Berichten voor Princenhage
  Nieuwsarchief
  Evenementen
  Zoek winkel of onderneming
  Uitgaan en eten
  Winkelen in België/Frankrijk
  Princenhage in foto's
  Kerkelijk leven, moskee
  Weerberichten
  RECLAMEFOLDERS
  Albert Heijn
  Aldi Supermarkt
  Dirk van den Broek
  Etos Princenhage
  ISPC-Hanos
  Jumbo
  Lidl Prinsenbeek en Breda
  Makro aanbiedingen
  Sligro folders
  Winkelhart Etten-Leur
  Apotheken
  Banken/geldautomaat/Mr Cash
  Bibliotheek, digitheek
  Brandweer
  Dierenzaken
  Dokters, geneesheren, tandarts
  Gas en licht, energie
  Links naar andere sites
  Gemeente, afval, zorg, vervoer
  Internet, WiFi
  Musea
  Onderwijs, kinderopvang
  Politie
  Postkantoor
  Sport / recreatie
  Televisie kijken
> Verenigingen, sociaal werk
  Wonen in Princenhage
  Wijkraden in de omgeving
  Wijkblad-Lapteen-De Stem
  Princenhage in een notedop
  Colofon
  Genealogie Kuipers
  Zonwering Breda Nooren van der Avoird

 

 

 


Verenigingen in Princenhage

Websites van Princenhaagse verenigingen en ondernemersverenigingen

'
t Aogje kent een buitengewoon bloeiend en boeiend verenigingsleven. In de eerste plaats een groot aantal groeperingen die het met elkaar erg gezellig hebben en dan denken we aan de beroemde carnaval van 't Aogje met als grootste vereniging CC 't Aogje met als voorzitter Charles van Kerkvoorde. Maar de inwoners van Princenhage zijn daarnaast sportief, ze houden van zingen, ze Scouten of ze helpen de medemens. Hieronder vindt u de belangrijkste Princenhaagse verenigingen genoemd. Ziet u iemand of iets er niet bij staan en vindt u dat een vermelding opgenomen moet worden, stuur dan even een mailtje naar de redactie van princenhage.net

OVP Ondernemers Vereniging Princenhage
De OVP behartigt de belangen van de Princenhaagse (detail) ondernemers en zorgt voor leven in de braderie om het met een kleine woorspeling te zeggen. Zij organiseren spaar- en zegelacties, loterijen, evenementen, interne trainingen, alles met het doel de loop naar de Princenhaagse ondernemers te stimuleren.
Bestuur: voorzitter Astrid Nouwens, penningmeester Bas Poutsma, secretaris Monique van Hoogenhuizen, leden: Mechel van Dort, B. Sprenkels, P. van den Bogaert, Martijn van Beers
Contactadres: Laan van Mertersem 15

 HOP Horeca Ondernemers Princenhage
De HOP op zijn beurt vertegenwoordigt de meeste horeca-ondernemers van Princenhage. In de rubriek 'Uitgaan en lekker eten' vindt u de adressen van de afzonderlijke leden. Secretaris is C. van Caulil, te bereiken via De Posthoorn.


Stichting Cultuur in Princenhage
De stichting is opgericht in maart 2017 en heeft als doel het stimuleren, verhogen en onderhouden van het culturele klimaat in Princenhage-Breda in de ruimste zin des woords. Ze organiseren daartoe een breed cultuuraanbod: muziek, beeldende kunst, fotografie, dichtkunst, theater en dans. Zo zal het mogelijk worden om muzieklessen te volgen, muziektheater e volgen of om een instrument te leren bespelen. Een compleet overzicht van alle activiteiten vindt u op hun website.

Contactadres: Stichting Cultuur in Princenhage, p/a De Dobbelsteen, Doelen 36, 4813 GR BredaStichting Gemeenschaps Accomodaties Princenhage

Wat is de SGAP?

Het SGAP-bestuur houdt zich bezig met alles wat zich afspeelt in zowel de Koe als op de Dorpswei en de Dobbelsteen. Dit houdt onder andere in dat het bestuur de coördinatie heeft over het beheer, de gebruikers en organisatie van activiteiten.
Door dit bestuur worden ook elk jaar terugkerende evenementen georganiseerd, zoals de Weilandgames op de Dorpswei en de Koeparty in de Koe.

Voor de gebruikers van de Koe die repeteren, vergaderen en bijeenkomsten houden, fungeert het bestuur als klankbord.
Voorzitter: Joost de Jongh, secretaris: Corné Wijnings. Penningmeester: Peter Hector.

Contacten lopen via Corné Wijnings, Ambachtenlaan 70. Telefoon (na 17 uur svp) 0625-075664
Email: info @ dekoe.nlStichting Evenementen Princenhage
Gestart in maart 2010. Heeft tot doel het organiseren van evenementen in Princenhage.  Voorzitter is Maikel van Oosterhout, te bereiken via het email adres maikel @ stichtingevenementenprincenhage.nl

Visie en missie S.E.P.
Een gezellig, aantrekkelijk Princenhage voor bewoners en ondernemers. Mensen zullen praten over een bourgondische dorpskern in de stad Breda waar actieve, sociale, down to earth mensen zich vertoeven. Dat is waar S.E.P. voor gaat.

S.E.P. staat voor samenwerking en beleving. Samen zorgen we ervoor dat Princenhage een kern is en blijft waar het fijn wonen is en ondernemers zich willen vestigen. S.E.P. is een actieve club van mensen die er plezier in hebben om samen met anderen positieve belevingen in Princenhage te realiseren.

Doelstellingen SEP
S.E.P. stelt zich als doel om Princenhage te promoten door het initiëren en coördineren van diverse evenementen teneinde de cohesie tussen het bedrijfsleven, verenigingsleven en de Princenhaagse samenleving te verbeteren.

Uit deze doelstelling valt te herleiden dat de beleving van de mensen die in Princenhage werken, wonen en ontspannen voorop staat. S.E.P. is een professionaliseringsslag om het positief beïnvloeden van deze beleving gestructureerd te organiseren.
Dit doet S.E.P. in eerste instantie door het organiseren van een aantal eigen evenementen. Dat is in ieder geval de focus in de eerste jaren.

Indien gewenst, kan S.E.P. in toekomst mogelijk een faciliterende rol voor andere organisaties binnen Princenhage vervullen, zodat een optimale afstemming en een efficiencyslag plaatsvindt. Op dit moment worden verschillende initiatieven genomen door verschillende verenigingen, ondernemersgroepen, bewoners, etc. voor evenementen in Princenhage. Soms overlappen deze evenementen elkaar, of volgen ze elkaar snel op. Ook wordt telkens door ieder apart energie gestoken in zaken die mogelijk centraal te faciliteren zijn, bijvoorbeeld de inzet van verkeersbrigadiers, de inzet van verkeersmaterialen, de aanvraag van vergunningen, etc. Dit is zonde van de energie die de mensen, vaak vrijwilligers, erin steken. Wellicht kan S.E.P. in de toekomst hierin een rol spelen, Daarbij is het zeker niet de bedoeling om de organisatie van bestaande evenementen over te nemen en/of bestaande organisaties onder S.E.P. te plaatsen.
 

Tent nodig voor een activiteit in Princenhage? SEP beheert er een tweetal.
Dankzij het initiatief van enkele betrokken Princenhagenaren waarbij in het bijzonder Corrie Noorlander en Henk de Kroon genoemd mogen worden en natuurlijk ook de mecenas, onze Rabobank, zijn alle Stichtingen en Verenigingen van Princenhage en Prinsenbeek twee grote mooie tenten rijker. Het beheer van deze tenten is ondergebracht bij Stichting Evenementen Princenhage (SEP).

Voor het reserveren van de tenten kunt u zich wenden tot SEP via het adres Haagsemarkt 20.  Voor het daadwerkelijk gebruik van de tenten vragen ze een vergoeding, voor het onderhoud van de tent en als reservering voor hernieuwde aanschaf van tenten in de toekomst. 

Avondvierdaagse Princenhage (Anno 1980)
 
Deze club organiseert jaarlijks in mei/juni een wandeltocht op 4 dagen in en om Princenhage en verheugt zich in immer toenemende populariteit. Het bestuur bestaat uit Bartjan de Keijzer (voorzitter), Loes de Vetter (PR en secretariaat), Irma Tullemans (binnengebeuren), Boudewijn Willemsen (penningmeester) en Ad Beekmans (buitengebeuren). In 2019 vindt het gebeuren plaats voor de 40e keer van 21 tot 24 mei.

Spelende Kinderen In Princenhage

In 1998 bestond Princenhage 800 jaar.Ter ere van dat heuglijke feit werden er door een enthousiaste club mensen onder de vlag van Princenhage 800 activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De club bestond uit Corné Wijnings, Remko de Vries, Frido Schrauwen, Menno Biezeveld en Wolfgang van de Goorberg. Er bleek een dusdanig grote animo voor de activiteiten te zijn dat een nieuwe organisatie in Princenhage het levenslicht zag: SKIP (Spelende Kinderen In Princenhage). In 2000 werd formeel Stichting SKIP opgericht met Corné Wijnings als voorzitter en grote kartrekker. Na 12 ½ jaar voorzitterschap gaf Corné Wijnings het stokje van SKIP over aan een compleet nieuw bestuur. 

< Rick van Buel met zijn 5 prinsessen Joella, Gigi, Kim, Anna en Eva. Foto: Wijkblad Princenhage

Wat is Stichting S.K.I.P.?
Stichting S.K.I.P. staat voor spelende kinderen in Princenhage. Wij organiseren sinds 1998 met veel plezier diverse activiteiten voor basisschoolkinderen in Princenhage.

Wat doet S.K.I.P?
S.K.I.P. organiseert zeven keer per jaar activiteiten voor de basisschoolleerlingen uit Princenhage. Deze activiteiten variëren van een middag of avond tot hele dagen. Denk hierbij onder andere aan een kennisquiz voor de groepen 8, paaseieren zoeken, spektakeldagen met spelletjes en luchtkussens, playbackshows en een disco.
Doordat de meeste van onze activiteiten volledig gratis zijn voor de kinderen zijn zij voor iedereen toegankelijk. Slechts een enkele keer is een kleine bijdrage noodzakelijk.

In 2018 hebben wij ons 20 jarig jubileum gevierd! 

Wanneer hoort Princenhage van deze activiteiten?
De activiteiten worden op de kalender van alle scholen in Princenhage aangekondigd, ook wordt er een advertentie geplaatst in het Wijkblad Princenhage en op www.princenhage.net
Daarbij krijgt iedere leerling op school een brief mee met daarop informatie over de activiteit. Op deze brief vindt u ook altijd het e-mail adres en telefoonnummer voor eventuele vragen.

Hoe kan S.K.I.P. al die activiteiten organiseren?
Doordat er een jong enthousiast bestuur is die graag wat tijd wil stoppen in het organiseren van activiteiten zijn er activiteiten. Maar natuurlijk kan er zonder geld ook niets gedaan worden. Het financiële plaatje van S.K.I.P. bestaat naast gratis huisvesting van de gemeente Breda uit ondernemers uit Princenhage en omgeving welke ons graag willen sponsoren.. Verder is S.K.I.P. één van de goede doelen bij de Vriendenloterij. S.K.I.P. heeft een klein bestuur. Wij proberen onze ideeën te realiseren, maar dit kan echter niet zonder de hulp van een groep vrijwilligers. Alleen met deze steun kunnen de activiteiten goed en veilig worden uitgevoerd.

Kortom:
Vrijwilligers en financiële ondersteuning zijn de motor achter S.K.I.P., om zeven keer per jaar activiteiten te realiseren voor alle basisschoolkinderen uit Princenhage!

Voor meer informatie over ons en onze activiteiten kijkt u op: www.skipprincenhage.nl 

Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Rick van Buel, penningmeester/Secretaris Martijn van Poppel, Joëlla Lambregts en Charlotte Willekes. S.K.I.P. is bereikbaar op telefoon 0647440075  en via het emailadres info @ skipprincenhage.nl
Sint Nicolaascomité Princenhage
Voorzitter: Christy van den Broek
Adres: Liesboslaan 16, 4814 NW
Email: info @ sintprincenhage.nl
Website: http://www.sintprincenhage.nl

De intocht van Sinterklaas in Princenhage is op 24 november 2019 tussen 12:00 uur en 16:15 uur.
We verwachten de Sint met zijn gevolg omstreeks 13:15 uur op de Haagse Markt, maar vanaf 12:30 is er al een interactief marktprogramma. De organisatie van die intocht in Princenhage is in handen van een grote groep vrijwilligers.
Het comité is per mail bereikbaar (zie boven)

Sociëteit De Haeghsche Heerlyckheid
De vereniging, opgericht in oktober 2008, streeft naar gezelligheid onder elkaar met een sterke culturele invulling met als trefwoorden onderlinge vriendschap, Princenhage, uitwisselen van kennis en ervaring. Er worden daartoe in het jaar verschillende evenementen georganiseerd, soms in combinatie met de geneugten van het leven zoals een verering van Bacchus of de onthaal van de zeevruchten van Neptunus bij het begin van het haringseizoen. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn personen met een sociaal en/of economische binding met Princenhage. In beginsel kunnen uitsluitend leden van dertig jaar en ouder lid zijn. Tot nu toe (11-2019) zijn er 72 leden en daar is de helft van aan te merken als actief. Nieuwe leden kunnen tegenwoordig alleen op voordracht van twee leden worden aangemeld via het Secretariaat en de selectiecommissie beoordeelt die aanvragen. Het bestuur wordt gevormd door Nico Stokman als voorzitter, René Grimminck en Jan Biemans als bestuurslid, Hans Kollen als secretaris en Wim Brocks, penningmeester. Contactadres: Joshof 4, 4813EX Breda. Email adres: secretariaatshh @ gmail.com


Stichting Princenhage Dorp in Breda
Op 1 januari 2017 werd herdacht dat de gemeente Princenhage 75 jaar geleden ophield te bestaan doordat de in 1921 ingezette plannen tot volledige annexatie na veel tegenspartelen van Princenhagenaars toch werden gerealiseerd. Sindsdien is Princenhage gewoon een stadsdeel van Breda geworden. Op initiatief van (Princenhaags Museum) Rini van der Linden is er een stichting opgericht die samen met de verenigingen gaat kijken hoe invulling gegeven kan worden aan die herdenking en hoe het eigen karakter dat Princenhage nog heeft kan worden behouden. In het bestuur heeft o.m. ook als lid de bekende ondernemer Arie Roobol als penningmeester alsook Marian Verheij, h.t. voorzitter van de Dorpsraad Princenhage, Dorp in Breda. 

Mailadres: princenhage75jaarbreda @ gmail.com


OVP Ondernemers Vereniging Prinsenbeek
Secretaris: Patricia van Gils
Contactadres zie de pagina op hun website en via postbus 10, Prinsenbeek.

Ondernemersvereniging Woonboulevard Princenhage-Breda
Secretaris: de heer C.W.J. Kley
Contactadres: Abdijstraat 35, 4816 JK Breda

 

 


Vereniging De Bredase Amateur Tuinder
Contactpersoon: de heer Sloots (5212767)
Tuinencomplex Rithsestraat, linkerzijde
Website: http://www.bredaseamateurtuinder.nl
Koninklijke Harmonie Cecilia


Harmonie Cecilia is opgericht in 1871 in Princenhage. "De Posthoorn", de plaatselijke herberg, fungeerde als verenigingslokaal. Daar werd gerepeteerd, vergaderd, vonden uitvoeringen plaats en werden muzikanten opgeleid. In 1875 verandert de naam in Koninklijke Harmonie Cecilia. Koning Willem III besluit hiertoe nadat de toenmalige dirigent, Joh. Madlener een parademars had gecomponeerd en aan hem had opgedragen. De harmonie had een duidelijke band met het dorp Princenhage, getuige de vele concerten die werden gegeven naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen in het dorp. De harmonie draagt de naam van de beschermheilige van de muziek (kerkmuziek) St. Caecilia. Nog steeds wordt ieder jaar haar naamdag gevierd. In 1907 werd de heer C. Peels, later onder-kapelmeester van de militaire muziekkapel van het zesde Regiment Infanterie te Breda, benoemd tot Directeur en bleef dat tot 1958. Een unicum, 51 jaar onder leiding van dezelfde dirigent! 

In 1949 promoveerde Cecilia als eerste vereniging in West-Brabant naar de superieure (hoogste) afdeling.
De Posthoorn is lange tijd de thuisbasis geweest. Cecilia was zelfs korte tijd eigenaar van het pand. In 1975 besluit de harmonie het pand te verkopen. Vanaf die tijd heeft de harmonie zijn onderkomen moeten zoeken in wisselende locaties, tot in 1984 gemeenschapshuis "De Koe" in gebruik werd genomen. 

De Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage is een bloeiende vereniging. Vanaf het begin worden er afspraken gemaakt over het bestuur van de vereniging, het onderscheid tussen de verschillende leden en natuurlijk ook de financiën. De afspraken worden vastgelegd in statuten en reglementen. De eerste regels dateren uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Sindsdien zijn deze een aantal keren gewijzigd. De laatste wijziging vond plaats in 2003. In 1968 wordt binnen de vereniging een jeugdorkest opgericht. Tegelijkertijd worden er voor het eerst meisjes lid van de vereniging, die tot dan toe een mannenclub was. 

Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage is aangesloten bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen en bij de Federatie van Katholieke Muziekbonden (FKM). Tussen 1950 en 1994 nam Cecilia acht keer deel aan de Landelijke Kampioenswedstrijden en bereikte vier keer de tweede plaats. Op een regionaal concours in 1970 behaalde Cecilia 354,5 punten van de maximaal te behalen 360 punten. Dit was toen nog nooit voorgekomen. In 1975 werd Cecilia winnaar in de sectie harmonie van het landelijk georganiseerde KRO-Festival ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van deze omroepvereniging. Cecilia is in de loop der jaren uitgegroeid tot een Symfonisch Harmonieorkest. In 2001 werd voor de eerste keer in het bestaan deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Het orkest behaalde daar een eerste prijs, een prima resultaat voor een eerste deelname. De laatste keer dat Cecilia deelnam aan concours wedstrijden was in december 2006. Ook hier werd de eerste prijs behaald met 82,5 punten. 

Het aantal leden van het Groot Orkest en het Opleidingsorkest samen schommelt tussen 100 en 120. De leerlingen worden opgeleid door docenten van de Bredase Muziekschool De Nieuwe Veste. Al heel snel spelen zij in het Opstaporkest van Cecilia en nog wat later in het Opleidingsorkest. Ondertussen behalen zij de nodige diploma's. Om mee te spelen in het Groot Orkest moet men minimaal op het niveau van het B-C diploma kunnen spelen.
Cecilia staat bekend als een vereniging met leden van een goed muzikaal niveau, waar plezier en prestatie nog altijd samengaan. Samen met de dirigent en de leden wordt geprobeerd een balans te vinden tussen publieksvriendelijke en orkest-inspirerende muziek . Hoog in het vaandel staat het leveren van prestaties tijdens concerten. Voor een meer uitgebreid historisch overzicht verwijzen wij graag naar het boek "Cecilia, Harmonie in Princenhage" van de schrijver Adriaan van Beek.

Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage
Voorzitter: Hubert Janssen
Postbus 9267
4801 LG Breda
Telefoon: 5218968
Website: http://www.ceciliaprincenhage.nl

Gemengd koor Cantabile
Gemengd koor Cantabile uit Breda bestaat sinds 1956. Ruim 75 enthousiaste leden zingen met veel plezier en overgave werk van uiteenlopende componisten als Mozart, Poulenc, Schubert, Martin en Manneke. Cantabile verzorgt elk jaar een concert in Breda of directe omgeving. Cantabile streeft naar uitvoeringen van een kwalitatief hoogwaardig niveau. Er wordt dan ook tijdens de wekelijkse repetities hard gewerkt op een serieuze, maar ook ontspannen wijze. Kwaliteit en sfeer zijn bindende elementen tijdens de repetities.
De concerten laten een uitdagend en gevarieerd repertoire zien. In 2008 is de Carmina Burana van C. Orff uitgevoerd in theater Bloos. In 2009 is het aan Ad van Unen en het koor opgedragen werk Van Tijd Tot Tijd van de Bredase componist Daan Manneke opnieuw met groot succes uitgevoerd, nu in combinatie met de Chichester psalms van L. Bernstein. Eén keer in de twee jaar verzorgt het koor de viering in de Kerstnacht, in de Grote kerk van Breda. Sinds 2011 samen met een ander koor. In de vorm van een kerstnachtconcert.
In 2009 werd de eerste voorronde gehouden van het Nederlands Koor Festival 2010. Cantabile deed hier aan mee en mocht door naar de halve finale. In april 2010 werd ook die horde genomen en in november 2010 deed Cantabile mee aan de finale van dit festival. Het mogen deelnemen aan deze wedstrijdfinale is eigenlijk al een prijs waar men zeer trots op kan zijn.
Cantabile mag zich voortaan laureaat van het NKF 2010 noemen! Voorbereidingen voor en deelname aan deze wedstrijd hebben Cantabile en haar dirigent verder geholpen op de weg naar beter, intenser muziek maken en beleven.
Traditiegetrouw maakt Cantabile elke drie jaar een reis naar het buitenland om concerten te geven.
Het koor heeft samengewerkt met het Dordts kamerorkest en een aantal harmonie-orkesten. Tijdens de recentste koorreis ook met het Sirius Saxophone Quartet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: Peter Coopmans 

pcoopmans @ kpnmail@nl of 06-22292888

Cantabile Plus is een zelfstandig gemengd koor binnen de vereniging Cantabile. Het koor is in 2009 als pilot opgericht en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een koor van ca. 60 leden die ernaar streven om onder de bezielende leiding van dirigente Maria Kuijpers-van Leeuwen enkele keren per jaar een concert op niveau te verzorgen en te repeteren op een ontspannen, maar gedreven wijze.

Repertoire: Cantabile Plus beschikt over een breed repertoire aan liederen waaronder wereldlijke liederen, geestelijke liederen, kerstliederen en canons, gezongen in diverse talen. In goed overleg met onze dirigente wordt elk jaar een keuze gemaakt voor een vernieuwend concert.

Concerten: Enkele keren per jaar verzorgt Cantabile Plus een concert. Hieronder zijn in elk geval een najaarsconcert, een optreden tijdens de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) in de schouwburg te Breda en enkele kerstconcerten in Breda.

Repetities: Het koor repeteert op woensdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur in het Huis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein. Sinds het seizoen 2012/2013 is dit schitterende gebouw onze nieuwe thuisbasis. Hier repeteren we en proberen we ook ons najaarsconcert te verzorgen. Daarnaast wordt aan stemvorming gedaan en vindt een studiedag plaats.

Enthousiast geworden?
Bezoek onze repetitie eens. U kunt vrijblijvend komen luisteren en meezingen en na drie keer besluiten of u lid wilt worden van ons koor. Maar uit ervaring weten we dat als u eenmaal bent komen meezingen, u zo verknocht bent geraakt aan ons koor, dat u lid wordt! 

U bent van harte welkom. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het secretariaat van Cantabile Plus, kittyvandenmeiracker @ planet.nl of tel. 5139297.


Scouting St. Martinus
Scouting Martinus is er voor de hele jeugd. Ze hebben hun honk aan de Doelen 36. De padvinders, verkennersgroep St Martinus is opgericht in 1932 en in 2017 werd dus hun 85-jarig jubileumjaar gevierd. Sedert 1973 is de naam aangepast en heten ze Scouting St Martinus, maar het blijft natuurlijk de zelfde enthousiaste vereniging met leden van 5 tot 21 jaar ingedeeld in de zo bekende groepen. Op de website (klik hier) vindt u een overzicht van de activiteiten met  natuurlijk alle inlichtingen over de vereniging waar je zo actief, spannend en leuk bezig kunt zijn. 

Iedere zaterdag tussen 10 en 12 uur zijn de Welpen, jongens van 7 tot 10 jaar,  aan het spelen op de clublocatie Doelen 36. Ze beleven daar vele avonturen zoals speurtochten, stokbrood bakken boven een kampvuur, smokkelspelen en ze bouwen een hoop dingen met palen en touwen. De Gidsen, meisjes van 10 tot 14 jaar zijn er op vrijdagen van 19 tot 21 uur.

 

Heb je belangstelling? Kom dan eens kijken, kijk op de website of bel Hans van Nispen, telefoon 5140806.Old-time Trekkerclub Liesbos
Begin 2003 stond Ad van Meer wat te kletsen met Theo van de List van het gemeenschapshuis Liesbos. "We hadden een paar oude trekkertjes in de schuur staan en zeiden: goh, het zou toch leuk zijn als er ergens een clubke voor mensen met deze oude trekkers was."
Om het verhaal kort te maken: Theo en Ad besloten zelf dat clubke op te richten. "We hebben er Pee van de Wiel bijgehaald en met zijn drietjes vormen we het bestuur.". Ad als voorzitter, Theo als secretaris en Pee als penningmeester.
Een schot in de roos. Vanaf 2008 is er een ledenstop en een heuse wachtlijst. Ad van Meer: "We hebben nu honderd leden. Man, met gemak kunnen we er 150 hebben. Maar dan wordt het te groot, zeker als we die tochten maken. Vandaar die wachtlijst. Als er eentje wegvalt, kan er weer eentje lid worden." Ze komen uit heel West-Brabant en hebben met elkaar gemeen dat ze gek zijn op oude trekkers en machines, gebouwd tussen 1900 en 1970. 

Gezelligheid, gemoedelijkheid en lekker kletsen over oude tractoren. Dat bindt de leden aan de club en is waar de club voor staat. 

Contactpersoon: Ad van Meer, telefoon 5020566

Princenhage's Mannenkoor
Contactpersoon: Ad Schets, Meidoornlaan 43, 4871 TA  Etten-LeurAl meer dan 100 jaar weet het Princenhage's Mannenkoor in Breda, maar ook in de wijde omgeving daarvan muziekliefhebbers te boeien en zangers aan te trekken. Van een kleine zangvereniging uit Princenhage, is het mannenkoor uitgegroeid tot een regiokoor. 

Het doel van het mannenkoor is om naast de fijne vriendschap ook te streven naar het zo goed mogelijk instuderen en uitvoeren van mannenkoorzang uit een breed repertoire. Dat was overigens al bij de oprichting op 11 augustus 1911 de doelstelling, want toen werd voor de verenigingsnaam Streven naar vooruitgang gekozen.

Wekelijks komen de ongeveer 65 zangers in Effen bijeen om met veel enthousiasme en inzet te repeteren en enkele keren per jaar willen zij hun mannenkoorzang met concerten laten horen. Vriendschap en samenwerking zijn de pijlers waarop deze actieve en bruisende vereniging rust. Ook in de volgende 100 jaar !!

Muzikale leiding

Sinds 1982 was het koor onder leiding van de Tilburgse dirigent Paul van Gulick. Naast zijn werkzaamheden als beleidsmedewerker op de muziekschool De Nieuwe Veste in Breda is hij dirigent van drie koren: het Princenhage's Mannenkoor, het Jeroen Boschkoor te 's-Hertogenbosch en het Toonkunstkoor te Breda. Een hoogwaardige en vakbekwame muzikale leider die kans ziet om muziek en vriendschap op wonderlijke wijze te laten leven in het koor. Hij werd in 2012 opgevolgd door Ad Vergouwen, die in de 25 jaar daaraan voorafgaande al regelmatig optrad als begeleider op de piano; een rol die h.t. muzikaal wordt ingevuld door de enige vrouw binnen dit mannenkoor, Marlous Nypels. Deze pianiste, eveneens afkomstig uit Tilburg, studeerde piano aan het conservatorium in Tilburg. Zij bekleedt nu dan ook een belangrijke positie binnen het koor.

Het Princenhage’s mannenkoor financieel steunen?

Het Princenhage’s mannenkoor is een actieve vereniging. Het aanschaffen van muziek, het organiseren van concerten en inhuren van professionele solisten en orkesten kost veel geld. Leden van de club van 100 en donateurs hebben een streepje voor. Zij worden middels het kwartaalblad Compositie op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vereniging en kunnen de concerten van het koor bezoeken tegen gereduceerde prijzen. Kortom voldoende reden om lid van de club van 100 of donateur te worden. Heeft u belangstelling, neemt u dan contact op met Anton Hendrikx, coördinator, of Frans Haans, penningmeester. Voor 45 euro krijgt u veel genoegen terug. 

Repetitieavond of informatie:

Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in gemeenschapshuis De Kievitslaar aan de Rijsbergseweg 354, tegenover de kerk in Effen.

 De Meertenzangertjes

Dit was tot 2010 een kinderkoor voor kinderen vanaf 4 jaar onder leiding van dirigent Bea Hakkens. Ze zongen bij de gezinsvieringen, zo'n 8x per jaar. Met Kerstmis en Pasen hadden ze altijd een heel bijzondere viering. Verder ondernamen ze ook gezellige uitstapjes. Maar helaas.... ondanks dat alles bleek indertijd dat er onvoldoende animo was. Met pijn in het hart is de groep toen opgeheven. Bea ging toen aan de slag met een nieuw koor: Kinderkoor Swing met kinderen van OBS Ste Maerte.

In 2017 werd door JKP  (zie hieronder) een revival opgezet van het koor! Wie voor zijn of haar kindje interesse heeft kan contact opnemen met het Jongerenkoor op het email adres meertenzangertjes @ gmail.com voor meer informatie!

Inmiddels is het 2020 en is Lucie Hillen de dirigente van de Meertenzangertjes. Méér nog: met ingang van dit schooljaar zijn ze samengegaan met het koor De Princenkids en wordt Lieke Aerts de vaste dirigente. Zin om te komen kijken? Op maandagen tussen 15.15 en 16.15 bent u van harte welkom in de Martinuskerk!Jongerenkoor Princenhage (JKP)Wie zijn wij?
Het Jongerenkoor Princenhage bestaat uit jongeren in de leeftijd van 12 tot 28 jaar met een aparte afdeling voor de allerkleinsten vanaf 4 jaar, de Meertenzangertjes, die het heel leuk vinden om te zingen, maar ook de gezelligheid buiten het koor erg belangrijk vinden. Iedere vrijdagavond repeteren wij onder leiding van onze dirigent Marjon Smulders nummers uit ons huidige repertoire, werken aan stemvorming en studeren nieuwe nummers in. Aansluitend wordt het weekend gezellig ingeluid in onze stamkroeg. Wij zijn een enthousiaste groep die van een uitdaging houdt en op een gezellige manier hier uitvoering aan geeft. Ieder lid heeft hierin zijn eigen inbreng en onder leiding van onze dirigent en de combo (drummer, fluitiste en pianiste) leidt dit steeds weer tot een geslaagd resultaat.

Wat zingen wij?
Ons repertoire bestaat uit een brede variatie van verschillende muziekstijlen. Het bevat nummers van bekende musicals, zoals Jesus Christ Superstar, Cats en the Phantom of the opera. Daarnaast bevat het bewerkingen van popmuziek, zoals We will rock you van Queen, The sound of silence van Simon and Garfunkel en The circle of life van Elton John. Als laatste neemt moderne liturgische muziek ook een belangrijke plaats in binnen het repertoire. 

Wat doen wij?
Ieder jaar zijn er een aantal terugkerende activiteiten. Zo hebben we elk jaar een koorfeest dat in het teken staat van een bepaald thema. Daarnaast gaan we elk jaar met z'n allen een gezellig weekend weg en zingen we op het nationaal korenfestival in Rijsbergen met goede resultaten! We bakken oliebollen met oud en nieuw, zingen bij huwelijken en we hebben elk jaar een leuke slotactiviteit. Verder bestaan we ondertussen meer dan 35 jaar. 

Lid worden?
Heb je interesse gekregen kom dan een keer langs op een van onze repetities. Je bent van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19:50 tot 22:00 uur in de Martinuskerk te Princenhage, Haagse Markt 2. De ingang is aan de rechterzijkant bij het hek. Wij hopen je snel te zien. 

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info @ jkpbreda.nl of kijk op onze website www.jkpbreda.nl. Lees ook eens ons clubblad, JKPaper! Het St. Martinuskoor
Niet weg te denken uit Princenhage: in februari 2016 bestaat het koor al 45 jaar. Het stond van 2004 tot 2017 onder leiding van dirigent Ronald Dielemans, daarna nam Ineke van der Meulen uit Bavel het stokje over. De begeleiding is in handen van organist-pianist Marinus Verkaik in opvolging van  Jan-Pieter van Oosterhout die het koor per 1 januari 2018 verliet. Het bestuur bestaat verder uit Chris van Gool, Joke Tacke (secretaris), Marielle de Leeuw, Wietske van Dort (voorzitter) en Peter Goossens. Het koor heeft momenteel 48 leden. Ze zingen 3x per maand tijdens een viering in de Martinuskerk. Als klap op de vuurpijl een bijzonder kerstconcert midden december. Zie de evenementenpagina. De website met alle informatie vindt u op http://www.martinuskoor-breda.nl

We nodigen iedereen uit om eens te komen luisteren op een zondagmorgen in de kerk. Op donderdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur. Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom. Het kopje thee of koffie staat in de pauze voor je klaar.

Meer info? bel de secretaris Joke Tacke, telefoon 076-5614937Het St. Martinus Gilde 

Het St. Martinus Gilde heeft als vereniging tot doel om gelden te verwerven en ter beschikking te stellen voor de restauratie en het behoud van de St. Martinuskerk te Princenhage. Het Gilde organiseert tevens jaarlijks een culturele activiteit ter bevordering van het welzijn van haar leden.
Tijdens de restauratie van de monumentale St. Martinuskerk aan de Haagsemarkt in 1993, staken enkele particulieren en ondernemers de hoofden bij elkaar en kwamen tot de oprichting van het St. Martinus Gilde. De leden beogen door het verlenen van financiële steun dit markante monument in het centrum van Princenhage te behouden en blijvend te onderhouden. De afgelopen jaren heeft het Gilde financieel bijgedragen aan o.a. het herstel van de kap van de kerk, de restauratie van de sacristie en houtwormbestrijding. Op basis van het 10 jaren-onderhoudsplan voor de St. Martinuskerk wordt in samenspraak met het kerkbestuur besloten waaraan het Gilde haar geldelijke steun verleend.

Het Gilde-bestuur wordt momenteel gevormd door: 

• Rini van der Linden voorzitter 
• secretaris: vacature
• Piet Lambregts penningmeester 
• Bregje Beekers lid
• Lotty Bakker lid
• Jan Verhey Lid
• Jos van Oijen, lid
• Peter-Jan Hessels, lid 

Het secretariaat van het Gilde is bereikbaar via:
• E-mailadres: st.martinusgilde @ gmail.com

Het bestuur van het St. Martinus Gilde nodigt ook u gaarne uit toe te treden als lid van het gilde. De jaarlijkse bijdrage is € 75. Van deze jaarlijkse bijdrage komt € 50 ten goede aan het kerkonderhoud en de rest wordt besteed aan een gezellige en culturele gildebijeenkomst voor leden en hun partners (elk jaar op 11 november, de naamdag van St. Martinus) in de St. Martinuskerk.


 

Sociëteit Justus van Effen
Secretariaat: Oude Rijsbergsebaan 20, Effen
Email: societeitjustusvaneffen @ gmail.com

De leden zijn mensen die zich betrokken voelen bij het buitengebied Effen. De vereniging vindt zijn oorsprong in de beginjaren 1970.

De vereniging houdt eenmaal per maand activiteiten, in de laatste week. U kunt hierbij denken aan lezingen over uiteenlopende onderwerpen, de jeu-de-boules zomeravond, thema-filmavonden en gezellige eet- en drink samenkomsten zoals de "beroemde" Nacht van Effen. Lidmaatschap (2016) kost 22,50 per jaar en informatie krijgt u via de email, zie bovenaan.


Sociëteit Doel-Punt
Doelen 36
Contactpersoon:  06 25 27 83 51
Website: http://www.dedobbelsteen.info

De sociëteit Doel-Punt, de vroegere W-groep die sinds het veranderde subsidiebeleid van de gemeente onder deze naam verder is gegaan, is bijna elke middag (niet op zaterdag en zondag) open van 13 tot 16 uur voor alle Princenhagenaars die wat invulling willen geven aan hun vrije tijd en niet achter de geraniums willen zitten. Je moet hierbij niet alleen denken aan het leggen van een kaartje of biljarten, er is ook de mogelijkheid om te schilderen met olie of acryl, zijdeschilderen, speksteen bewerken, werken met allerlei vormen in hout. 
 
Kom gerust eens kijken of bel ons!


De Dobbelsteen: Jongerenwerkwinkel Princenhage, Sociëteit Doel-Punt
Doelen 36
Voorzitter: Jos Joosten, Secretaris, penningmeester: Leo van de Pluijm, secretaris: Jan Postumus
Contactpersoon:  06 25 27 83 51
Website: http://www.dedobbelsteen.info
Lees ook de prospectus van De Dobbelsteen: hier downloaden


Buurtonderneming Nol & Zo Heuvel
Heemskerkstraat 55
Tel 7370345
Facebook: Nol & Zo
Nol & Zo is een actieve buurtonderneming in Heuvel. Ze organiseren leuke activiteiten voor de bewoners zoals bingo's, gezellig kletsen in de gezamenlijke ruimte, het Nolens Food Festival in juli en ze staan vooraan als het gaat om kinderen bezig houden. 


 

Vrouwen Vereniging Princenhage (ex-KVO Afdeling Princenhage)
Deken Floorenstraat 12
Telefoon 5146965
Website: http://www.vvprincenhage.nl

De gymploeg van KVO Princenhage is actief op de maandagen in De Koe
Het bestuur van de VVP (maart 2018)
Vrouwen Vereniging Princenhage heeft haar activiteiten in Princenhof, Princentuin 1 in Princenhage. VV Princenhage organiseert 10 avonden per (school)jaar voor haar leden en heeft hiervoor een gevarieerd programma. De avonden starten om 20.00 uur en eindigen meestal rond de klok van 22.30 uur. Tevens is er op de maandagavond een gymclub van VVP-leden in Gemeenschapshuis De Koe. In het voorjaar wordt een busreis georganiseerd. In de maanden mei/juni worden er fietstochten georganiseerd met routes voor elk wat wils, korte of lange afstanden. In het najaar organiseren we enkele wandeltochten. Zowel in het voor- als in het najaar staan er interessante excursies op het programma. Voor de kerst- en paasdagen maken we onder begeleiding een creatief bloemstuk. Als Vrouwen Vereniging Princenhage nemen we ook deel aan de Avondvierdaagse in Princenhage.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Ellie Bierbooms
Vice-voorztter: Els Jongeneelen
Secretaresse: Paula van Gennip
Penningmeester: Anneke van Gool
Bestuurslid: Toos Voesenek
Bestuurslid: Liesbeth Vincenten

Hoe is de Vrouwen Vereniging Princenhage ontstaan?

Op landelijk niveau was er voor 2014 voor de KVO een fusie voorzien met de landelijke organisatie 'Vrouwen van NU' maar de diverse afdelingen kregen wel de mogelijkheid om zich niet bij die fusie aan te sluiten maar als zelfstandige afdeling voort te gaan. Zo ook KVO Princenhage, die op 28 december, op het feestje ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan, bekend maakte dat ze door gingen als zelfstandige vereniging 'Vrouwen Vereniging Princenhage' en wel per 1 januari 2014. Ook de afdeling Prinsenbeek verkoos de loskoppeling van de landelijke KVO organisatie als 'Vrouwen in actie Prinsenbeek'

 

 De Stichting Visdag Princenhage verzorgt elk jaar een complete dag uit vissen voor ongeveer 90 "vissers", allen uit 't Aogje en omgeving. Overdag voor zowel vrouwelijke als mannelijke vissers die een hengeltje uitwerpen en 's avonds een gezellige mossel avond voor ongeveer 180 personen. Om al deze vissers te herbergen huren we drie boten en varen we af bij Hansweert, naar de Westerschelde. We zijn al vroeg uit de veren, de eerste melden zich al om 06.00 uur in de Posthoorn alwaar een geurend bakje koffie of thee klaar staat. Om uiterlijk 06.45 uur vertrekt de bus, ja u leest het goed, de bus want we hebben dit speciaal in het leven geroepen zodat de vissers een lekker borreltje kunnen nemen, dit zoals een echte visser het betaamt.  Om 08.00 uur varen de boten uit, na een half uur gaan we voor anker en wordt er driftig gehengeld. Het merendeel blijft bovendeks maar sommigen gaan gezellig een kaartje leggen benedendeks. Om 16.00 uur gaan we weer terug naar wal alwaar de bus weer klaar staat voor de terugreis.
Bij terugkomst in ' t Aogje gaat een ieder zich lekker opfrissen en klaar maken voor de mossel avond: vanaf 19.00 uur zijn we welkom in De Koe. Om 20.00 uur komen de eerste dampende mossels uit de keuken en is het smullen geblazen. Daarna hebben we nog een leuke loterij. En als dan de klok 23.00 uur heeft geslagen is het hoogtijd om het bed op te zoeken na een vermoeiende maar toch wel enerverende dag. We zijn vrijwilligers die dit doen maar zouden het nooit kunnen realiseren door onze sponsors, hiervoor onze dank.

Heb je ook zin om eens een hengeltje uit te gooien, meld je dan aan bij het bestuur en vraag naar de voorwaarden, telefoon 5932020 of 5215707. Beginnende vissers: geen nood, soms vingen we niet één vis maar het was toch reuze gezellig. Je kan ze ook nalezen op http://www.visdagprincenhage.nl 

  2Swing4You

 

Optreden van de band tijdens Koningsdag 2016

 2 Swing 4 U is een gezellige bigband bestaande uit enthousiaste amateurs uit Breda en omgeving. De bezetting omvat zang, 9 saxen (alt, tenor, bariton), 5 trombones, 5 trompetten, toetsen, drums, basgitaar, gitaar en percussie. In deze samenstelling ("bigger" band) kan zowel akoestisch als versterkt (aanbevolen) worden gespeeld. Uiteraard zijn alle optredens zittend.

De samenstelling van het repertoire is divers! Aan de ene kant bestaat het uit herkenbare pop- en rocksongs van o.a. the Beatles, Earth, Wind & Fire en Billy Joel, aan de andere kant uit Jazz klassiekers als Basin Street Blues, Mack the Knife en Georgia on my Mind. Door dit brede repertoire en de afwisseling tussen rustige en up-tempo nummers is 2 Swing 4 U overal inzetbaar. Zo heeft de band gespeeld op braderieën, bruiloften, openluchtconcerten, pretparken, feestavonden e.d. Ook een volledige dans- of personeelsavond kan worden verzorgd.

Door het enthousiasme van de band en de aanstekelijke nummers onstaat een waar "Night of the Proms effect".

2 Swing 4 U is een betaalbare band die net even iets anders brengt dan de gemiddelde blaaskapel en een welkome afwisseling is met bijvoorbeeld de elektronische amusementbands. Inmiddels is een aantal vaste adressen waarop gespeeld wordt, zoals in de Zoo van Antwerpen, Bosbad Hoeven, de vrijmarkt in Princenhage en natuurlijk ons eigen voorjaarsconcert, dat ieder jaar in samenwerking met een ander bevriend orkest wordt georganiseerd.

De repetities vinden plaats op maandagavond vanaf 20.00u in Gemeenschapshuis "De Koe", Ambachtenlaan 1 in Princenhage (Breda) onder leiding van Jurgen van Nijnatten. Wij hopen u voldoende enthousiast gemaakt te hebben om ons te overwegen voor uw muzikale gelegenheid. Kom in ieder geval eens vrijblijvend luisteren!

Website: http://www.2swing4u.nl

 Popkoor BSUR Breda
 

 BSUR (Be As You Are) bestaat sinds 1991. Het idee om BSUR op te richten is ontstaan na een reis die een gelegenheidskoor eerder maakte naar Polen. Inmiddels telt het popkoor ca. 65 enthousiaste leden. De groep staat sinds 1 januari 2004 onder leiding van Martin Cornelissen en wordt bij iedere uitvoering begeleid door een zes- of zevenkoppig combo.

Het repertoire
Het repertoire bestaat voornamelijk uit bekende popmuziek zoals Mustang Sally (Wilson Pickett), Ice Queen (Within Temptation), I still haven't found what I'm looking for (U2), Proud Mary (John Fogerty) en Love is a battlefield (Pat Bennettar). Veel composities zijn kundig meerstemmig gearrangeerd door dirigent Martin Cornelissen.

Concerten
Enige malen per jaar worden er zowel binnen als buiten de regio Breda concerten gegeven. Vaak gebeurt dat op uitnodiging, maar minstens 1 maal per 2 jaar organiseert BSUR zelf een concert. Bij deze concerten, die de laatste jaren worden gehouden in het Chassé theater in Breda, wordt gewerkt met wisselende opstellingen, beweging, kleding, belichting etc. om ervoor te zorgen dat een concert niet alleen mooi is om te horen maar ook leuk om naar te kijken. 

Popkoor BSUR Breda
Postbus 9735
4801 LV Breda
secretaris @ bsurbreda.nl

 Popkoor Njoy

 

 

Wie zijn wij?
Popkoor Njoy is een vierstemmig koor onder leiding van dirigent Vladimir Pairel. We hebben e
en vaste band bestaande uit een pianist, drummer, gitarist en bassist. Ons repertoire is eigentijds en divers.

Wij staan bekend om ons aanstekelijke enthousiasme en om het kunnen overbrengen van prachtige ballads.


Waar?
We repeteren elke vrijdagavond van 20:00 tot 22:15 uur in gemeenschapshuis De Koe in Princenhage.

Gezelligheid
Er wordt gezongen in een ontspannen sfeer om daarna nog gezellig na te kletsen aan de sfeervolle bar van de Koe. Ook gaan we één keer per jaar een dag of weekend weg met z’n allen.

Optredens
Ons streven is om ongeveer 5 keer per jaar op te treden. We treden regelmatig samen op met andere muziekverenigingen. Ook zijn wij jaarlijks van de partij op de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) van Breda.

Interesse?
Popkoor Njoy is altijd geïnteresseerd in nieuwe zangers en zangeressen. Heb jij zin om samen met ons op het podium te staan en de muzikale uitdaging aan te gaan? Kom dan eens vrijblijvend meezingen en de sfeer proeven.

Informatie:

Ben je geïnteresseerd geraakt? Stuur dan een mailtje aan info @ popkoorNjoy.nl of kijk op www.popkoorNjoy.nlGroot Evenementen Koor
Secretaris: René Venings, tel 58750441
 

Op 30 Januari 2007 kwamen er drie enthousiaste mensen, Narda de Bie, Chelly van Maurik en Rinus Filius bij elkaar en zag 't Groot Evenementen Koor het levenslicht. Van zingen wordt je blij en dat enthousiasme spettert er bij ons van af. Wij zijn het swingendste koor van Breda! 't Groot Evenementen Koor is een gemengd koor dat meezingers, gouwe ouwe, evergreens en smartlappen zingt. Misschien wordt het niet het beste koor van Breda, maar wel een van de gezelligste. Er wordt gerepeteerd op woensdagavond van 20.00 uur - 22.00 uur in het sfeervolle Roode Hert op de Haagsemarkt in Princenhage. De muzikale en artistieke leiding berust bij de dirigent: Rinus Filius. Dhr Filius is ook dirigent bij het "Petrus en Paulus koor" en Gemengd Koor De Baronica's in Breda Wij komen nog mannen te kort. Wie interesse heeft kan vrijblijvend twee repetities bijwonen. U kunt voor meer informatie contact opnemen met René Venings, zie boven.

 

Vogelvereniging SIVO
Voorzitter: Wim Leijs
Contactadres: Café Heuvelzicht

Sivo is een vereniging die eigenlijk niet weg te denken is uit Princenhage, ze bestaat al 60 jaar, maar op 1 januari 2016 hield de vereniging op te bestaan. Op 20 december 2015 vond de afscheidsbeurs in het oude Heuvelzicht plaats en toen was het echt over, met pijn in het hart. Bijenhoudersvereniging 'De Haghe'
Secretariaat: Plantsoen 46, Prinsenbeek 
076-5415131
Voorzitter: A. Rietveld
In de regio Princenhage/Efen/Prinsenbeek zijn circa 20 actieve bijenhouders die samen in 'De Haghe' ervaringen uitwisselen en voorlichting geven over het fascinerende leven van de honingbijen.Damesvereniging De Heuvel (opgeheven per 1.1.2011)
Contact: Tiny Labee
Telefoon 5143193

Op 20 Dec 1955 werd door Mevrouw Krens de Nederlandse Katholieke Vrouwenorganisatie opgericht. Na 20 jaar binnen het N.K.V. vertoefd te hebben is de vereniging zelfstandig geworden en zijn wij onder de naam Dames Vereniging Heuvel verder gegaan. Dit was vanaf 01-01-1976. Het bestond toen uit 3 bestuursleden en 16 wijkleidsters; dit was ook wel nodig
want we hadden toen 230 leden. De Leidsters van toen hadden de zelfde taken als nu, die zijn: folders en uitnodigingen bezorgen bij haar leden, ook halen zij de contributie op en bezoeken zij de zieken. Daarom zijn deze mensen onmisbaar voor het bestuur en de vereniging. Het doel van de vereniging is de leden laten kennis maken met maatschappelijke en culturele
levensvormen. Maar vooral dienden de avonden voor ontspanning, waar dames even van gedachten kunnen wisselen en er even uit waren. Aogse en Bredase Carnavalsverenigingen en -kapellen

Dit zijn de websites van de Aogse feestneuzen en zotten. De grootste feestneus hier is Prins Carnaval (Prins Raymundus de XIX) en al zijn wetenswaardigheden vind je op http://www.cctaogje.nl 
De meeste websites leiden een zieltogend of efemeer bestaan, dus ga zeker Googelen om meer te vinden! PC Café Princenhof

Zin om kennis te maken met PC en/of Internet? In het PC-Café in Princenhof kan dat. Theo Verpalen is de coördinator van dit alles en als u wilt weten wanneer u terecht kunt bel dan even. Telefoon 5309791. U mag ook mailen als u al een computer heeft: server@princenhof.demon.nl is het adres.