Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Politie midden- en west Brabant goed op koers

(Door Enny de Wit)

Het politiekorps Midden en West Brabant heeft goede resultaten geboekt in de eerste helft van 2007. Het aantal aangiften in de politieregio, vooral op de speerpunten, neemt af. Alleen bij sommige geweldsdelicten is een lichte stijging waarneembaar in de eerste 6 maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode in 2006. Verder blijkt dat daar waar in het verleden nogal eens trendverschillen zichtbaar waren tussen de districten in de regio, de huidige trends over het algemeen regiobreed hetzelfde beeld geven.


Daling inbraken
In de eerste helft van 2007 zijn zowel het aantal woninginbraken, bedrijfsinbraken en auto-inbraken gedaald in vergelijking met vorig jaar. In die periode is 2635 maal aangifte gedaan van woninginbraak (2006: 2701). Ondanks de afname zal de politie onverminderd aandacht blijven besteden aan preventie en de inwoners in haar gebied blijven wijzen op het goed afsluiten van woningen en het zichtbaar etaleren van kostbaarheden. Het aantal bedrijfsinbraken in die periode bedraagt 1859 tegenover 1919 in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal auto-inbraken daalde, wellicht door de vele preventieve acties, van 4995 naar 4833. De in 2004 ingezette regionale daling van het totale aantal inbraken is in 2007 voortgezet.

Geweldmisdrijven
Een aantal geweldszaken laat in de eerste 6 maanden van 2007 een kleine toename zien. Het gaat dan om aangiften van mishandeling, met 99 gestegen tot 2224. Het aantal berovingen steeg van 242 naar 321. Opvallend hierbij is dat een persoon werd aangehouden op verdenking van 9 berovingen. Zoals te verwachten nam ook het aantal aangiften van huiselijk geweld toe van 378 naar 419. Een verklaring voor de toename kan zijn dat dit delict een speerpunt is en bovendien ambtshalve vervolgbaar. Daarnaast is in de eerste helft van 2007 voor het eerst sinds 4 jaar een daling waarneembaar op het aantal bedreigingen (1062 tegenover 1072 in 2006). Het aantal gewapende overvallen laat een geringe afname zien van 64 naar 62.

Jeugdoverlast
Het aantal meldingen van jeugdoverlast, een speerpunt van het huidige kabinetsbeleid, is met 353 afgenomen tot 3421. De daling van vorig jaar is hiermee doorgezet en ten opzichte van dezelfde periode in 2005 is een daling van ongeveer 20 procent waarneembaar.

Verkeersveiligheid
Gedurende de eerste 6 maanden van 2007 werd op de zogenaamde helmgrast-feiten (helm, gordel, rood licht, alcohol, snelheid en telefoon) 115.426 processen-verbaal uitgeschreven. Dit aantal ligt daarmee in lijn met voorafgaande jaren.Tot halverwege dit jaar heeft het Verkeer Handhaving Team van de politie 1.117 rijbewijzen ingevorderd naar aanleiding van snelheidsovertredingen, alcoholgebruik en excessief verkeersgedrag. In totaal zijn 13.925 alcoholblaastesten afgenomen. Het aantal verkeersongevallen vertoont na jaren van gestage daling over de eerste 6 maanden van 2007 een lichte stijging: 7157 ten opzichte van 7116 een jaar eerder. Hierbij waren 401 ziekenhuisgewonden en 18 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Opsporing
De hoeveelheid aan te leveren verdachten aan het Openbaar Ministerie zit ongeveer op de helft van de planning. Op jaarbasis moeten 15.432 verdachten zijn aangeleverd. In de eerste 6 maanden werden 8 grootschalige rechercheonderzoeken gestart, waarvan er nog 5 lopen. Bij deze incidenten kwamen 6 personen om het leven. Onderzoeken van deze omvang leggen veel beslag op de beschikbare recherchecapaciteit.

Waardering auditcommissie
In de eerste helft van 2007 heeft het korps Midden en West Brabant een grote organisatorische omslag gemaakt (visie Zien naar 2010). Naast de geografische indeling van de districten, wordt nu ook onderscheid gemaakt tussen de primaire politieprocessen Noodhulp, Toezicht en Handhaving, Opsporing, Intake en Service en Informatie.

Eind maart heeft de auditcommissie van het Kwaliteitsbureau Politie het politiekorps onderworpen aan de 4-jaarlijkse audit. De commissie concludeert dat het korps tot nu toe buitengewoon heeft gepresteerd en dat haar toekomstige uitdagingen eveneens indrukwekkend zijn. Het auditteam heeft waardering geuit voor de weg die het korps is ingeslagen op basis van “Zien 2010”.

 

Reactie korpschef
Korpschef F. Heeres vindt dat er in de eerste 6 maanden van 2007 hard is gewerkt. “Aan politiemensen worden steeds meer eisen gesteld op het gebied van vakbekwaamheid en aan de uitvoering van het werk. Ik ben blij dat onze inspanningen en die van onze partners in het terug dringen van inbraken, vruchten afwerpt. Verder zie ik een lichte stijging van sommige geweldsdelicten en ik hoop samen met gemeenten en overige partners de aanpak te intensiveren om aan het einde van dit jaar deze resultaten beter te kunnen laten zijn”, aldus Heeres.


Overige nieuwsberichten