Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Pater Luk: U was verpletterend!

Er is méér tussen hemel en aarde dan dat we altijd maar denken.... en je hoeft niet persé een door het Vaticaan benoemde heilige te zijn om wonderen te verrichten in de geest van de mensen.....

De Capucijner pater Luk Wouters uit het klooster van Meersel-Dreef wist bij de presentatie van het boek 'Janske, haar wonderlijke leven' de juiste snaar te treffen. Was eerst het aanwezige publiek al nieuwsgierig gemaakt door het vakkundig interview van Cees Hoosemans van de schrijver, Rinie Maas, bij de toelichting door pater Luk in gezelschap van pater Arnold van Gemert (die vorig jaar augustus zijn 50-jarig priesterjubileum vierde) ging men echt uit het dak. Het bracht onze volksverteller tot het schrijven van een lofzang die u integraal kunt lezen achter meer... hieronder.

Het boek is te koop, o.m. bij de Selexyz Gianotten in Breda en bij Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg en in winkelcentrum Heksenwaag. Princenhagenaars hoeven ook niet ver te lopen: ze liggen ook bij de Readshop en Bachman aan de Haagweg. Prijs slechts 10 euro. Leuk cadeau voor Sinterklaas!


 Beste Pater Luk,

Wat hebt ge de schrijver blij gemaakt met uw aanwezigheid en met die van uw confrater pater Arnold van Gemert! Met uw woorden, wat door u is gezegd, waarbij het bijna onzegbare niet verzwegen is gebleven, uw uitstraling, enz. hebt u, blijkens de reacties die hier binnenkomen, een verpletterende indruk ten beste gemaakt! Wat zijn jullie volkspredikers! Neen, uw zorgvuldige voorbereide lezing (die blijft straks bruikbaar!) hoefde u niet te houden. In zijn compactheid had u het naar ‘kennis’ snakkende publiek reeds gezegd dat wat alleen een pater kapucijn kan uitleggen – en zoals het ook in het boek staat – “in wezen is ieder mens, die God wil kennen en een beetje deugdzaam is, een “heel”, dat wil zeggen: een heilig mens”. Hij is immers door God voortgebracht! Het was ontroerend om u dit zo met warmte van u te horen, waarbij u zonder veinzen en zelfs onweetbaar inhaakte op de thematiek van het boek. Deze is: dat Gods geest waait waar hij wil, dat hij nìet oordeelt, ook Janske niet, mocht ze hebben gefoezeld, en dat zijn Geest, die oneindig groot is, waait waar hij wilt, zelfs door menselijke foutjes heen …Zoniet, dan zou hij alléén met heiligen, die ook allemaal heel doodnormale menselijke eigenschappen hebben zoals ambitie, overgevoel, drift e.d. op goede voet staan? Zo is God niet! Zo zien we Hem niet voor ons! Hoe heeft St. Franciscus zijn volgelingen niet in driftige woorden gezegd “dat zij te slap waren, het vasten verwaarloosden en het gebed en niet streefden om diep te peilen om iets van het onzichtbare te voelen met alle zintuigen?”…
Honderden keren heeft hij met schone maar ook met scherpe woorden op ze ingepraat! En zoniet dan was hij een sukkel geweest! Nu zijn de capucijnen op de wereld even talrijk als de mussen. In bijna elk land op de wereld treft men de paters kapucijnen aan! En ze zijn er voor de mensen! Ze zijn er niet ambtelijk, niet kerkelijk bestuurlijk, niet met een agenda, ze zeggen niet meteen: dat Janske was een fout tiep! Want in Rome lopen ze niet met haar weg!. U liet de kerk zien in zijn ware betekenis. U viel uiteraard de H. Stoel niet af maar op uw zeer wijze en praktische definitie dat velen “heilig zijn” (mijn vader en moeder Willem en Rieke Maas, de alma maters van een groot gezin zijn zulke niet gecanoniseerde heiligen,
mijn overleden ome Jan is er ook een!) en dat Rome er af en toe enkelen uitkiest” mocht u rekenen op een open doekje van het publiek, waarop talrijken volgden!  U was er niet om Janske uit mijn boek de maat te nemen maar met begrip en goedheid ook met voorzichtige woorden (hoewel u ze nog niet kende) over de zieneres, die misschien is verleid door haar omgeving om enkele dingen te doen die ze beter achterwege had kunnen laten! Maar u sprak zo - door ook de zwakheden van Gods schepselen te noemen – dat u haar in wezen verhief! Zal dat niet heilige Janske dat hierboven niet echt fijn gevonden hebben? En zou ook Onze Lieve Heer dat niet met welgevallen en enig plezier hebben bekeken? Omdat Hij altijd groter ziet dan wij? Zò groot dat wij er geen voorstelling bij kunnen hebben? Zou hij zo groot niet zijn: Waarom zou hij dan bij monde van zijn zoon Jezus over marginalen, kwetsbaren en gevangenen in het evangelie steeds ten beste spreken? De bovennatuur is een groot geheim! En dat hebt u door uw presentie laten zien! U hebt het laten zien door uw weldadige humor. Zou God chagrijnig zijn als mensen goed gestemd bijeen zijn? Hij ziet het graag! Hij wil dat we elkaar beminnen. Is dat niet zijn boodschap? Horen wij het zo niet op de heilige plek Meersel-Dreef waar duizenden troost vinden die ze elders niet vinden? Pater Luk, van onze pelgrim Cees Janssens hoorde ik dat u gevraagd had: hoe heeft Rinie het gevonden?…U was weergaloos en onweerstaanbaar! En dat zijn géén superlatieven. Ik zou mijn mailbox voor u kunnen openen en dan zoudt u zien hoe de mensen erover denken: in één woord geweldig! Met de uitgever bij bisschop Ernst zijn – die met zijn 90 jaar ook weet waar hij het over heeft – was een genoegen. Met u in een mudvolle boekenzaak te mogen samenwerken was de Voltige van een werkje dat velen nù al gelukkig maakt! Het was… puur Geluk!


Zondag, 4 november 2007, 3 dagen na Allerheiligen, Rinie Maas, stadsverteller van Breda.


Overige nieuwsberichten