Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
  UITNODIGING


Openbare vergadering maandag 12 Juni 2006 om 20.00 uur in Gemeenschapshuis de Kievitslaar aan de Rijsbergseweg 354 te Breda.

Na de drukbezochte eerste bijeenkomst van begin januari 2006 zal op 12 juni aan de bewoners verantwoording worden afgelegd over het eerste half jaar van het bestaan van de Wijkraad. In de vergadering wordt, naast bespreking van enkele andere zaken, op twee onderwerpen de nadruk gelegd: toelichting op de enquête die onder vrijwel alle inwoners gedaan zal worden en een informatieve invulling door De Groene Koepel.

  UITNODIGING


Openbare vergadering maandag 12 Juni 2006 om 20.00 uur in Gemeenschapshuis de Kievitslaar aan de Rijsbergseweg 354 te Breda.

Na de drukbezochte eerste bijeenkomst van begin januari 2006 zal op 12 juni aan de bewoners verantwoording worden afgelegd over het eerste half jaar van het bestaan van de Wijkraad. In de vergadering wordt, naast bespreking van enkele andere zaken, op twee onderwerpen de nadruk gelegd: toelichting op de enquête die onder vrijwel alle inwoners gedaan zal worden en een informatieve invulling door De Groene Koepel.

Allereerst de enquête. Om de belangen van de bewoners goed te kunnen behartigen heeft de Wijkraad een onderzoek in gang gezet om de wensen en ideeën van de bewoners in kaart te brengen. Hiervoor wordt de methode Dorpswaardering toegepast (lees over de methode en herkomst meer op onze website). Aan alle inwoners van 12 jaar en ouder in het buitengebied Breda Zuid-West wordt gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Dit doen ze door het invullen van een enquête met ongeveer 60 vragen die afgestemd zijn op ons buitengebied. Met de onderzoeksresultaten als basis kan de Wijkraad de toekomstvisie bepalen en gefundeerd met organisaties en instanties in gesprek gaan om bepaalde doelen te realiseren. Dus: de wijkraad gaat hiermee een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons buitengebied. De wijkraad zal actief deelnemen in plaats van vanaf de zijlijn toezien! Van de enquête worden op deze avond de eerste exemplaren uitgereikt door de wethouder van Volkshuisvesting, Sport en Volksgezondheid, de heer C. Schoenmakers. Aan het einde van de vergadering wordt aan de inwoners van het Buitengebied hun enquête overhandigd.

Het tweede onderwerp zal de heer N.Garritsen namens Milieuvereniging De Groene Koepel voor zijn rekening nemen. Hij gaat in op de ontwikkelingen die samenhangen met het nieuw vast te stellen bestemmingsplan buitengebied Breda Zuid. Vooruitlopend op de openbare bijeenkomsten (inspraak) geven zij hun ideeën bij dit bestemmingplan. Hun nadruk ligt op natuur en milieu. Recent heeft u in De Stem kunnen lezen over beeldbepalende en monumentale bomen die door de gemeente in een lijst zijn vastgelegd. Die zijn er ook in ons gebied! De lijst is nog niet compleet en op de ontwikkeling van deze lijst zal de heer Garritsen ook ingaan.

Zoals u ziet een belangrijke bijeenkomst: de visie van De Groene Koepel op ons buitengebied en uw mening die gevraagd wordt om de toekomst van ons buitengebied mee te bepalen. Uw deelname aan de bijeenkomst stellen wij zeer op prijs.

Kijk voor de agenda en meer info over de wijkraad op onze website www.wijkraadbredazw.nl

Ons E-mailadres: info @ wijkraadbredazw.nl
 
Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Secretariaat
Rithsestraat 187
4838 GA Breda
076-5200785
 
Bijeenkomst 12 juni in gemeenschapshuis De Kievitslaar Rijsbergseweg 354 te Breda.
Aanvang 20.00 uur
 
AGENDA
 
19.30 uur         Ontvangst
 
20.00               Welkomstwoord – opening
 
20.05               Evaluatie  eerste halfjaar wijkraad
                       
Rondvraag
 
20.25               Presentatie Enquête wijkwaardering
                       
                       Uitreiking van de eerste exemplaren enquête door,
                       de wethouder van Volkshuisvesting, Sport en Volksgezondheid C. Schoenmakers.
 
20.45               Pauze.
 
21.05               Milieuvereniging de Groene Koepel, bij monde van De Heer N Garritsen
 
Geeft haar kijk op:
-  het concept bestemmingsplan Breda Zuid
-  Monumentale en beeldbepalende bomen
 
 
22.00               sluiting officiële gedeelte
 
 
Aansluitend is er de gelegenheid informeel ervaringen uit te wisselen.

Overige nieuwsberichten