Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
> Kerkelijk leven, moskee
> Teamleden/Pastores
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Kerken, Moskee, multiculturele zaken

Nazareth Parochie
 


Een al oudere foto van het pastoresteam van de parochie Maria Magdalena in Princenhage/Effen-Breda/Prinsenbeek in 2018 met van links naar rechts Adrie Lint (vertrokken), Henny Spooren (vertrokken), pastoraal werker Han Geppaart, oud-interim pastoor Victor Schoenmakers en assistente Karin Lange. Foto gemaakt door Bianca Huijben.

Niet op de foto diaken Ben Hendriksen, kapelaan Gilbert Razon, intyerim pastoor Norbert Schnell en assistenten Ed de Kever en Ineke Leemput, oud-pastores. 

St Martinuskerk Princenhage
Haagsemarkt 4
Telefoon: 5213873
e-MAIL: info @ parochiemariamagdalena.nl
Spoedeisende zaken: 0614-962111
Bereikbaar van 9:00-12:00 op ma t/m vrijdag. 

Pastores/teamleden:
Interim pastoor Norbert Schnell met teamleden Han Geppaart,  diaken Ben Hendriksen met steun van diaken Peter Hoefnagels van de Jeruzalem parochie, pater Michiel van Kooten (Thebe/Lucia), kapelaan Gilbert Razon en pastor Willemien Franken (Thebe/Lucia).  Verder is er in drukke tijden de gewaardeerde hulp van een drietal pastores die eigenlijk al met pensioen zijn: Paul Heye, Ed de Kever, Fons Burm  en incidenteel Ineke Leemput. 

Karin Lange fungeert al sinds 2016 als teamassistent van beide parochies. 

Meer informatie over de activiteiten, de preken en wetenswaardigheden over de Nazarethparochie vindt u op de Website. Die website bevat veel nuttige informatie voor wie zich interesseert in het wel en wee van de verschillende afdelingen. Bovendien vindt u het volledig programma van de vieringen. Klik op http://www.parochiemariamagdalena.nl en u gaat er naar toe. 

De 5 parochies van Breda-West en de parochie Prinsenbeek zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de parochie Maria Magdalena. Deze parochie bestaat nu uit 6 geloofsgemeenschappen waarvan de vieringen voornamelijk in 3 kerken plaatsvinden: St Martinus, H. Moeder Gods en de kerk va OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek.  In 2012 heeft men moeten besluiten tot het onttrekken aan de erediensten van de Pastor van Arskerk in de wijk Lies maar de kapel van die kerk is nog wél open voor iedereen die een moment van rust of bezinning zoekt. De kerk aan de Meidoornstraat in Tuinzicht is ook dicht en de kapel op het Mgr Nolensplein 10 werd per 28 mei 2019 aan de eredienst onttrokken.

De geloofsgemeenschap bestaat uit ongeveer 6000 personen die ingeschreven staan. Ook de wijken Haagpoort, Tuinzicht en Westerpark van Breda zijn toegevoegd aan deze geloofskern (ongeveer 5000 personen). 

Taakverdeling binnen de geloofsgemeenschap
In de geloofsgemeenschap van de parochie is een parochiebestuur actief dat de dagelijkse gang van zaken regelt/bestuurt.  De leden daarvan zijn zijn: Vincent Schoenmakers (voorzitter), Hennie Jansen (secretaris) en als leden Kees van Oosterhout, Ronald Witte, Maria Vermeulen en Gijs Lambregts.  Pastor Han Geppaart is eerste aanspreekpunt van de Nazarethparochie en Henny Spooren in het bijzonder voor de Prinsenbeekse tak van de geloofsgemeenschap. Schoenmakers heeft de coördinerende taak. Organisatorisch gezien zal er door dit kleine team in de komende jaren meer dan vroeger een beroep gedaan worden op de onmisbare vrijwilligers in de parochie. Dat zal ook merkbaar zijn bij activiteiten als bijvoorbeeld de liturgie en het dopen. In de rustige maanden zal er voorgegaan worden door vrijwilligers. Dopen gebeurt de ene maand in de Martinus geloofsgemeenschap, de andere maand in Prinsenbeek. Ook bij uitvaarten wordt de inzet van vrijwilligers noodzakelijk.  

Misdienaar worden ?
Je hebt ze vast wel eens gezien, de misdienaars, jongens en meisjes die de pastor helpen tijdens vieringen in de kerk. Misschien zou jij het ook wel leuk vinden. Denk er eens over na.

Als je je Eerste Communie hebt gedaan kun je als meisje of jongen misdienaar worden. Wij kunnen nog wel wat hulp gebruiken. We hebben een gezellige groep, die elk jaar samen op stap gaat.

Zou jij het willen? 

•Woon jij op Effen?
Bel dan even naar Ria van de Rijckevorsel,
tel: 076 561146. 

•Hoor jij bij de Martinuskerk?
Bel dan naar het Martinushuis,
tel: 076 521 38 73.

Nieuws van de parochie: Lieve Hemel
De parochie geeft een informatieblad uit: Lieve Hemel. Het verschijnt 4x per jaar. Redactieadres: Haagsemarkt 4, contact cvleijsen @ ziggo.nl. (Els van Leijsen, hoofdredacteur) Wilt u het thuis ontvangen? Bel dan even met het secretariaat, 076-5213873
In het downloadarchief van de parochie kunt u de nummers inzien.

Teksten voor de vieringen bij verschillende gelegenheden
Ook de teksten behorend bij de verschillende vieringen zijn in te zien in het downloadarchief van de parochie.

Samenwerking met parochie Prinsenbeek
De parochies Prinsenbeek en de Nazareth verdeelden sinds begin 2012 samen de taken. Dit samenwerkingsmodel werd in november 2011 vastgesteld en werd gepresenteerd aan de beide parochiebesturen. Deze beleidsnotitie is eind 2013 door het bisdom goedgekeurd. Per 1 januari 2019 werden de Nazareth parochie en de parochie Prinsenbeek samengevoegd tot één nieuwe parochie met de naam Parochie van de H. Maria Magdalena. 

Wie was de Heilige Martinus eigenlijk?
Pastoor Penne van de gelijknamige kerk in Ninove, België vertelt het in dit filmpje

Wie was de H. Maria Magdalena?
Lees dit artikel
en u bent helemaal bij.


Kerkdiensten, misvieringen: tijdstippen

Raadpleeg de website van de parochie voor de juiste tijden Er is niet altijd een viering en de tijdstippen wisselen gedurende het jaar. 

Zondags is er doorgaans een viering. Door de week is er donderdag's om 9:00 een ochtendgebed/eucharistieviering in de koorkapel van de kerk. Die laatste bijeenkomst is vrij intiem: met gemiddeld zo'n 15 personen bidden we enkele psalmen, overwegen de lezingen van de dag en bidden voor eigen en andermans noden. Na die dienst kan je ook in het parochiehuis nog een gezellig kopje koffie komen drinken. In Zorgcentrum Haga is er op de zaterdag een mis om 17:30 uur.  Soms op vrijdagen om 9:00 in de kerk van H. Moeder Gods in Effen. De Mariakapel in de Martinuskerk is normaliter elke werkdag open van 9-15 uur. De Mariakapel op het Esserplein is geopend van 9-17 uur. Tenslotte: in Westerwiek is er ook soms op woensdagen om 14 uur een viering. 

In de Nazarethparochie worden de vieringen erg mooi als een van de koren de begeleiding verzorgt. Er is natuurlijk het Martinuskoor, sinds dit jaar onder leiding van Ineke van der Meulen, daarnaast genieten we vaak van de zang van het Jongerenkoor Princenhage, zanggroep Ark, het Franciscuskoor of het Weekkoor en in de kerk Moeder Gods het Hoogmiskoor. En we mogen natuurlijk de kerkgangers zelf niet vergeten, die maken er dikwijls iets heel bijzonders van. Al met al: aan de variatie zal het niet liggen.


Misviering in de Poolse taal, parochie H. Maximilian Kolbe

In de Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333 zijn er activiteiten in het Pools. De Poolse RK parochiegemeenschap H. Maximilian Kolbe houdt een viering om 9.15 uur o.l.v. pastoor Slavomir Krim die trouwens ook actief is op Park Patersven in Zundert. Daar is één keer per maand een Poolse mis. Je kan hem bereiken via tel 5321438.

< Pater Slavomir Krim


Parochiefonds

De kerk kan alleen bestaan dank zij uw bijdragen aan het parochiefonds. Wilt u daaraan meedoen, belt u dan even naar het secretariaat van de geloofsgemeenschap St Martinus, 5213873  Denk niet dat uw hulp te klein is: wij zijn echt blij met élke bijdrage. Wilt u anoniem bijdragen, stort dan op bankrekening NL62RABO 0142457019 of  NL10INGB 0002315715 ten name van Parochiefonds St Martinus.

Kinderdoop
Dit feest vraagt om een goede voorbereiding, de parochie organiseert daarom geregeld avonden voor ouders, peter en meter. Meer informatie of opgeven op telefoon 5213873.

Vormsel 2021
Augustus/september worden de wervingfolders voor het vormsel 2021 verspreid op de scholen in groep 8 en u kunt uw kind hiervoor opgeven door een mail te sturen naar vormselwerkgroep @ hotmail.nl, u ontvangt dan het informatiepakket. Dat pakket is ook verkrijgbaar of te bestellen op het kantoor van de parochie aan de Haagsemarkt, telefoon 5213873. In de folder kun je alle praktische informatie lezen. In de folder zit ook het opgave-formulier. Niet vergeten: opgeven vóór 20 september 2020! 

Introductieavonden
Het vormsel project waarmee we dit lopende schooljaar weer aan de slag gaan start oktober 2019.  Met dit project bereiden we ons voor op het vormsel. We komen steeds om de veertien dagen bij elkaar. In totaal zijn er 7 bijeenkomsten met spannende verhalen, leuke spelletjes, dingen om te doen, gezellige gesprekken en mooie gebeden. We willen ook met z’n allen een avondwandeling maken. We gaan op excursie naar het Annahuis. We willen op bezoek bij onze bisschop Mgr Liesen en bij een klooster. En nog veel meer…

De voorbereidende bijeenkomsten van de jongerengroepen zijn steeds op dinsdagavond. Telkens van 19.00 tot 20.30 uur. Vier keer in het parochiecentrum, 3x bij een van de vormelingen thuis. De eerste algemene informatieavond avond is in oktober 2020.

Doe jij ook mee in 2021
Doet uw zoon of dochter ook mee in 2021?

Eerste Communie 2021
De uitnodigingsbrief en het aanmeldingsformulier voor de Eerste Communie 2021 worden in na de herfstvakantie aan de leerlingen van de groepen 4 van de basisscholen uitgereikt. Mocht u deze dan niet hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Nazarethparochie (076-5213873). Ze worden u dan alsnog toegezonden.
Uw kind kan de Eerste Communie doen als hij/zij in groep 4 zit. Als dit niet het geval is, dan is deelname alleen mogelijk als uw kind op de dag van de Eerste Communie de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Lever het formulier vóór 1 december in!

Als uw kind is aangemeld dan ontvangen de ouders een uitnodiging voor de infoavond in januari. Dit jaar (2021) zijn er in totaal al 62 communicanten, 30 in de parochie O.L.V. Ten Hemelopneming  en 32 in de Nazarethparochie.

Belangrijke data zijn er eind januari/begin februari. Dan vindt resp de ouderavond en de communie-doe-dag plaats. Dit is een verplichte dag voor alle communicanten met één van hun ouders of verzorgers. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur wordt er voor ouders en kinderen een programma aangeboden dat in het teken staat van de Eerste Communie. Er zijn workshops voor zowel de kinderen als de ouders en natuurlijk zijn er ook gemeenschappelijk activiteiten. Noteert u vast deze data in uw agenda en/of op uw kalender. 

Het eigenlijke feest vindt plaats in juni 2021. 5 Juni om 14 uur is in de Martinuskerk voor de kinderen van Princenhage, Effen, Tuinzigt, Heuvel en Westerpark. Voor de tweede groep is de datum van het feest een dag latere. Beide dagen dus om 14 uur. Kijk wel even op de website, de data kunnen nog wijzigen.

Het feest wordt tenslotte nog eens dunnetjes overgedaan tijdens een 'terugkom viering' in de Martinus en de kerk OLV Ten Hemelopneming waar de communicanten samenkomen. Vorig jaar waren dat er maar liefst 93. Nadere bijzonderheden krijgen de communicantjes op school.

De Zonnebloem afd Princenhage
Secretariaat mevr Cisca Frank, tel. 5211120

Overige kerken van de parochie Maria Magdalena
Tot de parochie horen onze Martinuskerk en de H. Moeder Gods kerk op Effen plus de kerk OLV Ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Dan is er nog de Kapel van de voormalige Pastor van Ars kerk in Lies. In de Martinuskerk, de kerk van Effen en de kerk in Prinsenbeek is op zondagen meestal een dienst maar niet altijd. Raadpleeg beslist de website van de parochie! De kapel van Lies is dagelijks open voor een moment van bezinning.

H. Moeder Gods

Effenseweg 3
Telefoon: 5212825. Het secretariaat is open op vrijdagen van 9 tot 11 uur.
Kerkdiensten op zondagen, 9:30 uur en op vrijdagen 9:00 is er een viering door lekenvoorgangers
Aanspreekpunt: Han Geppaart, via de Martinusparochie. De geloofsgemeenschap van Effen bestond in 2014 maar liefst 75 jaar!
Complete informatie op de website

Kapel OLV van Altijddurende Bijstand

Op 28 mei 2019 werd de kapel aan de eredienst onttrokken. U vindt er nu het restaurant van Theehuis Heuvel.

De oorspronkelijke kerk 'Het ledikant' is in 2006 verkocht aan de Gemeente Breda en die gebruikt hem sedert 5 oktober 2012 als 'Huis van de Heuvel'.

Westerwiek
Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er om 14:30 uur een kerkviering in Westerwiek. Hierbij zijn in het bijzonder de bewoners van het huis en van de aanleun-woningen alsook de andere wijkbewoners van harte uitgenodigd. Pastor Schepers van de Stichting Elisabeth leidt de diensten.

Pastor van Ars kapel (Lies)
Liesboslaan 293
Na de verkoop en sluiting van de Pastor van Ars kerk is de kapel ervan weer terug in bruikleen gegeven aan de Nazarethparochtie. Deze is dagelijks tussen 9 en 17 uur open voor een moment van rust of overpeinzing.
 
Prinsenbeek
O.L.V. ten Hemelopneming

Markt 34, Prinsenbeek
Telefoon: 5412231
Dienst zo 10:00 uur, dinsdagen om 9:00 uur.
Website: http://www.parochiemariamagdalena.nl


De prachtige kerkgebouwen van de OLV kerk in Prinsenbeek

Han Geppaart is ook pastoor in de parochie Prinsenbeek en het pastorale team van de Nazarethparochie, met als eerste aanspreekpunt pastor Henny Spooren, zorgt voor de ondersteuning. Een enkele keer zien we Fons Burm uit Rucphen ondersteuning bieden.

Eucharistievieringen, gebedsdiensten door de week
Het klooster van de Kapucijnen is opgeheven per 20 april 2013 en de laatste Kapucijn, Harry Hendriks, heeft het klooster op 31 januari 2014 verlaten; er is dus helaas geen viering meer in de Kapucijnenkerk in de Schorsmolenstraat. Wie liever aan het eind van de dag gaat: elke dag om 17.30 uur in de kerk Mater Dei in de Mgr Hopmansstraat. Elke dag om 8 uur is er een morgengebed in de Begijnhofkerk in de Catharinastraat. Op dinsdagen om 9 uur is er een mis in de kapel OLV Altijddurende Bijstand aan het Mgr Nolensplein of in de kerk in Prinsenbeek. Op donderdagen een intieme gebeds-samenkomst in de Martinuskerk, 9:00. Raadpleeg in elk geval het schema op de website van de parochie!

KAPUCIJNEN IN BREDA EN MEERSEL-DREEF

Door Monseigneur H.C.A. Ernst, emeritus bisschop van het Bisdom Breda 

Waarom is het zo druk in Meersel-dreef? Waarom gaan er zoveel mensen uit Breda en uit de Baronie van Breda naar de Kapucijnen in Meersel-dreef? Er is geen antwoord op deze vragen zonder te kijken naar de geschiedenis.
In 1625 kwamen de Kapucijnen in Breda. Hun klooster stond in de Katerstraat, die nu Catharinastraat heet. Het gebeurde, nadat Spinola Breda weer in Spaanse handen had gebracht. Het was een tijd van katholiek herstel. De katholieke gemeenschap kwam omhoog uit een periode van verslapping en misbruiken. Dank zij de hervorming van het kerkelijk leven, ingeluid door het Concilie van Trente (1545 - 1563). De katholieken kregen besef van hun eigen identiteit. De kapucijnen speelden daar een rol in. Hun verblijf in Breda mocht niet lang duren. Toen Frederik Hendrik Breda in 1637 veroverde voor de Verenigde Nederlanden werden de Kapucijnen de stad uitgezet.

Na 50 jaar zwerven vestigden zij zich in 1687 in Meersel-Dreef, even onder de grens. Sindsdien gingen de katholieken uit Breda en de Baronie naar de kapucijnen in Meersel-Dreef. Wat zochten zij daar? Zij zochten daar wat zij in de stad en de dorpen van de Baronie niet meer konden vinden: vrijheid van godsdienst. Zij lieten er hun kinderen dopen en de eerste communie doen. De bisschop van Antwerpen kon er komen om het vormsel toe te dienen. Ze konden er 's zondags naar de mis gaan zonder in moeilijkheden te geraken.

Twee eeuwen later, in 1887, konden de Kapucijnen teruggaan naar Breda. Zij vestigden zich daar in de Schorsmolenstraat, waar ook nu nog hun oude klooster staat. Ze bleven er tot 2013. Zij hadden in de nu meer dan honderd jaren een grote plaats gekregen in Breda en omgeving en vanuit hun klooster en hun kerk belangrijke pastorale en sociale arbeid verricht. Maar na het vertrek uit Breda bleef er een klooster met kerk en een grote tuin in Meersel-Dreef. De mensen uit Breda en de Baronie zijn er in groten getale naar toe blijven gaan. Zij doen het nu nog. Het zit er te diep in, van eeuwen.

Wat zoeken en vinden de mensen er nu? Een mis 's zondags, waar ze niet met enkelen maar met velen zijn. Een volkse beleving van het geloof. Alle ruimte voor eigen devotie. Sinds enige tijd ook voor Pater Pio. Een tuin met beelden. De bakker en de andere winkels, de cafés en restaurants die op zondag open zijn. Een speeltuin voor de kinderen. Meer dan alleen een kerkdienst, zoals het vroeger ook in de dorpen was.

Het is dus goed voor Breda en de Baronie, dat naast de eigen parochies, ook Meersel-Dreef met zijn Kapucijnen er nog steeds is.

De Minderbroeders-Kapucijnenkerk in Meersel-Dreef
Wie houdt van traditie moet beslist eens een viering meemaken in de kerk van Meersel-Dreef. Elke dag om 7 uur en om 19:15 uur is er een kleine dienst, de zondag is het vanaf 7 uur doorlopende voorstelling met als hoogtepunt om 10:30 uur een hoogmis met koorzang. Tegenover de kerk is het Pater-Pio/Mariapark waar 's zomers ook missen worden opgedragen bij de replica van de Lourdes-grot en waar veel aandacht besteed wordt aan de in 2002 heilig verklaarde Pater Pio. Zie de website
Als u iets meer wilt weten over de geschiedenis van de Kapucijnen aldaar: lees dan dit overzicht.

De Minderbroeders-Kapucijnen in Breda zijn vertrokken
De kapucijnen in het klooster aan de Schorsmolenstraat zijn zoals boven al gezegd is in april 2013 vertrokken en de kerk is gesloten. Daarmee verliezen we een plek waar de eredienst nog écht in ere werd gehouden en waar zaken als biechten nog vanzelfsprekend waren. Ook hun website is afgesloten, maar kijk eens in de archieven van de wayback-machine, daar staat nog iets.Johanneskerk Princenhage
In opdracht van Koning Willem I en het Ministerie van Waterstaat werd in 1819 de “Waterstaatstijl” Johanneskerk aan de Dreef 5 gebouwd en in gebruik genomen - de gedenksteen in de gevel herinnert hieraan. De kerk is ontworpen door de architect Nicolaas Plomp. Het in 2004 nieuw in gebruik genomen orgel is erg bijzonder: gebouwd door orgelbouwer Van den Heuvel, onder advies van Martin Mans. Er is gekozen voor een intonatie die richting de discant sterker wordt; bij de octaaf 4 streefde men naar het karakter van een Franse Prestant 4, bij de octaaf 2 naar het karakter van een doublette. 

Kerkdiensten Johanneskerk Princenhage
Dreef 5, 4813 ED Breda
Telefoon 076 8871215

Dominee Saskia van Meggelen, h.t. voorganger in de Johanneskerk van PrincenhageDs. Saskia van Meggelen en ds Joan van Kempen zijn onze voorgangers. Ze zijn te bereiken via 0622-576592, 0629-621072  of  via Mieke Frankfoorder op telefoon 5146523.

Koster: De heer H. van Wijk, telefoon: 076 8871215. Tijdens de vakantie van de heer Van Wijk neemt de heer Harder waar, telefoon 0647-272537 (na 18 uur svp)

Voor Thebe/Lucia is Henrieke Ten Thije de coordinator geestelijke zorg. U kunt haar bereiken via de receptie van Lucia, telefoon 5233733.

De kinderen kunnen vaak terecht in de kinderkerk met crèche onder leiding van juf Dinah, Chiara en Tamara. Info: 5221810


Er is via de website van de Protestantse Gemeente Breda een aantal diensten te beluisteren. Klik hier.

Het kerkgebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
• Kerkdienst op iedere zondag 10.00 uur in de Johanneskerk en om 10:30 uur in Thebe/Lucia
• Kerkdienst Woonzorgcentrum De Breedonk iedere vrijdagmiddag om 15.00 uur
• Kerkdienst Verpleeghuis Aeneas iedere zaterdagavond om 18.15 uur
• Kerkdienst Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk iedere zondag om 10.15 uur 

Tijdens de vakantieperioden is er niet altijd een dienst en bij bijzondere gelegenheden wordt de dienst soms verplaatst naar de Markuskerk. Raadpleeg de website (zie hieronder)

Website: http://www.johanneskerkbreda.nl (hier is ook de meest actuele informatie te vinden.) 

S'Amen, nieuwsblad van de Protestantse Gemeente Breda
De Protestantse Gemeente Breda geeft een prachtig en informatief blad uit, S'Amen genaamd. Sommige nummers zijn te lezen op de website, http://www.protestantsegemeentebreda.nl/samen/

Vervoer naar de kerk
Wenst u vervoer naar de kerk bel dan mevr. D. Roobol op 076 5221810 of scriba de heer Pieter Harder op 076 5212369 (na 20 uur). Of stuur hem een mailtje op het adres pieter.harder @ brabantwater.nl
Wilt u bezoek voor uzelf of iemand in uw omgeving? Bel dan met de heer Van Wijk, de koster, 8871215.

Protestantse Gemeente Prinsenbeek "Het Kruispunt"
Centrum is gevestigd in Het Kruispunt, Harmonielaan 24 in Prinsenbeek. Telefoon 5414212. Ds. Evelyn Quaak-Kloet is de vaste voorganger, scriba is momenteel mevrouw Veronica Korver. 
Op de website van het Kruispunt staat veel informatie en u kunt er zelfs live de diensten bijwonen. Tijdens de diensten is er meestal nevendienst voor de kinderen én een crèche voor de allerkleinsten.
Contactgegevens en verder informatie: klik hier

Het Kruispunt is ook het thuis van de Adventkerk Breda en omstreken. Activiteiten zijn meestal op zaterdagen: vanaf 10 uur bijbelstudie en daaropvolgend om 11 uur een eredienst.
 

Annahuis, diaconaal centrum Breda
Haagweg 3, tel 5217964
Inloop op ma di en donderdag van 9:30-12:00 uur. Iedereen is van harte welkom, er is koffie en het is er altijd erg gezellig. De Straadraad komt bijeen op woensdag van 9:30 tot 11:30 uur, het inloopatelier is open op donderdag van 13:30 tot 15:30 uur.

Annahuis-De Smeltkroes
In het Annahuis vinden vele activiteiten plaats. Er zijn geregeld gezamenlijke maaltijden, er is een opleiding Mandala-tekenen en je kan er bijvoorbeeld ook terecht voor informatie over moeilijke zaken zoals de Gemeentelijke Kredietbank. Kijk op hun website, http://www.annahuis.nl, er staat heel veel informatie.


Giften voor het Annahuis zijn van harte welkom. Giro 7408816 t.n.v. Stichting Annahuis, Breda.


Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen
Aan de Ettensebaan naast de Poolse erebegraafplaats verrijst een moderne kerk voor de gelovigen van deze geloofsgemeenschap. De kerk aan de Mgr De Vetstraat is te klein geworden. Er is nog niet bekend wanneer de kerk gereed zal zijn, de bouw start in februari 2021.

Servisch Orthodoxe Kerk, parochie H. Nektarios van Egina
Website: http://www.svetinektarijeeginski.com
Adres van de kerk: Mattheuskerk, Steendorpstraat 4, Breda
Tel: 06-29 24 13 22, 06-48 48 14 29, 06-23 45 48 72
E-mail: dusan-erdelj @ hotmail.com
dusan.erdelj @ svetinektarijeeginski.com 

Stichting Sveti Nektarije Eginski  Breda 
NL69 RABO 0128 9837 87

Moskee, Islam beleving, Moslims

De Geschiedenis van moskee Arrahman
Tot 1982 had de Marokkaanse gemeenschap van Bredase moslims geen beschikking over een eigen gebedsruimte. De vroegere gastarbeiders verrichtten hun dagelijkse gebeden in de pensions waar ze in groepjes van zes tot tien personen verbleven. Voor belangrijke islamitische feestdagen of tijdens de Ramadanperiode werd een beroep gedaan op een kerk aan het Pastoor Pottersplein, waar men gebruik mocht maken van een ruimte voor de gebedsdiensten. Daarnaast werd soms gebruik gemaakt van een buurthuis in Heusdenhout. Ook het Centrum voor Buitenlandse Werknemers aan de J.F. Kennedylaan stelde ruimte beschikbaar voor dit doel. Vanaf 1982 werd een gebedsruimte met de Turkse gemeenschap gedeeld. De huidige Turkse moskee in de Bouwerijstraat bood jarenlang plaats voor twee gebedsruimtes onder één dak. Door de groei van beide gemeenschappen werd de ruimte steeds krapper en besloten de Marokkaanse moskeebezoekers te verhuizen naar een ander gebouw. Hiervoor werd in 1993 de voormalige kleuterschool in de Archimedesstraat aangekocht. Deze bestond in eerste instantie uit drie klaslokalen die een paar jaar lang als gebedsruimte werden gebruikt. Al meteen bleek dat de beschikbare ruimte te klein was. Bovendien deed het onpraktische karakter van drie gescheiden ruimtes en de toename van het aantal bezoekers de behoefte aan een grotere ruimte ontstaan. Daarom werd besloten om een groter gebouw te bouwen. Hiervoor werd een inzamelingsactie onder de gemeenschap gehouden. Het huidige gebouw van moskee Arrahman werd geopend in 1999.

De grote meerderheid van de moskeebezoekers bestaat uit Marokkanen, maar qua etnische samenstelling is de gemeenschap van deze moskee zeer gevarieerd. Dus ook leden van andere islamitische gemeenschappen kunnen gebruik maken van deze moskee. De moskee wordt volledig door vrijwilligers bestuurd en beheerd. De diverse werkzaamheden in en om de moskee worden ook allemaal door vrijwilligers verricht.

Er zijn volgens cijfers uit 2012 in Breda ca 11.000 moslims waarvan een klein deel (180) autochtonen. Die laatste groep neemt de laatste jaren sterk toe, steeds meer Nederlanders, zowel mannen als vrouwen, vinden hun weg naar de Islam. In heel Nederland wonen naar schatting 950.000 Moslims.

Gebedstijden
Op de website Risallah.com is een overzicht te vinden van de gebedstijden in diverse plaatsen van Nederland, waaronder Breda.

Turkse moskee, Vlaanderenstraat
Telefoon 5147821

Het Turks cultureel centrum in het vroegere politiekantoor aan de Vlaanderenstraat in wijk Hoge Vucht in Breda-Noord krijgt er een moskee naast. Het pand wordt dertig meter lang, ruim zeven meter hoog en krijgt er een acht meter hoge minaret bij. De moskee kan 300 bezoekers herbergen.De Turks Islamitische Stichting Breda wacht op de vergunning die ieder moment in de bus kan vallen. Woordvoerder Yuksel Büyücelik  hoopt in 2019 nog te gaan bouwen en in 2020 met Ramazan (mei) te openen. De stichting kocht begin 2016 het vroegere politiekantoor ter vervanging van de na bijna veertig jaar veel te klein geworden Yeni-gebedsruimte in de Bouwerijstraat in de binnenstad. Het centrum in de Vlaanderenstraat is al een tijdje in gebruik, veelal volgens Büyücelik voor koran- en onderwijslessen voor de jeugd en voor ontmoeting.

Arrahman moskee (Marokkaans gebed, lezingen in Arabisch, Berber en Nederlands)

Archimedesstraat 6
Telefoon 5810257
Website: http://www.moskeebreda.nl

De moskee verzorgt rondleidingen voor o.a. scholen, kerken en instanties. Tijdens de rondleiding krijgt u informatie over de moskee als gebouw, haar geschiedenis en haar functie. Binnen de moskee krijgt u uitleg over onder meer de gebedsruimte, de mihraab (plaats van gebedsvoorgang) en de minbar (preekstoel). De begeleider vertelt u ook over de islam. U krijgt als bezoeker natuurlijk alle vrijheid en gelegenheid om vragen te stellen. Wij adviseren onze bezoekers om zich te houden aan kledingvoorschriften en van tevoren enige kennis op te doen over de islam om gerichte vragen te kunnen stellen. Aan de rondleidingen zijn geen kosten verbonden.

Tijden waarop de rondleidingen plaatsvinden: maandag t/m vrijdag van 09:00-11:00 uur
Om u aan te melden voor een rondleiding
klik hier

Stichting Islamitisch Centrum Breda, Turks gebed
Oosterhoutseweg 3
Telefoon 5719659
Zie de landelijke website, http://www.sicn.nl/

Gebedsruimte Stichting Islamitische Jongeren
Antiloopstraat 51
Telefoon 5141894

Moskee van de Islamitische Stichting YENI (Turks gebed)
Bouwerijstraat 8
Telefoon 5147821
De Turkse gemeenschap is hard bezig met het realiseren van een nieuwe moskee in de Vlaanderenstraat ter vervanging van deze veel te kleine gebedsruimte.

Marokkaanse moskee At Taqwa
Noordwiek 2, Etten-Leur
Telefoon 5020740
 
Turkse moskee Bilal-i Habesi
Lambertusstraat 1, Etten-Leur
Telefoon 5038893

Koran lezen voor vrouwen van Turkse afkomst
Theesalon De Struijck aan het Mgr Nolensplein organiseert dit en trouwens nog veel meer activiteiten. Kijk op hun website of loop even langs voor meer informatie. 

Heilige Ramadan/Ramazan 2021
Begin Ramadan 2021: 12 april
Eind Ramadan 2021: 11 mei
Er zijn verschillende activiteiten, het beste is om in een van de moskeeën te kijken. Er zijn lezingen/iftars in de periode, de juiste data komen in de loop van het jaar op de website. Omdat de Ramadan laat in de lente plaatsvindt zijn de dagen al lang en wordt er een groot offer gevraagd van de moslims. 

Mekka spreekuur van de GGD
Wilt u in september op bedevaart gaan naar Mekka? Zorg dan dat de inentingen en de verklaringen voor kinderen en vrouwen die de overheid van Saudi-Arabië verplicht stelt in orde zijn. Verder is het aan te bevelen ook een aantal voorzorgen te nemen en zich te laten vaccineren tegen ziektes als hepatitis-a, DTP en buiktyfus. U kunt elke dag een afspraak maken tussen 9 en 12 uur op nummer 5282000. Ook bij huisartsenpraktijk B. Nikkels in medisch centrum de Kroon, Kronenburgwerf, kunt u terecht voor de nodige vaccinaties op telefoon 5319252.