Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


2 Nieuwe straatnamen op Overa
In november heeft de gemeente een tweetal nieuwe namen vastgesteld in de Effense wijk Overa. Het betreft het Overasepad en het Overaas Vlonderke voor respectievelijk de (zand)weg die de verbinding vormt tussen de nog bestaande ventweg van de gesloopte Rijsbergseweg (die start bij de doodlopende Graaf Engelbertlaan) en het Effensepad en de nieuw gebouwde loop- en fietsbrug over de AA bij het Effensepad. Als u op de linkerafbeelding klikt ziet u een vergroting van de situatie ter plekke. De luchtfoto is genomen in oostelijke richting boven Effen, Princenhage ligt verder naar links.

De gemeente is niet over één nacht ijs gegaan en heeft een studie gedaan naar de historische aspecten. Dat verhaal vindt u in het besluit dat u kunt inzien door hieronder op meer... te klikken.

INLEIDING
In het kader van het project kavelruil Weerijs-Zuid is een langzaam verkeer-brug gerealiseerd over de Aa of Weerijs. Het doel van de brug is om de recreatieve voorzieningen in het gebied op een hoger peil te brengen. Op deze wijze worden aantrekkelijke recreatieve verbindingen naar de bos- en natuurgebieden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om voor deze brug de naam Overaas Vlonderke vast te stellen. Voor het zand-/fietspad dat leidt naar deze brug wordt de naam Overasepad voorgesteld.

BEOOGD EFFECT VAN HET BESLUIT
Met het vaststellen van de namen Overaas Vlonderke en Overasepad voor respectievelijk een brug en een zand-/fietspad (openbare ruimten) worden de openbare ruimten benoemd wat de vindbaarheid en de bereikbaarheid bevordert.

UITVOERING VAN HET BESLUIT
1. Het vaststellen van de naam Overaas Vlonderke voor een nieuwe brug (openbare ruimte). Deze brug ligt over het water de Aa of Weerijs ter hoogte van het Effensepad. 

2. Het vaststellen van de naam Overasepad voor een zand-/fietspad. Dit pad loopt vanaf net Effensepad in noordelijke richting.

ARGUMENTEN
1 De brug ligt op nagenoeg dezelfde plaats als de voormalige Overasche Vonder. Een vonder is een smal voetbruggetje. Het bruggetje kwam uit op het pad van Princenhage dorp naar Overa. Chr. Buiks (toponymist) heeft veel onderzoek gedaan naar toponiemen onder Princenhage. Hij heeft vermeldingen gevonden van de Overasche Vonder die reeds dateren uit 1501. De spelling wisselt uiteraard nogal, want deze was vroeger nog met gestandaardiseerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de benaming den Overaaschen Vonder aende Weghereyse (1527), den Overaschen vonder (1580) en den Overaassen vonder (1723).

De keuze tussen Overase Vlonderke en Overaas Vlonderke is voorgelegd aan de heer Frans Wetzels, oud-leraar Nederlands, die deze toelichting hierop geeft:
 
"Er is verschil in uitspraak en spelling tussen de bijvoeglijke naamwoorden die bij een de-woord behoren of bij een het-woord. Twee voorbeelden, die iedere Nederlander kan controleren: De grote winkel - een grote winkel. Het kleine winkeltje - een klein
winkeltje. Wat is nu zo vreemd en zo speciaal? De hele tijd - een hele tijd. Het halve kwartier - een heel kwartier, maar het Brabants kwartierke. Dat Brabants kwartiertje is kennelijk zo speciaal dat het zich aan een regel van de uitgangs-e onttrekt, Bij de bijvoeglijke naamwoorden van plaatsnamen (ook provincies) zien we die uitzonderingsregel regelmatig terugkeren bij het-woorden. 

lk geef meer dan tien voorbeelden om te laten zien dat er iets speciaals in zit: het Breda's Museum, het Bredaas Mannenkoor; het Princenhaags Mannenkoor; tijdschrift het Brabants Heem; merknaam het Zeeuws Meisje, Het Brabants Landschap; AMC = het Amsterdams Medisch Centrum; het Noordhollands kanaal; het Dongens kanaal;het Tilburgs Woordenboek; het Limburgs Symfonie Orkest; het Leids ontzet; het Eindhovens dagblad, het Amsterdams stadhuis, het Nederlands elftal. De combinatie duidt lets unieks aan en is geen soortnaam.

Dus: het Overaas Vlonderke".


Voorgesteld wordt om voor deze brug de naam Overaas Vlonderke vast te stellen. 

2 Het voetpad van Princenhage naar Overa werd meestal het Kerkpad genoemd De inwoners van Overa gebruikten dit pad frequent om daaroverheen 's zondags naar de kerk in Prlncenhage te gaan. Vermeldingen van het Kerkpad richting Overa zijn door Chr. Buiks teruggevonden uit 1542, 1634, 1699 en 1723. De spelling wisselt ook hier nogal: Kerckpat of Kerkpadt

Voorgesteld wordt om voor het zand-/fietspad de naam Overasepad vast te stellen, zodat deze naam aansluit bij de naam van de brug.

De Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West gaat akkoord met deze namen.

Overige nieuwsberichten