Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


2007-3769 bouwplannen Princeville, Liesboslaan 57

Op 31 januari heeft de fractie Leefbaar Breda een brief gezonden naar de Gemeente met een aantal vragen over hun handelwijze met betrekking tot de verbouw en nieuwbouw rond het voormalig restaurant Princeville. De oorspronkelijke brief en het antwoord van de Gemeente daar op vindt u hieronder.


 

Raadsvragen Leefbaar Breda inzake bouwplannen Prince Ville, Liesboslaan 57, beantwoording d.d. 28-02-2007.

Vraag 1.
Hoe betrouwbaar bent u als u zich niet houdt aan uw eigen voorwaarden?


Antwoord 1.
Planologie is altijd in beweging en afgegeven randvoorwaarden kunnen, indien het ingekomen verzoek daarvan afwijkt en beter lijkt, aangepast worden. Een bestemmingsplan is in principe statisch van karakter, de wet kent in de vorm van de art 19 WRO procedure een instrument om in te spelen op ontwikkelingen in de stad. Wel dient per geval een goede ruimtelijke argumentatie gegeven te worden voor de afwijking van het bestemmingsplan. Een en ander uiteraard middels de juiste procedure en voorlichting. De wijze waarop de gemeente het RO-besluit (in dit geval de art 19 procedure) onderbouwt ligt in laatste instantie ter controle voor aan de bestuursrechter.

Vraag 2.
Waarom hebt u zich niet aan uw eigen voorwaarden gehouden en waarom zijn de bewoners daar niet over ingelicht?


Antwoord 2.
Het ingekomen verzoek bevatte meer woningen en voldoet daarmee aan de grote vraag naar woningen in o.a. Princenhage. De situering zorgt tevens voor een beter geluidsafscherming tussen de A16/HSL en de achterliggende wijk en het nieuwe gebouw richt zich meer op de karakteristiek van de A16 dan de eerdere versies en bovendien ontstaat er geen conflict met de ruimtelijke karakteristiek van Princenhage. Bewoners zijn op de gebruikelijke wijze ingelicht middels het verspreiden van Breda Berichten en het houden van een inspraakavond. Met de wijkraad heeft tijdens de procedure art 19 WRO bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Dit overleg alsmede de ingekomen reacties van omwonenden heeft mede geleid tot een aanzienlijke aanpassing van het bouwplan, in die zin dat de hoogte ervan naar beneden is bijgesteld. Zowel de wijkraad als degenen die schriftelijk hebben gereageerd op de art 19 procedure zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, wederom conform hetgeen in deze gebruikelijk is.

Vraag 3.
Wat moeten wij met het feit dat de bewoners in alle staten zijn en roepen dat er wel een vriendelijk spelletje gespeeld zal zijn. Hoe moeten wij ons daartegen verdedigen?

Antwoord 3.
Door het volgen van de openbare procedure die heeft geleid tot het vrijstellingsbesluit is gezorgd voor een transparante besluitvorming. Qua inhoud heeft de inspraak en het overleg met wijkraad en, daaropvolgend, de ontwikkelaar geleid tot wezenlijke aanpassingen in het bouwplan. Daarbij is van gemeentewege openbaar gecommuniceerd over het uiteindelijk besluit dat, naar onze mening, beter voldoet aan de wensen en beter past in de omgeving dan het oorspronkelijke plan.


Overige nieuwsberichten