Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Rinie Maas heeft veel succes met nieuw werk
Cover van Janske, boek door Rinie Maas uit Princenhage bij Breda. 2007

Wat kapelaan Witlox destijds bij Janske zag dat zag ik ook, zegt bisschop Ernst. Het nu al in velerlei opzichten geruchtmakende boek 'Janske' van Rinie Maas met voor èn tegensprekers werd op donderdag 1 november j.l. in de boekhandel Van Kemenade en Hollaers gepresenteerd door cabaretier/presentator Cees Hoosemans. Bij deze gelegenheid was het 'volle bak' en signeerde Rinie Maas al een 150 exemplaren van zijn boek.

De geschiedenis van Janske Gorissen begint als in het jaar 1929 kapelaan Oomen van Welberg bij Steenbergen de toen 23 jarige Janske op haar ziekbed bezoekt. Ze zou bezoek hebben gehad van de duivel die nota bene een pootafdruk had achtergelaten op haar hoofdkussen. Pastoor Ermen, een 'goedgelovige' Mariavereerder, begon vanaf die tijd aantekeningen van haar ervaringen en boodschappen bij te houden. Het officiële verhaal kunt u nalezen via deze link. De gebeurtenissen leidden tot aandacht van de bisschoppen Lemmens (Roermond) en Hopmans (Breda) die beiden groot vertrouwen stelden in 'het bruidje van Jezus' maar na de oorlog maakte de Heilige Stoel via de visitator S.P.C. Tromp S.J. een definitief einde maken aan de 'cultus' die rondom deze vrouw was gegroeid. Was dit terecht of zou men moeten rehabiliteren? Lees het boek van Rinie Maas en maak kennis met de feiten op spannende wijze. Te koop voor slechts 10 euro.


Janske Gorissen bisschop Hopmans Pius XII onderwerpen in boek Rinie Maas uit Princenhage bij Breda
Foto's: Janske Gorissen met (ingetekend) een van haar stigma's, Bisschop Hopmans, Paus Pius XII

JANSKE
- Haar wonderlijke leven -Janske (1906-1960), haar wonderlijke leven, is het 10e boek door Rinie Maas. Janske is een opmerkelijke West-Brabantse vrouw. Ze is zieneres! Over haar leven bestaat bij het bisdom Breda een geheim dossier dat kerkrechtelijk is beschermd. De auteur doet onderzoek en stuit op onthutsende feiten: het hele Nederlandse episcopaat - met bisschop Petrus Hopmans van Breda als eerstverantwoordelijke - is met Janske gemoeid en paus Pius XII doet over haar, naar nu blijkt, een complicerende uitspraak, die nadere toelichting behoeft. Tot aan de dag van vandaag staat Welberg, het dorp waar Janske leefde, als officieel Mariabedevaartsoord vermeld. Binnen die uitersten van ‘erkenning en miskenning’ doet de schrijver aan onderzoek naar waarheidsvinding. In een viertal hoofdpersonen, de Mesjeu Hertogs (dorpsonderwijzer), de dokter Van de Kar, pastoor Ermen en zijn collega De Rijke komen voor- èn tegensprekers aan het woord. Rinie Maas schrijft zijn verhaal over Janske tegen de achtergrond van de crisistijd en de Tweede Wereldoorlog. Alle feiten zijn verhalend verteld en de auteur reist naar Rome om meer te weten te komen. Het boek is net zo wonderlijk als Janske zelf!
Het werk maakt een realistisch onderscheid tussen natuur en bovennatuur en heeft een spirituele inhoud. “Te dol voor woorden”, noemt de auteur het wonderlijke leven van Janske. 

Twee stichtingen streven naar eerherstel voor Janske en zelfs zalig- en heiligverklaring. In zijn boek, dat de vorm in acht neemt, betracht Rinie Maas de afstand die hiervoor is vereist! Het boek krijgt provinciaal aandacht in Cultureel Brabant en Libra. Vanwege het jaar van het religieus erfgoed 2008 zal door landelijke kranten en literaire sites het boek worden belicht.

Voor een toegankelijke prijs is het boek te koop. (€10.00). Mocht u onverhoopt verhinderd zijn geweest de openbare presentatie bij te wonen op Allerheiligen, 1 november 2007, dan is de auteur bereid voor u, familieleden, vriend(in) of bekenden een exemplaar te signeren. Graag melden aan rene.hollaers@wanadoo.nl 

De presentatie op Allerheiligen is in handen van de Princenhaagse presentator en cabaretier Cees Hoosemans.

Het werk is inmiddels aangeboden aan bisschop Ernst gedurende een 2 uur lang onderhoud, tijdens welk gesprek ook de emeritus bisschop zijn visie gaf op Janske. “Wat destijds kapelaan Witlox zag. Dat zag ik ook”, zegt de bisschop. Hierna vulde hij aan wat daarbij zijn eigen feitelijke gewaarwording was. Hierop wordt nog teruggekomen in de Bredase Bode.

Oud-bisschop Ernst
Het motto van de bisschop (1967-1994) tijdens zijn nu 13 jaar durende emeritaat is: het ware mens-zijn is niet mijn ontwerp maar het appèl van het aangezicht van de ander. In zijn religieuze en ethische bespiegelingen, die onlangs door het bisdom Breda zijn samengevat, toont bisschop zich een fijnzinnig filosoof en religieus die zich laat inspireren door Levinas.

Waar mens zijn
Voor velen in Breda is de bescheiden en sympathieke Ernst een bijna heilige bisschop. De ontvangst van het boek Janske door Rinie Maas, onze kroniekschrijver en René Hollaers, de uitgever, verheugde hem. Het gesprek met hen duurde maar liefs meer dan twee uur. Bisschop Ernst verduidelijkte in Mater Dei aan hen wat hij met zijn motto bedoelt. Als iemand in Breda uit een café komt, valt en niet omhoog geraakt dan is mijn ware mens zijn dat ik een appèl moet voelen in zijn aangezicht en hem moet helpen, zèlfs al voel ik weerzin! Dat is Levinas ten voeten uit. Stel je eens voor wat ik voel als de man de andere dag dood is? De kijk op het leven van de mens vanuit de ethiek van de joodse filosoof kenmerkt Ernst.

Stigmata
Over Stigmata, die ook Janske had, zal die avond kort worden gesproken door pater Luk Wouters van de paters Capucijnen van Meersel-Dreef. Hij is deskundig vanwege de Stigmata van de heilig verklaarde Franciscaanse pater Pio. Hij krijgt het tweede presentie exemplaar. In zijn boek Janske laat Rinie Maas voor èn tegenspreker aan het woord. Hij doet verslag van haar wonderlijke leven. Daarover interviewt hem uitgebreid Cees Hoosemans. Voor de avond op Allerheiligen lijkt veel belangstelling te zijn. De aanvang is 20.30 uur. Het boek heeft al provinciale aandacht. Het wordt besproken in Brabant Cultureel door Camiel Hamans, ex hoofd-redacteur Dagblad de Stem. Omroep Brabant geeft van de uitgave aparte verslagen.


Overige nieuwsberichten