schets en Piet Dirken;
Jan Roovers, Chris Mattijssen, de onderwijzers Van Hulten en Van Haperen; 
Mevrouw To Oonincx;
 tante Anna Mol; Jan Mol; 
Edmond Mathon;
de Slowaakse vliegenier Otto Smik; 
Henneke Dircken;

en nog vele helpende handen, allemaal Bekenaren. 

Zij zijn geholpen door ù en uw ouders, zeer velen ervan. En hierin herken ik ook de Bekenaar. Hij verbindt. Zoals bijna nergens anders te zien is. Maar spreekt met anderen wel zijn vrijheid af. 

In Princenhage gaat men het model Prinsenbeek van de Zilverberk uitwerken. En dat doet mij voluit zeggen, "Vrijheid spreek je af; Het geeft nieuw elan". 

Laat ik afsluiten met een versje dat voor staten, instellingen en mensen geldt. 

Was er iemand die u griefde
Zegen hem die u belaagt
Weest een vriend die op hem jaagt
En verwar hem met uw liefde.

Ik dank u wel.


Overige nieuwsberichten