Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Verkeersaanpassingen in Effen
De stad groeit en verlegt daarbij zijn grenzen, waaronder de grens van de bebouwde kom. Er zijn enkele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geweest, die een aanpassing van deze grenzen vergen en waarbij de nieuwe grenzen juridisch worden vastgelegd. Dit is de tekst van het raadsvoorstel dat op 18 oktober is aangenomen. Het behelst de nieuwe begrenzing van de bebouwde kom bij de dorpskern Effen, onderdeel van de gemeente Breda.

Voorstel
Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen van de bebouwde komgrenzen van Breda, zoals aangegeven op bijbehorende gewaarmerkte tekening nr 216441/01 (Effen)*.

Motivering/Toelichting
Aanpassingen Effen
Het kruispunt Rijsbergseweg / Effenseweg is in de huidige situatie een normale ongeregelde kruising waarbij het verkeer op de Rijsbergseweg (provinciale weg) voorrang heeft. Vanwege de onoverzichtelijke en verkeersonveilige situatie op deze kruising wordt hier een rotonde aangelegd. De aanleg van een rotonde heeft daarnaast ook gevolgen voor onder andere de aansluiting van de parallelwegen op de Rijsbergseweg, en het snelheidsregime op zowel de hoofdrijbaan als de parallelwegen.

Dit laatste onderdeel, het snelheidsregime, wordt vanuit het oogpunt van milieu (geluidsoverlast) aangepast van 80 km/uur naar 70 km/uur. Sinds 1986 hebben namelijk vrijwel alle woningen gelegen langs dit deel van de Rijsbergseweg een hogere geluidsbelasting door verkeerslawaai dan de Wet Geluidhinder toelaat. Zowel door toepassing van geluidsarm asfalt als terugbrenging van de maximum snelheid naar 70 km/uur wordt dit probleem vrijwel geheel opgelost.
Dit heeft tot gevolg dat ook de bebouwde komgrenzen dienen te worden aangepast. Een 70 km/uur regime kan namelijk alleen worden toegepast binnen de bebouwde kom.

Op de ter inzage liggende tekeningen zijn zowel de verschillen in snelheidsregime te zien als de oude en nieuwe grens van de bebouwde kom van de gemeente Breda. De huidige bebouwde komgrens op de Rijsbergseweg ligt ter hoogte van het viaduct met de A16. In de nieuwe situatie wordt de bebouwde komgrens in zuidelijke richting met circa 750 meter uitgebreid, tot net voorbij de kruising met de Effenseweg. De maximum snelheid zal als gevolg van deze aanpassing dan ook worden verlaagd van 80km/uur naar 70km/uur, ter hoogte van de rotonde zelfs naar 50km/uur.
De snelheid op de parallelwegen welke nu 60 en/of 80km/uur zijn wordt vanwege verkeersveiligheids-redenen teruggebracht naar een 50 km/uur regime.

Hoewel zowel de snelheid als de bebouwde komgrens worden aangepast, heeft dit geen gevolgen vanuit het oogpunt van beheer. De nieuwe grenzen van de bebouwde kom waren namelijk al bij de gemeente Breda in beheer.

Overige nieuwsberichten