Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Woonboulevard Princenhage
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Mnogaja ljeta! Jubilarissen bij het Princenhages Mannenkoor

De jubilaris. Foto en tekst: A. Grimminck

Op zaterdag 17 november 2007 vond, in een feestelijke en overvolle zaal van het Gemeenschapshuis de Kievitslaar te Effen, een bijzondere gebeurtenis plaats. Bijzonder, omdat op deze jaarlijkse feestavond van het bijna honderdjarige Princenhages Mannenkoor, een viertal jubilarissen gehuldigd werden. Op zich al meer dan memorabel, omdat drie van de vier jubilarissen 25 jaar bij dit uitzonderlijke mannenkoor waren. Doch alsof dit feit op zich al niet genoeg reden voor een extra feestelijke stemming was, werd de vierde jubilaris de heer Ad Schets vanwege zijn 40 jarig jubileum bij dit koor en zijn grote verdiensten op het bestuurlijke vlak, koninklijk onderscheiden door de loco-burgemeester en wethouder cultuur van Etten-Leur, de heer Felix de Bekker. De heer De Bekker die voor deze gelegenheid was vergezeld van de secretaresse afdeling concernzaken mevr. Mariëtte van Dueren den Hollander had de eer, om namens Hare Majesteit, de versierselen behorend bij de Koninklijke onderscheiding uit te reiken. 

Dat de uitreiking niet in de gemeente Etten-Leur plaats vond en hij daarom dus geen ambtsketting, die bij deze officiële handeling hoort, mocht dragen, deed geen afbreuk aan de plechtigheid.  Zijn enthousiaste toespraak en kennis van zaken waren hier zeker debet aan. Etten-Leur mag dan ook best trots zijn op zulke bestuurders. Maar niet alleen de betrokken wethouders komen uit Etten-Leur. Het Princenhages Mannenkoor mag al vele jaren diverse goede zangers uit deze buurgemeente tot haar leden rekenen. Zo ook de decorandus die in het dagelijkse leven ambtenaar is in de gemeente Dordrecht, in Breda geboren, maar uiteindelijk al vele jaren in Etten-Leur woonachtig. Al jong ging hij met naaste familie mee naar het Princenhages Mannenkoor.
In een tijdperk waarbij vluchtigheid de boventoon voert, is het des te opmerkelijker dat iemand 40 jaar onafgebroken zijn vrije tijd besteedt aan de koormuziek. Daarnaast heeft de decorandus diverse langdurige bestuurlijke taken binnen het bestuur van dit Mannenkoor bekleed.


<--Felix de Bekker

Functies van voorzitter muziekcommissie tot penningmeester en was hij lid van diverse projecten die met de koorcultuur te maken hadden. Reden genoeg om hem lid in de Orde van Oranje-Nassau te maken. En zoals de heer de Bekker reeds in z’n toespraak zei: De vele jaren van lidmaatschap bij zo’n geweldig en prachtig Princenhages Mannenkoor liggen hier natuurlijk ook ten grondslag aan. Mensen zoals de decorandus zijn de parels op de kroon van het verenigingsleven zij houden een vereniging levendig en geven het kleur. Men zou ook kunnen zeggen: dit zijn de zuivere tonen die uiteindelijk de muziek maken. Zonder deze voortrekkers kan een vereniging niet bestaan en zou zij zeker geen eeuw bestaan. Vandaar deze Koninklijke onderscheiding.

Dat niet alleen de decorandus verguld was met deze hulde, ook het koor was bijzonder ingenomen met zo’n lid. Deze koninklijke aandacht en hulde kan dan ook zijn uitstraling hebben voor het komende eeuwfeest. Vandaar dat men de feestelijkheden afsloot met het zingen van een bijzonder indrukwekkend lied Mnogaja ljeta wat zoveel betekent als 'Lang zal hij leven'.

 


Overige nieuwsberichten