Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Bushaltes aan Ettensebaan ter hoogte van aansluiting met Heilaarstraat


De nieuwe HOV bussen komen er aan....

De afgelopen maanden reden nog 'gewone' bussen op de route tussen Etten-Leur en Breda. De eigen route en de nieuwe dienstregeling zorgen al wel voor een behoorlijke tijdwinst op dit traject. Waar de rit eerst een half uur in beslag nam, is die nu al teruggebracht tot ongeveer 23 minuten. Wanneer het HOV straks helemaal in bedrijf is, duurt een rit nog maar twintig minuten.

Aannemersbedrijf Elshout BV te Breda start, in opdracht van de Gemeente Breda, vanaf woensdag 14 november met de aanleg van een bushalte aan de parallelweg Ettensebaan ter hoogte van de Heilaarstraat en hierop aansluitend de vernieuwing van de bushaltes aan de hoofdrijbaan van de Ettensebaan. 

Met de start van de nieuwe dienstregeling voorjaar 2007 in Brabant is meteen een voorschot genomen op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), de snelle en comfortabele busverbinding tussen Etten-Leur, Breda en Oosterhout. In mei van dit jaar werd het eerste deel van deze lijn, tussen Etten-Leur en Breda, via de Ettensebaan in Princenhage, officieel in gebruik genomen. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer bestaat uit een dienstregeling waarbij de bus tot acht keer per uur rijdt, eigen comfortabele bussen en een snelle route met goed toegeruste haltes. Tussen Breda en Etten-Leur was al een groot deel van de route gereed en nu is ook de dienstregeling een feit. Door de problemen rond de aanbesteding van het openbaar vervoer in 2006 zijn de nieuwe bussen nog niet beschikbaar. Ook konden de haltes met onder andere een gelijkvloerse instap nog niet direct worden gerealiseerd. Pas als het HOV ook op straat zichtbaar is, krijgt het de kwalificatie 'hoogwaardig'. 

Werkzaamheden tot 2009
Om dat te bereiken wordt de busbaan op de Ettensebaan nu verlengd en er worden nog enkele kruisingen aangepast, zodat de bus er sneller overheen kan.  Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de aanleg van de HOV-lijn naar Oosterhout. Dit traject moet in 2009 gereed zijn voor gebruik. 


 

Halte aan de parallelweg Ettensebaan
In verband met de start van de nieuwe dienstregeling van de stadsbus moet aan de parallelweg van de Ettensebaan in de huidige berm tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg een nieuwe halteplaats worden aangelegd. Voor de aanleg van de bushalte zal tijdelijk een gedeelte van de parallelweg tussen de aansluiting met de Heilaarstraat en de inrit van pand Ettensebaan 29, voor alle verkeer worden afgesloten. Het gedeelte van de parallelweg tussen de inrit van pand nr 29 en de Adriaan Klaassenstraat wordt dan tijdelijk voor twee richtingen opengesteld en zal er een tijdelijk aan een kant van de straat een parkeerverbod worden ingesteld. De middengeleider op het kruispunt Ettensebaan/Heilaarstraat zal enigszins worden aangepast voor een goede doorgang van de bus. Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan bovengenoemde bushalte omstreeks 12 december a.s. gereed zijn.

Haltes aan de hoofdrijbaan Ettensebaan.
Aansluitend aan deze werkzaamheden en deels gelijktijdig zal ook gestart worden met de ombouw van de huidige twee bushaltes aan de beide zijden van de hoofdrijbaan van de Ettensebaan (ter hoogte van de Heilaarstraat) tot HOV haltes (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Gedurende deze werkzaamheden worden de beide haltes tijdelijk buiten gebruik gesteld. In de nabijheid van de zuidelijke bushalte (richting centrum) wordt een noodopstap aangebracht en de noordelijke halte (richting Etten-Leur) wordt geheel buiten werking gesteld. De buspassagier dient hier dan op of uit te stappen bij de halte nabij de IKEA. Bij deze genoemde bushaltes wordt de bestaande verharding vervangen, nieuw meubilair geplaatst, fietsrekken geplaatst en worden nieuwe abri’s geplaatst. Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd. Bij de haltes aan de zuidzijde van de Ettensebaan richting de stad komt ook een nieuwe fietsenstalling. Een deel van deze werkzaamheden loopt door tot in 2008. Zonodig worden de haltes tijdelijk in gebruik genomen.

Voor het vernieuwen van de bushaltes aan de hoofdrijbaan zal het normale autoverkeer op de Ettensebaan geen hinder ondervinden. Ook het fietsverkeer kan normaal doorgang vinden, zij het dat over een klein gedeelte een korte omleiding zal worden aangebracht. Dit zal ter plaatse met borden worden aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie of reacties over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda in de persoon van de heer W. van Zuijlen, telefoon 5294824 of de heer H. Broeders telefoon 5294924.


Overige nieuwsberichten