Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Politie steelt de show in Gemeenschapshuis Liesbosch


Teamleiding en wijkagenten van Team Zuid-West aangevuld met medewerkers van de gemeente Breda bevolkten maandagavond 15 oktober gemeenschapshuis Liesbosch gelegen in het mooie buitengebied van Princenhage, om samen met vertegenwoordigers van wijkraden, groeperingen, Vertizontaal en de woningbouwstichting het afgelopen jaar te evalueren en de wensen van de bewoners voor 2008 te inventariseren.

Inmiddels beschikt ook Breda Zuid over een veiligheidsregisseur te weten de heer H.W. Boelens die deze avond aan de aanwezigen is voorgesteld.

Na de presentatie van de wijkveiligheidsscan per wijk middels grafieken en de bijbehorende toelichting, waren er naast wat verschuivingen per wijk duidelijk verbeteringen waar te nemen.


De onderzoekers van de gemeente Breda gaven de toelichting op hun onderzoek naar het veiligheidsgevoel van de bewoners per wijk. Deze gegevens zijn tzt terug te vinden op website van de Gemeente Breda. Helaas waren er voor de bewoners van het buitengebied Breda Zuid-West geen gegevens beschikbaar omdat deze wijk niet als zodanig is meegenomen in het onderzoek. Om die reden hebben wij gemeend om tijdens de pauze namens de wijkraad ons rapport wijkwaardering 2006 aan te moeten bieden waarin deze vragen ook aan de orde waren. Er is ons beloofd te onderzoeken of volgend jaar ook het buitengebied als wijk mee te nemen is. Na de problemen per wijk besproken te hebben werden in de plenaire bijeenkomst de aandachtsgebieden voor 2008 weer helder, waarvan bijgaand met stip de top vier te weten:

-Verkeersveiligheid en snelheid
-Parkeer problematiek
-Hondenpoep
-Jeugdoverlast/hangjongeren


Namens het buitengebied zijn met name de aanbevelingen voortkomend uit het rapport wijkwaardering 2006 ingebracht te weten het instellen van 60 km zones in het buitengebied en aanpassen van de maximale snelheid met de daarbij behorende handhaving. Meer en beter overleg politie met wijkbewoners met daar aangekoppeld meer herkenbare inzet (blauw) in de wijk. We kunnen inmiddels vaststellen dat na het aanstellen van onze nieuwe wijkagent de heer R. de Bok en de nieuwe opzet van de dienstverlening binnen de politieorganisatie sinds maart j.l. met het beleggen van deze bijeenkomst  een goede start is gemaakt.

Een compliment van onze zijde aan de medewerkers van het politieteam Breda Zuid-West is op zijn plaats te meer dat middels een onderzoek onder de gebruikers is vastgesteld dat zij op de eerste plaats geëindigd zijn binnen de regio Midden en West Brabant.

Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Secretariaat

Rithsestraat 187
4838 GA Breda
Telefoon 5200785
www.wijkraadbredazw.nl

Overige nieuwsberichten