Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Enquête Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West een succes !

De in deze zomer uitgezette enquête onder alle 1665 bewoners van 12 jaar en ouder in het gebied van de wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West heeft aan alle verwachtingen voldaan. Dat is de conclusie die uit de respons en bijgevoegde reacties getrokken kan worden.

Maar liefst 65% (1086 personen) hebben de enquête bestaande uit 63 vragen op het gebied van o.a leefbaarheid, woningbehoefte, kwaliteit woonomgeving, voorzieningen, sociaal cultureel, religie, gezondheid, onderwijs, werk, verkeer(sveiligheid) ingevuld. Daarbij waren vele ingeleverde enquêtes voorzien van bijlagen met aanvullende informatie betreffende knelpunten, aanbevelingen en ideeën.


12 September j.l. was de termijn van inleveren gesloten. De vragenlijsten zijn inmiddels ingevoerd in de database en dat is op een juiste manier gedaan volgens Prisma Brabant, Provinciale Instelling op het terrein van Welzijn en Educatie, die de wijkraad hierin begeleidt en dit steekproefsgewijs heeft gecontroleerd. Ook blijkt de leeftijdverdeling van de bewoners die de vragenlijsten hebben ingevuld overeen te komen met de werkelijke leeftijdverdeling van de bewoners van het buitengebied. De uitkomsten van de enquête zijn representatief.

Dat betekent dat de werkgroep zich de komende maanden gaat bezig houden met het bundelen van de resultaten en reacties, het analyseren van die gegevens en het schrijven van het rapport. Daarnaast worden ook de voorbereidingen getroffen voor de presentatie van het eindrapport aan de bewoners. Die presentatie wordt gepland rond de jaarwisseling.
Over andere vormen van bekendmaking van de resultaten van de enquête (huis-aan- huis, publicatie in de lokale nieuwsbladen) wordt nog nader overlegd.

Belangstellenden kunnen via de website
www.wijkraadbredazw.nl de vorderingen volgen.
Een van de doelen van de enquête namelijk om te onderzoeken wat er onder de bewoners leeft, zo blijkt uit de eerste beelden, is ruimschoots bereikt. Daarnaast levert de enquête een duidelijke bijdrage aan de naamsbekendheid en activiteiten van de nog jonge wijkraad en zijn vrijwilligers binnen het 1600 ha groot werkgebied.


Overige nieuwsberichten