Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


De Gemeentelijke Belastingen 2007
Omstreeks 24 februari hebben alle Bredase huishoudens, bedrijven en instellingen het biljet gemeentelijke belastingen 2007 ontvangen. Op het biljet staan - indien van toepassing - de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en hondenbelasting. Huurders van woningen ontvangen geen WOZ-beschikkingen.

Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ)

De onroerende-zaakbelastingen zijn gebaseerd op de waarde van een pand in het economisch verkeer of de economische vervangingswaarde. Vanaf 2007 worden alle Bredase woningen jaarlijks getaxeerd. De peildatum van de WOZ-waarde op het biljet 2007 is 1 januari 2005. Is er iets veranderd aan de woning na 1 januari 2005, bijvoorbeeld een verbouwing, dan staat op het biljet een nieuwe WOZ-waarde naar de feitelijke staat van de woning op 1 januari 2007. Huurders van woningen ontvangen geen WOZ-beschikking als gevolg van het niet in behandeling nemen door de Eerste Kamer van de wetsvoorstellen over het Huurbeleid 2007. Op grond van deze wetsvoorstellen zouden huurders opnieuw belanghebbende worden en zou de huur met terugwerkende kracht naar 2006 mede afhankelijk worden van de WOZ-waarde. Dit laatste is nu dus niet het geval.

Controleren op www.breda.nl

Van alle woningen bestaat bij de gemeente een taxatieverslag. Het digitale taxatieverslag van een woning kan, op het moment dat het biljet gemeentelijke belastingen is ontvangen, worden opgevraagd via het WOZ-loket op www.breda.nl. Daar zijn ook de panden te bekijken waarmee de woning is vergeleken. De informatie is alleen voor de eigenaar bedoeld en daarom beveiligd. Bij het inloggen zijn geboortedatum en sofinummer van de eigenaar, alsmede postcode en huisnummer van de woning waar het om gaat nodig.

Op de achterzijde van het biljet staat algemene informatie over de betaalwijzen, het indienen van bezwaar, de openingstijden en het bezoekadres van de Gemeente Breda. In de bijsluiter bij het biljet staat informatie over de WOZ-waarde, de verschillende heffingen, de tarieven en over de mogelijkheid tot het aanvragen van kwijtschelding tot betaling.

Overige nieuwsberichten