Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Gemeente heeft bord voor de kop. Toch extra paaltjes.
Met angst en vrees wordt er uitgekeken naar de gevolgen van het plaatsen van 5 extra paaltjes bij bochten in de Ambachtenlaan. Het dringt bij de Gemeente niet door dat vooral de fietsers verrast kunnen worden door zo'n paaltje op hun weg. De automobilisten rijden er wel omheen waardoor het gevaar voor mensen die zonder te kijken oversteken wat minder wordt en mochten ze de paal toch raken: de automobilist wint want de paal geeft mee. Voor de fietsers is zo'n paal gelijk aan een stalen lantaarnpaal waar je beter niet tegen aan rijdt en dat heeft de praktijk al bewezen. Volgens de ANWB en de vereniging VVN (Veilig Verkeer Nederland) zijn dit soort paaltjes verantwoordelijk voor de helft van de eenzijdige ongevallen met wielrijders. Zie De Kampioen van oktober

De bocht wordt door de aldaar geparkeerde auto's onoverzichtelijk en een van de alternatieve oplossingen was dan ook het verplaatsen van de parkeervlakken. Maar men heeft gek genoeg gekozen voor een oplossing die het probleem niet oplost en dat was het gevaar voor de fietser. En dan voor de voetgangers: automobilisten snijden een bocht af, maar fietsers hebben juist de neiging om ruimer door de bocht te gaan, zeker als de afstand tot geparkeerde auto's erg klein is. Het is nog maar de vraag of het beter is als fietsers hier kort door de bocht gaan zoals met die paaltjes afgedwongen wordt, tenminste: als de wielrijders niet links om het paaltje gaan zoals vaak het geval is, vooral als men samen fietst. Om maar niet te spreken van 's nachts en in geval van sneeuwval. 

Lees hieronder ook nog de statistieken waaruit blijkt dat we geen behoefte hebben aan obstakels.

Fietsongevallen in Nederland; de harde feiten !!

78.000 personen worden jaarlijks medisch behandeld aan de gevolgen van een fietsongeval.

66.000 personen worden jaarlijks behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling.

8.100 personen worden jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis na een fietsongeval.

190 personen overlijden jaarlijks na een ongeval tijdens het fietsen.

Medisch behandelde letsels
Jaarlijks worden 78.000 personen medisch behandeld aan de gevolgen van een fietsongeval. Dit betekent dat iedere dag ruim 200 personen dermate ernstig gewond raken door een fietsongeval dat een medische behandeling noodzakelijk is. De slachtoffers worden veelal behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis (66.000) en/of door de huisarts (42.000). Specialisten en fysiotherapeuten behandelen jaarlijks respectievelijk 16.000 en 14.000 personen als gevolg van een fietsongeval.

Spoedeisende Hulp behandelingen
66.000 personen worden jaarlijks behandeld op een SEH-afdeling aan de gevolgen van een ongeval tijdens het fietsen. Er zijn iets meer mannelijke dan vrouwelijke slachtoffers. Wanneer men kijkt naar het aantal slachtoffers per 100.000 inwoners zijn jongens van 10-14 jaar het vaakst betrokken bij een fietsongeval (930 SEH-behandelingen per 100.000 personen). Het aantal SEH-behandelingen na verkeersongevallen met fietsers lijkt in de periode 2001-2005 te zijn gedaald maar deze daling is niet significant. Deze trend is gecorrigeerd voor de veranderende bevolkingsopbouw.

Meer dan twee op de drie ongevallen tijdens het fietsen zijn eenzijdige ongevallen. Dit is meestal een val van een fiets. Bij één op de vijf fietsongevallen wordt het letsel veroorzaakt door een botsing met een voertuig of voetganger. Botsingen met een obstakel komen minder voor. De meeste slachtoffers waren bestuurder van de fiets, een aanzienlijk kleiner aantal was als passagier betrokken bij een ongeval.

Het merendeel van de fietsongevallen vindt plaats op de straat, rijweg of het trottoir. Een klein aantal ongevallen vindt plaats in een natuurgebied of op een andere locatie. Vier van de tien slachtoffers lopen letsel op aan de bovenste ledematen. Naast oppervlakkig letsel en kneuzingen aan de schouders, arm of hand komen ook polsfracturen regelmatig voor. Een kwart van de slachtoffers heeft hoofdletsel, vaak is dit een open wond.

Ziekenhuisopnamen
Jaarlijks worden gemiddeld 8.100 personen opgenomen in het ziekenhuis na een fietsongeval. Dit zijn zowel eenzijdige als tweezijdige fietsongevallen. Een trendanalyse laat zien dat in de periode 2001-2005 het aantal ziekenhuisopnamen significant is gestegen met 20%. Deze trend is gecorrigeerd voor de veranderende bevolkingsopbouw. Iets meer dan de helft van de slachtoffers is man. Het risico op een fietsongeval dat leidt tot een ziekenhuisopname is het grootst voor ouderen van 55 jaar en ouder, met 84 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners.

Een op de vijf ziekenhuisopnamen is het gevolg van een aanrijding door een motorvoertuig. Ruim de helft van de slachtoffers wordt opgenomen met een fractuur. Daarnaast loopt een kwart van de slachtoffers hersenletsel op.

Dodelijke ongevallen
Jaarlijks overlijden 190 personen na een fietsongeval. Meer dan de helft van de slachtoffers is 55 jaar of ouder. Tweederde van de slachtoffers is man. Het meest voorkomende ongevalmechanisme is een botsing met een rijdend object, bijvoorbeeld een botsing met een personenauto of vrachtwagen.


Bron: https://www.veiligheid.nl/

Resultaat onderzoek 'Ongevallen bij ouderen' 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat ouderen kwetsbaar zijn tijdens verplaatsingen in de openbare ruimte, zij lopen daarbij vaker ernstig letsel op dan jongeren. Fysieke kwetsbaarheid en functiestoornissen spelen een belangrijke rol.
Vooral oudere voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar. Ongeveer 85% van alle SEH behandelingen en ziekenhuisopnamen bij ouderen van 65+ wegens verplaatsingsongevallen betreffen fietsers en voetgangers. En de trend van de afgelopen jaren is niet gunstig: In de periode 2007-2011 nam het aantal op de SEH behandelde slachtoffers onder fietsers van 65 jaar en ouder toe met 49% en bij voetgangers met 17%.

Uit het LIS vervolgonderzoek is duidelijk geworden dat in 40% van alle ongevallen met fietsers er een elektrische fiets werd gebruikt. Er zijn geen verschillen tussen gewone en elektrische fietsers als we kijken naar het soort ongeval of letsel. Bij de fietsers is ongeveer zeventig procent een eenzijdig ongeval, er zijn geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken. Eenzijdige ongevallen bij fietsers ontstaan vooral door de infrastructuur (bijvoorbeeld paaltjes of obstakels die men niet heeft gezien en relatief veel ongevallen waarbij men de goot, rand of berm van de weg of het fietspad raakt), door gladheid en bij op- en afstappen. Ongevallen bij voetgangers ontstaan vooral doordat men struikelt of valt, door gladheid of door de infrastructuur (oneffenheden). Zelf noemen slachtoffers als oorzaken vooral gladheid, weersomstandigheden en eigen onoplettendheid.

Lees het hele verslag zoals gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur


Overige nieuwsberichten