Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
> Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Politie, hulpdiensten

Noodgevallen, alarm, directe actie vereist
BEL 1-1-2

Het politiebureau is te vinden in het centrum, Chasséveld 3.

Dit alarmnummer is voor noodoproepen waarbij direct ingrijpen van de politie of hulpdiensten vereist is. Dit nummer is gratis dag en nacht bereikbaar vanaf elke telefoon, zelfs van GSMs zonder beltegoed of zonder SIM kaart. Ook in België wordt u via dit nummer doorverbonden met de politie en hulpdiensten, maar dan wel met die van de Belgen. Belt u dus met uw GSM in het Mastbos of bij de Galderse meren, kijk dan eerst of u wel op het Nederlandse netwerk zit.

Bel voor minder spoedeisende gevallen 0900-8844. Is dat nummer niet bereikbaar omdat u bijvoorbeeld op het Belgische telefoonnet zit zoals wel gebeurt ten zuiden van de stad, bel dan +31 343 578844. 

Belgische hulpdiensten
Zit je ten zuiden van Breda op Belgisch grondgebied en op het Belgische telefoonnet dan bereikt u de hulpdiensten
 door te bellen met het noodnummer 112, met de federale politie: telefoon 101, Politie Noorderkempen: telefoon +32 3 3408800 of de wijkpost in Meer: telefoon +32 3 3157166. Het hulpnummer voor minder spoedeisende zaken van de diensten brand en ongevallen is +32 3 3143211.

Aangifte of een melding doen
Aangifte kan in de eerste plaats gedaan worden via Internet; persoonlijke aangifte alleen op het politiebureau aan het Chasséveld in het centrum en dan alleen nog na een vooraf gemaakte afspraak via 0900-8844. Neem ook voldoende parkeergeld mee als u komt. Op de website van de politie vindt u bovenaan een knop aangifte/melding. Zie: http://www.politie.nl

Aangifte vermiste documenten
Sinds 1 maart 2013 nemen de 26 Midden- en WestBrabantse gemeenten de aangifte van vermiste staatsdocumenten (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, verblijfsvergunningen...) over van de politie. De aangifte van vermissing is verplicht, ook als men geen nieuw document aanvraagt.

Wat doe je als je een Paspoort of Nederlandse Identiteitskaart hebt gevonden of verloren?
Een paspoort en een identiteitskaart is een waardevol document. De houder kan er zich mee identificeren en kan er mee reizen. Vindt u een paspoort of identiteitskaart van iemand anders, levert u dit dan zo spoedig mogelijk in.
Waar en wanneer u dit kunt doen, leest u hieronder bij 'Verloren voorwerpen'

De gemeente zal er voor zorgen dat het document zo spoedig mogelijk bij de houder van het paspoort of identiteitskaart terecht komt of dat het aan het maatschappelijke verkeer wordt onttrokken. Hiermee voorkomt u dat anderen misbruik kunnen maken van het document. Fraude met identiteitsdocumenten heeft grote gevolgen voor de houder van het document. Ga daarom altijd zorgvuldig om met het paspoort of de identiteitskaart.

Overige verloren voorwerpen: de Gemeente registreert het
Wie iets vindt, kan dat volgens de wet naar de gemeente brengen. De wet kent geen vindersplicht, wel een aangifteplicht. Als u iets vindt bent u dus niet verplicht het op te rapen. Maar als u het voorwerp wel opraapt moet u snel aangifte doen bij de gemeente. De wet kent ook geen afgifteplicht. U mag het gevonden voorwerp dus thuis bewaren. Een uitzondering hierop zijn rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren. Omdat dit staatseigendommen zijn bent u verplicht deze af te geven (niet nakomen hiervan is een misdrijf). Als u besluit het voorwerp thuis te bewaren moet het worden beheerd en onderhouden. Het moet in de staat blijven waarin het voorwerp is gevonden.
Wanneer het voorwerp bij de gemeente wordt afgeleverd, heeft de gemeente de bewaar en zorgplicht.
 
Informatie over verloren voorwerpen
Voor vragen over voorwerpen die u verloren bent in Breda kunt u contact opnemen met de Bredase Samenwerkende Bedrijven (BSW), telefoonnummer (076) 578 53 64. Dit telefoonnummer is bereikbaar maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Ophalen verloren voorwerpen
Als u iets bent verloren wat daadwerkelijk ook is teruggevonden dan kunt u uw eigendom, uitsluitend na het maken van een telefonische afspraak, ophalen bij de BSW, Riethil 3-5, Breda, tel. (076) 578 53 64.

Afgeven gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de gemeente gevestigd in gebouw Carré Chassé, Chasséveld 7-7a, Breda. Dit gebouw vindt u rechts naast het politiebureau Centrum. U kunt hier gevonden goederen afgeven op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur, op donderdag tussen 09.00 en 20.30 uur , op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 16.30 uur (uitgezonderd feestdagen). Denkt u eraan om zowel bij het afgeven als bij het ophalen van een voorwerp een geldig legitimatiebewijs mee te nemen? 

Bijzonderheden
De gemeente houdt een register bij van de verloren en gevonden voorwerpen met de volgende gegevens:

omschrijving en kenmerken van het voorwerp (met eventueel een foto);
schatting van de economische (dag)waarde (informeel);
datum waarop het voorwerp is gevonden of is verloren;
locatie waar het voorwerp is gevonden of is verloren;
naam, adres en woonplaats van de vinder of de eigenaar. 

De wijkagent
Princenhage heeft een eigen wijkagent. Voor Princenhage is dat momenteel Max Gorsira. Effen heeft een BOA, een bijzondere opsporingsambtenaar en dat is Brian Kas. Tuinzigt is van Lars Scheve, Leon van der Velden heeft de zorg voor Westerpark en Heilaar op zich genomen. Breda Noord/Prinsenbeek heeft Eric-Jan Bosma en Inge Leer als contactpersonen en Loes van Ginneken als BOA. Heuvel/Haagpoort tenslotte heeft Marjan van Malsen en Marco van Zon. Maar de politie wil nog wel eens schuiven met de mensen, dus kijk voor de zekerheid even op de website. Ze zijn per email bereikbaar via het gemakkelijk te onthouden adres

team-weerijs @ mw-brabant.politie.nl

en ze zijn uiteraard bereikbaar via het algemene nummer. Via de website kunt u ook een berichtje sturen.

De BOA's  
De 40 Bredase BOA's (bijzonder opsporings ambtenaar) fungeren als spin in het web op het gebied van veiligheid in de wijk. Hij of zij betrekt bewoners(organisaties) bij de voorbereiding en uitvoering van het veiligheidsbeleid en ondersteunt bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeteren. Ook is de BOA bevoegd om veiligheidsprojecten te initiëren en maatregelen te treffen: hij/zij kan bijvoorbeeld extra toezichthouders naar de wijk sturen of camera’s plaatsen op plekken met overlast. Dit zijn voorbeelden van taken die het college toeschrijft aan de nieuwe functie.

Het college verleent de BOA ruim mandaat om te kunnen handelen. Concreet betekent dat onder meer dat de BOA bevoegd is om naar eigen inzicht ambtelijke afdelingen rechtstreeks opdrachten te geven als de veiligheid in een wijk of buurt in het geding is. Ook kan de BOA voorrang verlenen aan de uitvoering van integrale handhavingsacties in wijken of buurten, die eerder zijn vastgesteld door politie, openbaar ministerie en gemeente. De BOA is ook bevoegd om teamchefs van de politie te attenderen op tijdelijke prioriteiten op het gebied van wijktoezicht en zorgt ervoor dat persoonsgebonden cases worden besproken in het Veiligheidshuis Breda.

Iedere BOA heeft korte lijnen naar het bestuur: hij of zij brengt rechtstreeks advies uit aan de burgemeester of verantwoordelijk wethouder tot specifieke acties in de wijk.