Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Presentatie plan rotonde Effenseweg/Rijsbergseweg

(klik op de foto voor een vergroting)

Maandag vond er een inloopbijeenkomst plaats in Gemeenschapshuis Kievitslaar. Die was georganiseerd door de Gemeente Breda in samenwerking met de Wijkraad Breda zuid-West en had tot doel om de voorlopige plannen te tonen voor de verbetering van de verkeerssituatie ter hoogte van de kerk van Effen. De bijeenkomst was zéér druk bezocht door de inwoners van het gebied hetgeen toch wel aangeeft dat het onderwerp lééft bij de bevolking. Op de bovenstaande montage met een luchtfoto van de omgeving ligt de kerk linksboven en het gemeenschapshuis recht onder de ingetekende rotonde. 2 Bushaltes zijn voorzien aan linkerzijde ter hoogte van streep A. Rijsbergen ligt naar rechts, Breda naar links. Bij het ontwerp is de gemeente uitgegaan van de volgende uitgangspunten:


1. De parallelwegen langs de Rijsbergseweg worden onderbroken. Zo worden de parallelwegen minder aantrekkelijk voor sluipverkeer en wordt de kruising overzichtelijker; wat rood is op de schets is gesloten voor motorvoertuigen.

2. De bomen aan weerszijden van de Rijsbergseweg blijven behouden;

3. Er komen veilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen op de rotonde;

4. De toegestane snelheid op de Rijsbergseweg tussen de rotonde en de A16 wordt verlaagd naar 70 km per uur, doordat de bebouwde komgrens wordt opgeschoven naar de nieuwe rotonde. (De oude bebouwde komgrens lag net ten oosten van de A16.) Op dit stuk van de Rijsbergseweg wordt ook geluidsreducerend asfalt aangebracht. Zo wordt de weg veiliger, is er minder geluidsoverlast en draagt het bij aan een schonere lucht;

5. De parallelwegen langs de Rijsbergseweg blijven tweerichtingsverkeer, ook voor landbouwvoertuigen;

6. De bushaltes worden tegenover elkaar geplaatst en beter toegankelijk. De havens zijn zichtbaar aan de linkerzijde ter hoogte van streep A.

7. Buurthuis Kievitslaar blijft goed bereikbaar, de parkeerruimte wordt verplaatst naar de achterzijde. 

Over het algemeen was de stemming positief al waren er nog een aantal vragen. Zo vroeg men zich af of de oversteekplaatsen voor voetgangers veilig genoeg waren en of men zich bij het ontwerp rekenschap had gegeven van het feit dat het meeste fietsverkeer aan de kerkzijde rijdt in beide richtingen. Ook werd gevraagd of de hardrijders in de vorm van opgevoerde bromfietsen voldoende waren aangepakt. Een enkeling maakte zich zorgen over een eventuele waardevermindering van het huis met zo'n rotonde voor de deur. Met de commentaren gaat het ontwerp fase 2 in naar een definitief ontwerp en dan... de bouw. Extra moeilijk omdat er gezorgd moet worden dat het verkeer over de drukke Rijsbergseweg zo min mogelijk hinder ondervindt, m.a.w. doorstromen moet, ondanks het werk.De Gemeente had de heren Goossens, Brust, Burm en Van der Pol afgevaardigd die de -vele- bezoekers van deskundig commentaar voorzagen. Ook leden van de Wijkraad -we zagen onder meer Paul Bindels en Harry Swaanen- lieten zich niet onbetuigd. CDA wethouder Rien Hendrickx, op de rechtse foto te zien, liet zich als vertegenwoordiger van de wijkraden ook uitgebreid voorlichten.


Overige nieuwsberichten