Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
> Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
  Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Onderwijs, Kinderopvang

Basisonderwijs

In en om Princenhage vallen 4 van de 5 scholen onder supervisie van Inos, de Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Zij behartigen de belangen van de ongeveer 11.000 leerlingen. Op de website van deze organisatie vindt u informatie plus links naar de afzonderlijke websites van de scholen. Inlichtingen over het Openbaar onderwijs (2100 leerlingen) in het algemeen staat op deze website. Basisschool De Piramide (v/h De Vlier) geeft openbaar onderwijs. In Princenhage zelf zijn geen scholen voor Protestants-Christelijk onderwijs, maar in Breda zijn er 2 met 4 vestigingen: De Fontein en de Dr Visser basisschool. Voor adressen zie de website


De lestijden van alle scholen zullen in de toekomst gaan veranderen. Basisschool Effen, vroeger genoemd de H. Moeder Godsschool doet dat al vanaf 2015. De kinderen gaan dan naar school tussen 8.30 en 14 uur en gaan in de lunchpauze (30 minuten) niet meer naar huis om te eten.

Topscholen
Alle basisscholen in Breda hebben samen de ambitie om binnen 10 jaar tot topscholen uit te groeien. De schoolbesturen voor basisonderwijs in Breda hebben dit vastgelegd in het Manifest Basisonderwijs – Breda: in 2020 aan de top! Dit manifest is op maandag 26 juli 2010 door de besturen aangeboden aan de wethouder van onderwijs mevrouw Saskia Boelema.

Het manifest is een vertaling voor de Bredase situatie van het in mei 2010 uitgebrachte landelijke manifest van de PO-Raad (alle besturen voor Primair Onderwijs in Nederland). De ambitie is om het Nederlandse Primair Onderwijs in 2020 tot de top 5 van de internationale ranglijst van kennis-economieën te laten behoren.

Het Bredase manifest kent vijf punten: De kwaliteit van het onderwijs is hoog. Het personeel van de scholen is professioneel.Talentontwikkeling staat centraal. De schoolgebouwen zijn duurzaam, gezond en eigentijds. De bekostiging is toereikend, de besteding van onderwijsgelden is efficiënt.

Rol van de gemeente Breda: De schoolbesturen overhandigden dit manifest aan de Bredase wethouder van onderwijs met de vraag dit streven actief te ondersteunen door onder andere: De schoolbesturen ruimte en vertrouwen te bieden. Continuïteit in huidige beschikbare middelen te garanderen.

Rol van de schoolbesturen: De schoolbesturen stellen een concreet plan van aanpak op om dit manifest te realiseren. Het met ingang van 1 mei 2010 ingerichte nieuwe overleg van alle schoolbesturen in Breda is daarvoor een krachtig middel. Binnen dit “Bestuurlijk Overleg Breda” werken alle schoolbesturen voor Primair en Voortgezet Onderwijs met elkaar samen en overleggen regelmatig met de wethouder van onderwijs.

De integrale tekst van het lokale Bredase Manifest is gepubliceerd op de website van Inos. Het landelijk manifest vindt u dus hier om te downloaden.De Eerste Rith (Inos)
Hovenierstraat 54
Telefoon: 5149307
Mevr. V. van Steen
Website: http://www.eersterith.nl
Download hier de laatst gepubliceerde schoolgids, die van het jaar 2016/2017
Bekijk hier het team van 2017-2018

   

Met open oog en luisterend oor zijn we er voor elkaar

De Eerste Rith is een basisschool in Princenhage en is onderdeel van het Kindcentrum De Eerste Rith. Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen een ononderbroken ontwikkeling proces aangeboden om te groeien tot volwaardige burgers van de 21ste eeuw. Vanuit een gevoel van geborgenheid gaan ze speels, onbevangen en nieuwsgierig het leerproces aan. Op de school zitten ruim 400 leerlingen. Basisschool De Boomgaard (Inos)
Wegedoornpage 1
Telefoon: 5216105
Directeur: J. Stander
Website: http://www.bsdeboomgaard.nl

 

Basisschool Effen (Inos) (v/h Heilige Moeder Gods)
Effenseweg 15, Effen
Telefoon: 5145944
Directeur/locatieleider: Sira Vissers
Website: http://www.bseffen.nl

Veranderende lestijden.
Basisschool Effen
is een bijzonder vooruitstrevende school die inspeelde op de veranderende werktijden van ouders. Het is de eerste school in de regio die vanaf schooljaar 2015-2016 andere lestijden ging hanteren. Men zit in het gelijke-dagen-model, 5 dagen per week les van 8.30 tot 14.00 uur. In Princenhage-kern is men pas met ingaan van de wintertijd in 2018 voorzichtig ermee proefdraaien bij Basisschool De Eerste Rith. Nu geldt ook daar het 5-gelijke-dagen model: elke dag van 8:30 tot 14:05 uur.


Het team van basisschool Sinte Maerte, 2018-2019

Sinte Maerte (Inos)
Doelen 13c
Telefoon: 5218558
Per 1 december 2018 ging Paul Kerkhofs elders aan de slag
http://www.sintemaerte.nl
Schoolgids 2014-2015: Hier downloaden of lezen of nog leuker, met alle foto's: de kalender

Sinte Maerte heeft in juli 2010 al een flinke uitbreiding ondergaan en na het vertrek van basisschool De Vlier (eh... De Piramide) naar het Mgr Nolensplein en de nieuwbouw zitten ze weer ruim in de jas.

Zoekt u een plaatsje voor uw kind? Schrijf het dan in, liefst vóór 1 mei.

Sociaal educatief leercentrum De Dolfijn
Markt 9, Prinsenbeek
Telefoon: 0627-341525
Mevr T. Sonneveld-De Boks
http://www.leercentrumdedolfijn.nl

Voor een kind is het niet altijd vanzelfsprekend dat sociale contacten met andere kinderen vlot verlopen. Met één ander kind samen spelen, lukt soms nog wel. Maar functioneren in een groep is voor sommige kinderen een stuk moeilijker. Uw kind durft bijvoorbeeld geen Nee te zeggen of zijn mening te geven, staat met spelletjes vaak aan de kant, is verlegen, maakt veel ruzie of kan niet tegen kritiek. 

Een sociale vaardigheidstraining kan uw kind helpen om in deze situaties beter tot zijn recht te komen. Ook voor kinderen met aandachtstoornissen zoals ADHD of pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals PDD-NOS, zijn deze trainingen heel zinvol.
Ons leercentrum verzorgt sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen in de (ontwikkelings)leeftijd van 4 - 12 jaar. Elke groep bestaat uit maximaal 6 kinderen.

BeroepsonderwijsHet vroegere Baronie College dat middelbaar beroepsonderwijs biedt voor de sector toerisme en horeca, is een nieuwe naam gaan gebruiken: het Cingel College.

ROC Agrarisch Opleidingscentrum, Prinsentuin
Tuinzigtlaan 10
Telefoon: 5140156
http://www.prinsentuin.nl

ROC Baronie college, brood en banket
Ondernemersonderwijs De Rooipannen
Tuinzigtlaan 12
Telefoon: 5309363

ROC Michaël College voor IVBO, VBO en Mavo
Met afdeling VBO vlgs Rudolf Steiner methodiek (vrije school)
Vijverstraat 1, Prinsenbeek
Telefoon: 5431888
http://www.florijn.nl

ROC Tessenderlandt, VMBO
Van Riebeecklaan 2, tel. 5219352

Het Kompas, VMBO met bijzondere doelstelling
Tuinzigtlaan 12A, 5141405

Voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs Breda organiseert weer Centrale Voorlichting 

LVO Breda organiseert op dinsdag 16 januari en woensdag 17 januari 2018 weer de Centrale Voorlichting vanaf 18.00 uur op het Florijn College in Breda. De Centrale Voorlichting is een initiatief van de Bredase scholen voor voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen van groep 8 en hun ouders uit Breda en de omliggende gemeenten. Alle scholen presenteren zich tijdens twee voorlichtingavonden onder één dak, zodat leerlingen en hun ouders in één keer kennis kunnen maken met de scholen en aangeboden schooltypes. Doel is voor deze groep de uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding te vergemakkelijken. VO Breda verstuurt na de kerstvakantie entreebewijzen naar de betreffende basisscholen.

Het is de zesde keer dat de Centrale Voorlichting plaatsvindt. Vanwege het succes is besloten het initiatief jaarlijks terug te laten keren. Alle data staan op www.vobreda.nl
Mencia de Mendoza, gymnasium, atheneum, havo

Tweetalig onderwijs.
Mendelssohnlaan 1, tel. 5601350
Website: http://www.mencia.nl

 

Libertad biedt een uitnodigende leeromgeving waarin op basis van vrijheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen, leerlingen van 12-18 jaar hun eigen leerweg kunnen gaan, hun Ik kunnen ontdekken, ontwikkelen en bekrachtigen.

Missie en visie
Onze missie is om jongeren een omgeving te bieden waarin zij vanuit eigen behoeften en drijfveren ontdekken en leren. Wij willen de mogelijkheid bieden te ontmoeten, te experimenteren en daardoor persoonlijk en intellectueel te groeien. Wij willen leerlingen leren om zelfstandig te denken.
Volgens onze visie is leren een organisch, natuurlijk gebeuren. Het ontstaat vanuit nieuwsgierigheid. School betekende in de Griekse oudheid vrije ruimte. In die tijd was het een omgeving waarin door ontmoeting en dialoog zichzelf en de wereld gekend werd. Een omgeving die uitnodigde in contact te treden en te verbinden. Leergebieden waren nog niet gescheiden, de wereld werd als een geheel gezien. Dat ideaal willen wij zoveel mogelijk benaderen. Een vrije ruimte waarin op natuurlijke manier geleerd kan worden, van het leven zelf.

Doelen 36
Website: http://www.libertad-breda.nl

Markenhage, daltonschool voor atheneum, havo en mavo
Emerweg 29, tel. 5141152
Website: http://www.markenhage.nl


Schoolvakanties


Herfstvakantie12 t/m 19 oktober 2019
Kerstvakantie21 december t/m 5 januari 2020
Carnaval22 februari t/m 1 maart 2020
Meivakantie25 april t/m 3 mei april 2020
Zomervakantie11 juli t/m 23 augustus 2020


Kinderopvang

Kinderdagverblijf Belle Fleur Princenhage Website voor alle informatie: http://www.bellefleur.nl 

Is uw peuter ook toe aan extra uitdaging? In het PeuterPaleis van Kindercentrum Belle Fleur staat het plezier en de ontwikkeling van uw peuter centraal!

Belle Fleur is een jong, modern en dynamisch kinderdagcentrum in het hart van Princenhage. Kindercentrum Belle Fleur is erg betrokken met de activiteiten in de wijk, met lokale ondernemers en de basisscholen.

Onze kenmerken
• Samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk
• Leuk en leerzaam programma voor alle peuters
• Uw peuter is welkom vanaf 2 jaar, opvang is al mogelijk vanaf 1 dagdeel per week
• Keuze uit verschillende dagdelen per week
• Dagelijks vers fruit en drinken inbegrepen

Onze locaties in Princenhage
Kindercentrum Belle Fleur biedt in Princenhage de volgende arrangementen aan:
• Kinderdagopvang (0-4jr.)
• Peuterpaleis (2,5-4jr) in De Dobbelsteen
• BSO (4-12 jr.) in De Dobbelsteen

Kinderopvang Belle Fleur Princenhage is opgedeeld in 3 leeftijdsgebonden groepen. Alle ruimtes zijn in een fris, nieuw jasje gestoken. De juffen van Belle Fleur zijn allemaal professionele pedagogische medewerkers en zijn gespecialiseerd in het begeleiden van baby’s en hele jonge kinderen. Onze juffen worden regelmatig begeleidt door VIB-coaches om zo de kwaliteit van onze opvang voortdurend te optimaliseren en te waarborgen.

Belle Fleur werkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk & Puk. Spelenderwijs wordt de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk gestimuleerd. Erg uitdagend en vooral leuk voor de kinderen! U bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding op onze locatie.

Kinderdagverblijf Belle Fleur Princenhage.
Haagweg 466 (ingang aan achterzijde via de parkeerplaats van de supermarkten) 
Princenhage-Breda
076-5410328
planning @ bellefleur.nl

In Multifunctioneel Centrum De Dobbelsteen
BSO De Club van Bellefleur
Peuterpaleis
Doelen 36
Princenhage-Breda
076-5410328
planning @ bellefleur.nl

Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant. Dagelijks stellen we voor duizenden kinderen onze deuren open. Dit doen we op onze kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang, bij onze gastouders en bij de tussenschoolse opvang. 

Download hier de volledige beschrijving van onze activiteiten.

Contacttelefoon: 5045600
Website: http://www.kober.nl

Kindercentrum De Eerste Rith
Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool en buitenschoolse opvang
Hovenierstraat 54

Peutertuin en voorschool Ukkepuk, buitenschoolse opvang Prinsheerlijk
Doelen 36

Kinderdagverblijf Nijntje en voorschool Pluis
Mgr Nolensplein 1 


 

Kinderopvang Smallsteps-Princenhoeve
De natuur ontdekkend beleven, dat is de kern van Smallsteps Princenhoeve. Dat kan ook makkelijk, want onze bso en kinderdagverblijf zijn gehuisvest in een mooie boerderij met een enorme tuin. We worden ondersteund door een natuurcoach. We tuinieren, verzorgen de beesten en verwonderen ons over alles wat groeit en bloeit. De oudere kinderen hebben bovendien alle ruimte. Om mooie hutten te bouwen, bijvoorbeeld. Kom gerust ook eens een dagje genieten! 

· Kleinschalig kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
· Gehuisvest in een oude boerderij.
· Tuin van 3.000 m2 met grote moestuin, zandbak & waterval.
· Kippen en konijnen om te verzorgen en te aaien.
· Groeien in het Groen-locatie. De natuur staat elke dag op ons programma.
· Wij eten tussen de middag een warme maaltijd.

Het adres is:

Liesboslaan 30
Telefoon: 0615-827849
Website: 
www.kinderopvang-princenhoeve.nl
Kinderopvang Kindergarden/Prinsjeshof
Tel: 076 - 56 12 985 
Liesboslaan 8 
Website: kindergarden.nl  

Zie de promotiefilm: https://youtu.be/Vi0RaUHxeVA


 

Naam kindercentrum, straat 
soort
kp
Akkertuin, Effenseweg 15bso10
Belle Fleur, Haagweg 466
kdv
44
Belle Fleur, Doelen 36psz, bso 16 & 20
Belle Fleur, Moleneind 1 (Prinsenbeek)
bso
60
Belle Fleur, Vijverstraat 7 (Prinsenbeek)
kdv
44
BSO De Kornuiten, Kapittelhof 2
bso
89
BSO Princenhage, Postillonstraat 45
bso
20
De Rupsentuin, Meidoornstraat 113
kdv
28
De Eerste Rith, Hovenierstraat 54kdv48
De Eerste Rith, Hovenierstraat 54bso60
De Eerste Rith, Hovenierstraat 54psz60
De Tweesprong dubbelwijs, Kapelstraat 15
bso
20
De Toverboom, Doelen 36psz 48
De Vlindertuin, Zandoogjes 9
kdv
48
De Ukkepuk Plus, Huis van de Heuvel, Mgr Nolenspleinpsz 32
De Vlindertuin, Zandoogjes 9
bso
100
GastouderBemiddelingsBureau Fleks, Bocht
Gob
 48
RK basisschool De Horizon, Kapelstraat 44
bso
20
Nijntje, Huis van de Heuvel
kdv
23
Kindergarden, Prinsjeshof, Liesboslaan 8kdv,bso 
La Niña, Nijntje, Huis van de Heuvel, Nolensplein 1psz14 
Prikkebeek 1, Abdisstraat 37A
kdv
64
Prikkebeek 2, Kapittelhof 2
kdv
16
Smallsteps-Princenhoeve, Liesboslaan 30
kdv, bso
Prinsheerlijk de II, Heuvelstraat 52 bis
bso
30
Prinsheerlijk V, Doelen 13cbso50
Peuterspeelzaal De Meikevertjes, Meidoornstraat 115psz 

gob: Gast Ouder Bureau   
kdv: Kinder Dag Verblijf
bso: Buiten Schoolse Opvang
psz: Peuterspeelzaal

Overige adressen
 
Gastouderopvang 'Bij Lies'
Klompenmakerstraat 29
Telefoon 5202230
Liesbeth Feij werkt als franchise ondernemer voor de Kober-Groep

The Nanny 24/7
Joshof 27
Telefoon 5214027

The Nanny 24/7 staat voor een onderscheidend concept dat geheel past in deze tijdgeest.
De huidige afspiegeling van onze maatschappij toont niet alleen werkende ouders op de reguliere uren, maar ook ouders die een baan hebben waarbij ze afwisselende/flexibele werktijden moeten draaien. The Nanny 24/7 kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit en door het aanbieden van extra faciliteiten.

 


 


Erkende kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus in Princenhage en omgeving