Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Bezoek Raadsdelegatie aan Breda Zuid-West

Woensdagavond 11 april:  bezoek van een delegatie van de gemeenteraad Breda aan het buitengebied Breda Zuid-West.

Het treffen vindt plaats in het restaurant van Camping Liesbos aan de Liesdreef te Breda. Vanaf 20.45 uur bent u van harte welkom om samen met een delegatie van de gemeenteraad en de wijkraad van gedachten te wisselen over zaken die u na aan het hart liggen en waarvan u vindt dat ze onder de aandacht van de politici gebracht moeten worden.

Voorafgaand zal in een viertal groepen gediscussieerd gaan worden over een viertal punten welke in de uitslag van de enquête hoog gescoord hebben. Uw medewerking wordt hierbij gevraagd. We hebben een 20 vrijwilligers uit de wijk nodig die tezamen met de wijkraad over deze onderwerpen willen discussiëren met de politici en andere direct betrokkenen zoals onder andere onze wijkagent.


Onder het genot van een hapje en een drankje wordt er afgesloten met een informeel samen zijn. Laat zien dat wij groot zijn in saamhorigheid, geeft u op als vrijwilliger voor de discussie en kom minstens naar het openbare gedeelte. Dit is de kans om uw stem te laten horen daar waar het hoort.

Voor hen die deel willen nemen aan de discussies: meldt u vóór 8 april aan bij het secretariaat!

Op vrijdag 27 april a.s. zal de jaarlijkse schouw plaatsvinden van de openbare ruimte in ons buitengebied door de gebiedsbeheerder. Het doel van deze schouw is om het beheer van de buitenruimte zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de gebruikers. Het verzoek is aan de bewoners om beheer knelpunten en kleine wijzigingen in de inrichting bij ons te melden zodat zij in de korte termijn programmering van de gemeente kunnen worden opgenomen. Hierbij valt o.a. te denken aan onoverzichtelijke verkeerssituaties, slecht wegdek, slechte waterafvoer etc..

Wanneer U in uw omgeving dit soort situaties kent verzoeken wij u die voor 14 April a.s te melden, bij voorkeur per mail (eventueel voorzien van foto's), per telefoon of persoonlijk bij een van de wijkraadsleden zodat wij ze na bundeling mee kunnen nemen met de schouw. Ook voor vragen omtrent de schouw kunt u zich tot ons wenden. Niet brandende lantaarnpalen, gevaarlijke situaties e.d. dienen overigens direct bij het meldpunt van de Gemeente Breda gemeld te worden, telefoon 5294800, of via het meldingsformulier op de website van de gemeente Breda.

Met uw inbreng draagt u bij aan een schoon en veilig buitengebied en een prettige leef-, woon- en werkomgeving.


M. Quicken 5012405/5143514
P. Bindels 5146337


Overige nieuwsberichten