Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Levendige Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Princenhage
Het was jammer dat het aantal aanwezigen (21) van de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Princenhage, Dorp in Breda maar zo beperkt was, maar dat heeft niets afgedaan aan de levendigheid ervan. Dat kwam doordat er punten aan de orde kwamen die de volle interesse hadden en omdat er feiten belicht werden die echt de moeite waard waren. De voltallige raad onder voorzitterschap van Jos Schlangen en met bezoek van o.m. wethouder Cees Schoenmakers, raadslid Rien Hendrickx en Carola van der Meer van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West handelde een aantal zaken af die soms heftige discussies opleverden.


De vergenwoordiger van de Politie, Ton van der Velden, verraste iedereen met een aantal statistieken over de interventies in zijn werkgebied, dat sinds enige tijd ook is uitgebreid tot een deel van het buitengebied. Ondanks het feit dat er op bepaalde punten nog aandacht vereist is, zijn de misdaadscores in Princenhage onder het landelijk gemiddelde. Boudewijn van de Calseijde, zelf slachtoffer van een roofoverval en verwijzend naar soortgelijke gevallen, vroeg zich af waarom die niet zichtbaar waren in deze grafieken en we hadden dus direct al een discussie. Ton legde uit waar successen waren geboekt: terugdringen van overlast door hangjongeren, scooters, snelheidsoverschrijdingen in de wijk, de nieuwe voorrangsregels in het 30-km gebied, maar gaf als verwijt naar de burgers in het algemeen dat er véél te weinig aangifte gedaan werd als men slachtoffer was geworden van een misdrijf zoals vernieling. Hij haalde als voorbeeld aan het vernielen van een groot aantal –gesproken werd van 80 stuks- autobanden van geparkeerde wagens waarbij slechts van 2 concrete gevallen aangifte is gedaan. Met dat gegeven in de hand gaf hij aan dat zijn statistieken dus best alleen maar het topje van de ijsberg vertegenwoordigen voor een bepaalde categorie misdrijven maar dat de politie toch niet zover wilde gaan om een actiever beleid terzake te gaan voeren, met andere woorden, actief te gaan vragen waarom men geen aangifte wilde doen. Ook kwam ter sprake de verontrustende verkeerssituatie op de kruising met de Princenhagelaan, de snelheidsraces –zo lijkt het wel- op de Leursebaan en het bouwverkeer op de Liesboslaan.

De werkgroep Statuten onder leiding van Corné Wijnings lichtte vervolgens de voorgenomen wijzigingen toe. Daarbij bleken een aantal feiten in het oog te springen. ‘Princenhage’ is de wijk zoals omschreven door de Gemeente en dat betekent o.m. dat de grens aan de noordzijde ligt tot aan de spoorlijn, inclusief de meubelboulevard en Heilaarpark. Er is geen overlapping met het werkingsgebied van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West, dus ten westen van de Princenhagelaan houdt het op. De raad begon vervolgens met de aanwezige Kees van Gils een geanimeerde scherpslijperij over de begrippen contributie of bijdrage in de sectie ‘financiële middelen’ maar bleef na raadplegen van de aanwezigen bij de oorspronkelijke tekst: bijdrage. Bij de sectie beëindiging van het lidmaatschap werd het soms hilarisch toen ter zake kwam of een overleden lid nu wel of niet diende op te zeggen.

De jaarlijkse schouw van Princenhage was het volgende agendapunt. Hierbij wordt er naar aanleiding van meldingen van bewoners maar ook van eigen waarnemingen van wijkagent, meldpunt of gemeente-ambtenaren een rondje gemaakt door Princenhage onder leiding van de gebiedsbeheerder Princenhage, Truus Goos. Op de lijst van voor verbetering vatbare punten kwamen dit jaar o.m. te staan de veiligheid van het fietspad aan het eind van de Rithsestraat, de toestand van de bestrating rond bomen –worteldruk, wortelroosters-, de verloedering van speelplaatsen of illegale stort in bijvoorbeeld groenstroken van de Zadelmakerstraat. Aangekondigd werd dat de bovengrondse glasbakken op termijn alle vervangen zouden worden door ondergrondse exemplaren. Ook hier werd benadrukt dat effectief optreden bij hinder, last of overlast alleen mogelijk is als er direct een melding gedaan wordt bij het meldpunt van de Gemeente. Dus is de glasbak vol, ligt er veel rommel, zijn er beschadigingen aan het wegdek of het trottoir: meld het.

Het agendapunt verenigingen bracht vreugde in de zin dat Paul Zijlmans in zijn functie als voorzitter van SGAP (Stichting Gemeenschaps Accomodaties Princenhage) de toehoorders kon verblijden met de mededeling dat de verbouw van De Koe in alle opzichten rond was: tekeningen, vergunningen en financiën. Rond de maand mei 2007 zal het gereed zijn.

Marian Verheij wist tenslotte te melden dat we met zijn allen ons best moesten doen om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden van het Oranjefonds. Anders dan fondsen zoals ‘Hart voor je buurt’ heeft dit fonds een kort beslissingstraject en helpt het daadwerkelijk mee om de aanvraag te laten honoreren. Het thema: Ontmoet de buurt, in de ruimste zin des woords. Frans Langen is de contactpersoon en een van zijn eerste subsidieprojecten is het samenstellen van een Princenhaags Vademecum en op de vraag of iemand van de aanwezigen daar aan mee wilde werken gaven een viertal personen zich op om dit project tot een mooi einde te brengen.

Bij de rondvraag vertelde Kees van Gils nog dat het kruisbeeld dat nu nog staat op de hoek Liesboslaan/ex-Ettensebaan verplaatst gaat worden en wel naar de kruising van de Liesboslaan met het viaduct. De Gemeente heeft een driehoekig stuk grond met een been van 17m aangekocht van het Rijk voor dit doel.
De eerstvolgende vergadering is op 7 december a.s. waarbij het de bedoeling is dat er gestemd gaat worden over de statuten. Op die dag zal 2/3 van de aanwezige leden moeten instemmen met de wijzigingen.

Overige nieuwsberichten